nieuws

 • ‘Elias’ smoort mega-ambitie niet

  door: Peter Mom, 8 oktober 2015

  Gemeenten, provincies en waterschappen, althans hun koepels, sloten begin juli een bestuursakkoord met minister Schultz van Haegen over de invoering van een wet die alles rond de fysieke leefomgeving moet regelen. Omgevingswet: na het rapport-Elias een megaprogramma met mega-ambities.

podium

 • Gemeenten kunnen wél veilig over kinderen mailen

  1

  door: Sita Holtslag, 7 oktober 2015

  Een recente kopregel van NRC Handelsblad loog er niet om: “Gemeenten mailen onveilig over kinderen”. Volgens psychologen houden gemeenten zich niet aan de regels voor veilig mailverkeer. Vertrouwelijke informatie over (jeugdige) patiënten wordt onbeveiligd verzonden via gewone e-mail berichten. Toch is de voorziening die beveiligd verkeer mogelijk maakt allang beschikbaar: de Berichtenbox voor bedrijven.

magazine

Prof. Chris Verhoef Obstakels boerenbandbreedte geslecht
1

door: Chris Verhoef, 1 oktober 2015

De WIBON verplicht netwerkexploitanten van infrastructuren zoals gas, elektra en riool toegang te verlenen aan glasvezelkabelaars om mee te liften op bestaande infra. Er is veel weerstand, maar de techniek is verre van nieuw. Kijk bijvoorbeeld naar Tokyo.

weblog

Ronald participeert door
1

door: Peter Mom, 29 september 2015

Hoe gaat het met Ronald, de Oldenzaalse werkloze die in augustus 2014 gefrustreerd raakte in zijn poging te participeren en afknapte op de website Overheid.nl? We togen naar Twente voor wat zou uitlopen op een marathoninterview met een getormenteerde burger die manmoedig pogingen in het werk blijft stellen om zijn weg te vinden binnen de digitale overheid.

partners

 • Gemeente Oss werkt met nieuwe betaal-naar-gebruik afrekenmethode Gemeente Oss werkt met nieuwe betaal-naar-gebruik afrekenmethode

  In Oss is de burger medeverantwoordelijk voor de belangrijkste momenten en processen in zijn leven. Een nieuw software- en licentiemodel draagt daaraan bij.

  artikelen: 13 oktober 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten. Alwin Kohlbrugge

  In het voorjaar schreef collega Sander de Graaf in Binnenlands Bestuur een inspirerende blog over hoe meer soft skills het succes van ICT-projecten bij de overheid bepalen. Zijn oproep – meer vrouwen in de ICT – ondersteun ik van harte. Maar de échte sleutel tot succes? Dat is het goed managen van alle stakeholders binnen een ICT-project, vanuit de menselijke factor.

  door: Alwin Kohlbrugge

  weblogs: 9 oktober 2015, partnerpagina centric

   

 • 100% digitale dienstverlening voor gemeente Ede in 2025

  Over tien jaar moet de dienstverlening van de gemeente Ede richting haar inwoners volledig online verlopen. Te beginnen met de geboorte- en overlijdensaangiftes. De gemeente Ede gaat daarbij voortvarend aan het werk. “Het laatste dat we als gemeente willen, is stilstand in de dienstverlening richting onze inwoners.”

  artikelen: 1 oktober 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Verminder regeldruk

  Naast een dag die bol staat van traditie, geeft Prinsjesdag een blik op wat ons het komende jaar te wachten staat. Wat gaat er veranderen, welke maatregelen worden er getroffen en welk effect hebben deze op overheidsdiensten en producten?

  artikelen: 23 september 2015, partnerpagina everest

   

nieuws

Megaproject met haken en ogen

door: Peter Mom, 23 september 2015

Hoeveel wetten de Omgevingswet gaat vervangen, daarover lopen de berichten uiteen, maar dat bundeling van het omgevingsrecht in één wet, in de uitvoering ondersteund door een samenhangend stelsel van ICT-voorzieningen, een kolossale operatie is, staat buiten kijf.

podium

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 6) Den Haag ziet Omgevingswet driedimensionaal
1

door: Frits de Jong, 21 september 2015

Op dit moment wordt de nieuwe Omgevingswet opgetuigd, een operatie waarbij 26 wetten en regels gebundeld worden in één wet en waarmee transparantie, efficiency en vereenvoudiging wordt beoogd. Bij de gemeente Den Haag wordt gewerkt om de invoering van de nieuwe wet te koppelen aan 3D-technologie.

partners

 • Digitaal aangifte doen met iOverlijden

  Tijd- en kostenbesparing. Dat zijn voor uitvaartverzorgers twee grote voordelen van het werken met de app iOverlijden. Zeker nu een ‘natte handtekening’ niet meer nodig is en alles digitaal afgehandeld kan worden. DELA en Monuta werkten mee aan de pilot in de gemeente Waalwijk en vertellen over hun ervaringen. ‘Met iOverlijden hebben we de dienstverlening aanzienlijk verbeterd.’

  artikelen: 22 september 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Jip en Janneke spelen niet samen

  Een tijd terug vroeg een vriendin of ik haar wilde uitleggen wat Scrum en Agile inhouden. Ik begon trouw met mijn verhaal over standups en sprints, maar al gauw onderbrak ze me. “Ik kom niet uit de IT, dus kun je het misschien wat eenvoudiger uitleggen, gewoon in Jip- en Janneke-taal?”

  door: Erwin Verweij

  weblogs: 17 september 2015, partnerpagina centric

   

 • Ouders enthousiast over digitale geboorteaangifte in ziekenhuis

  Geboorteaangifte doen is zo gepiept in Almelo. Nieuwe ouders leveren via iGeboorte alle gegevens digitaal aan, en zetten vervolgens hun handtekening in het Geboorteaangifteloket in het ziekenhuis.

  artikelen: 16 september 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Explosie van mobiele malware in 2014: hype of voorbode?

  Onze mobieltjes en tablets liggen volop onder vuur van cybercriminelen. Op 24 september geven Samsung, IBM en de AIVD hun visie op de (on)veiligheid van mobiele devices tijdens de IBM Connect Deep Dives. Maar wat is er precies aan de hand op dit vlak?

  door: Erno Doorenspleet

  weblogs: 10 september 2015, partnerpagina ibm

   

 • Wat zaaksystemen van golf kunnen leren

  Het invoeren van zaaksystemen is net als golfen. Medewerkers moeten vaak handmatig de boel rechtbreien en de zaak weer in het proces duwen. Veel mensen accepteren klakkeloos dat het zo werkt. Dynamische zaaksystemen doen dat anders.

  door: Menno Gülpers

  weblogs: 31 augustus 2015, partnerpagina everest

   

 • Het belang van succesfactoren

  De problemen met ICT-projecten die de commissie-Elias signaleerde, zijn niet zomaar opgelost. Het is goed dat de faalfactoren worden geïdentificeerd, vinden ze bij ICTU, maar wat zijn nou eigenlijk de succésfactoren? Vroegtijdig alle stakeholders op één lijn krijgen is in ieder geval heel belangrijk.

  door: Freek Blankena

  artikelen: 26 augustus 2015, partnerpagina ictu