nieuws

Nieuwe breedbandwet WIBON 'kostbare overkill'

door: Freek Blankena, 2 september 2015

De nieuwe wet WIBON moet de kosten van het aanleggen van breedbandnetwerken verlagen door onder meer medegebruik van fysieke infrastructuur af te dwingen via informatie-uitwisseling. Een nuttige ingreep? Belangrijke partijen zien vooral overkill uit Brussel – en weer een nieuw informatiesysteem.

magazine

Marijke van Hees Kantelen door te spelen

door: Marijke van Hees, 2 september 2015

De professional in het sociale domein mag zich niet verschuilen achter verkokerde spelregels. Het gebruik van big data en serious games biedt enorme kansen om mensen nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te laten uitproberen. Leren kantelen door te spelen.

magazine

Werkgeluk: iets om je druk over te maken?

door: Daniëlle Jansen, 26 augustus 2015

Verschillende rapporten laten alarmerende cijfers zien. We zijn met z’n allen vaak helemaal niet meer gelukkig op het werk. Is daar eigenlijk iets mis mee? Want waarom zouden we ons druk moeten maken om geluk op het werk?

nieuws

De smalle marges van het integer zakendoen

door: Fred van der Molen, 20 augustus 2015

Nederland scoort geruststellend hoog in de jaarlijkse corruptie-index. Toch is deze eeuw het beeld van de onkreukbare dienaar van het volk enigszins bezoedeld geraakt. Wordt er steeds meer gerommeld of komt de lat hoger te liggen?

partners

 • Wat zaaksystemen van golf kunnen leren

  Het invoeren van zaaksystemen is net als golfen. Medewerkers moeten vaak handmatig de boel rechtbreien en de zaak weer in het proces duwen. Veel mensen accepteren klakkeloos dat het zo werkt. Dynamische zaaksystemen doen dat anders.

  door: Menno Gülpers

  weblogs: 31 augustus 2015, partnerpagina everest

   

 • Het belang van succesfactoren

  De problemen met ICT-projecten die de commissie-Elias signaleerde, zijn niet zomaar opgelost. Het is goed dat de faalfactoren worden geïdentificeerd, vinden ze bij ICTU, maar wat zijn nou eigenlijk de succésfactoren? Vroegtijdig alle stakeholders op één lijn krijgen is in ieder geval heel belangrijk.

  door: Freek Blankena

  artikelen: 26 augustus 2015, partnerpagina ictu

   

 • Van buitenboordmotor naar machinekamer

  Nu gemeenten steeds meer het voortouw nemen om een moderne ‘nabije overheid’ te worden, kunnen bestuurders de ICT- en uitvoeringsaspecten daarvan niet op afstand houden. Dat is een belangrijke reden om KING in de VNG te laten opgaan.

  artikelen: 20 augustus 2015, partnerpagina king

   

 • WOZ-wijzigingen maken selfservice noodzakelijk

  Het vernieuwde woningwaarderingsstelsel vergt forse en veelzijdige inspanningen van de gemeenten. Geef de burger daarom mogelijkheden voor inzicht en zelfwerkzaamheid.

  door: Annemarie Thomasse

  weblogs: 18 augustus 2015, partnerpagina pinkroccade

   

magazine

Subsidiëren kan transparanter

door: Tim Aarts, 13 augustus 2015

Civic crowdfunding maakt financiering van burgerinitiatieven veel transparanter. Waar voorheen de weg naar het gemeentehuis bepaalde of een subsidie werd verstrekt, komt steeds vaker de volledige financiering van initiatieven online. Misschien de volgende stap in democratisering van overheidsfinanciën?

magazine

Sophie in 't Veld Get over it
1

door: Sophie in ’t Veld, 11 augustus 2015

Het verhaal gaat dat een hoge baas van een internetbedrijf ooit zei ‘privacy is dead, get over it’. Eigenaardige uitspraak. Privacy is namelijk een grondrecht, vastgelegd in allerlei wetten en verdragen. Het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens staan in de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en in het EU Handvest voor de Grondrechten.

partners

 • Kiesraad klaar voor referendumformulieren Van boven naar onder: Pamela Young, plaatsvervangend secretaris-directeur van de Kiesraad, Karin van der Mijnsbrugge, projectleider vanuit de Kiesraad en Fred Uiterweerd, projectleider vanuit ICTU. Foto: Studio Oostrum

  De Kiesraad handelt sinds 1 juli de verzoeken tot het houden van een raadgevend referendum af. Gelukkig hoeven ze niet met zakken vol papieren formulieren aan de slag. ICTU digitaliseerde het proces – voor zover mogelijk.

  door: Freek Blankena

  artikelen: 11 augustus 2015, partnerpagina ictu

   

 • Vijf toetsingscriteria voor het BIT Gerwin Woelders, Business Consultant Overheid at Everest

  IT die de interne bedrijfsvoering écht positief verandert, lijkt nog een stap te ver. Als je het mij vraagt kan het BIT bijdragen aan een positieve wending van IT-projecten. Maar dan moet het bureau bij de aanvang van IT-projecten wel nauwlettend sturen op het gewenste resultaat.

  door: Gerwin Woelders

  weblogs: 6 augustus 2015, partnerpagina everest

   

 • Pilotgemeenten gezocht voor LARS

  De app LARS (Leerlingen App Rijd Samen) van PinkValley-finalist Patrick Nelen is klaar! Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 start de pilotfase. Ben jij van mening dat het leerlingenvervoer anders kan en moet en werkzaam bij een durfgemeente? Stap in en draai mee in de pilot.

  artikelen: 30 juli 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • iSamenleving: selfservice en regie op het sociaal domein

  iSamenleving is de oplossing die het mogelijk maakt om integraal regie te voeren bij multi-probleem gezinnen. De oplossing faciliteert het vergroten van zelfredzaamheid en eigen kracht. Gezinnen die dat kunnen moeten in staat zijn om zelf regie te kunnen voeren.

  artikelen: 23 juli 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • BPM-tussenlaag werkt voor mkb én voor overheid

  MKB Brandstof kan met behulp van een extra softwarelaag veel sneller en makkelijker verder groeien en nieuwe diensten toevoegen. Pegasystems-partner BPM Company legt uit waarom daarbij de grootte van een bedrijf er niet zoveel toe doet.

  artikelen: 22 juli 2015, partnerpagina pegasystems

   

 • De overheid: sleutel tot het succes ligt bij jonge ambtenaren

  Zet een groepje van 60 jonge ambtenaren een nacht lang bij elkaar en je krijgt een mooi beeld van de overheid van de toekomst: een kansenfabriek die het leven leuker maakt voor de inwoners van Nederland en hen zo weinig mogelijk tot last is.

  door: Arend Meijer

  weblogs: 22 juli 2015, partnerpagina pinkroccade