nieuws

 • Verhuizen? Rolstoel inleveren!

  door: Frits de Jong, 19 oktober 2016

  Bart van de Graaf

  Bart van der Graaf verhuisde van Amsterdam naar Wassenaar. Dat de gemeente Amsterdam hem abusievelijk dood verklaarde was nog het eenvoudigst op te lossen. De gemeente vorderde ook zijn op maat gemaakte rolstoel terug. En hij moest opnieuw een pgb aanvragen. Een pleidooi voor het opheffen van administratieve gemeentegrenzen. “Ik heb alleen een nieuw adres!”

partners

 • Basisregistratie op orde Waterschap Hunze en Aa's

  Hunze en Aa’s is met meer dan 200.000 hectare een van de grotere waterschappen in Nederland. Waterschappen zorgen voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Naast deze primaire taken zijn waterschappen ook één van de bronhouders voor de BGT. Met zo’n 315 medewerkers en vele externe stakeholders, die allemaal in meer of mindere mate gebruik maken van geo-informatie, is eenvoudige en snelle toegang tot deze data essentieel en dient deze data accuraat bijgehouden te worden.

  door: Patrick de Groot

  artikelen: 24 oktober 2016, partnerpagina imagem

   

podium

Groen Amsterdam - IMBOR-standaard zorgt in Amsterdam voor minder ruis op de lijn IMBOR-standaard zorgt in Amsterdam voor minder ruis op de lijn

door: Frits de Jong, 18 oktober 2016

Het vergelijken van gegevens tussen gemeenten of binnengemeentelijk, bijvoorbeeld als het gaat om groen- of wegbeheer, is tot nu toe lastig omdat vaak verschillende termen voor objecten worden gebruikt. De landelijke standaard IMBOR moet daar verandering in brengen. Amsterdam is een van de eerste gemeenten die er ervaring mee heeft opgedaan en gebruikt IMBOR onder meer voor efficiëntere benchmarks en als basis voor haar Asset Management.

nieuws

 Directeur Informatiesamenleving en Overheid Steven Luitjens 'Sommige thema's kunnen niet in de frietsnijder'

door: Fred van de Molen, 13 oktober 2016

Het ministerie van BZK heeft een stevige reorganisatie achter de rug. De reshuffle leverde onder andere de nieuwe directie Informatiesamenleving en Overheid op. iBestuur spreekt met directeur Steven Luitjens over de invulling. Zijn boodschap: het wordt tijd voor meer reflectie op de informatiesamenleving en de rol van de overheid daarin.

partners

 • Burgers en bedrijven brainstormen over een veilige samenleving

  Pas was ik bij de kick-off van de Innovatie Challenge Veilige Samenleving, een initiatief van BlomBerg Society waaraan Centric als partner verbonden is. Doel van de Challenge is het ontwikkelen van nieuwe antwoorden op actuele veiligheidsvraagstukken die burgers echt verder helpen. Met zes teams zijn we aan de slag gegaan.

  door: Sander Meinders

  weblogs: 24 oktober 2016, partnerpagina centric

   

 • Bedrijf en burger willen gemak Bedrijf en burger willen gemak

  De digitale transformatie van de overheid vraagt om slimme toepassingen die de dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter én persoonlijker maken. Daarmee kan de overheid de slag maken van een uitvoerende naar een adviserende overheid, die optimaal aansluit bij de leefwereld van burgers en bedrijven.

  door: Marieke Vos

  artikelen: 20 oktober 2016, partnerpagina cgi

   

 • Data security: gemeente op de bres voor de argeloze burger Jaap van Dijk, Manager Quality at PinkRoccade Local Government

  Burgers onderschatten massaal hun digitale risico’s. Bewustwordingscampagnes van het Rijk hebben onvoldoende effect, maar het goede voorbeeld vanuit de gemeente kan het verschil maken.

  1

  door: Jaap van Dijk

  weblogs: 19 oktober 2016, partnerpagina pinkroccade

   

 • Dromen over MijnOverheid van de Toekomst Dromen over mijnoverheid.nl

  Nu MijnOverheid een flinke groei doormaakt – meer dan 5 miljoen gebruikers begin 2016 – is het moment aangebroken om een gezamenlijke stip op de horizon te formuleren: waar gaan we naar toe met MijnOverheid?

  door: Marijke Gijsbers

  artikelen: 19 oktober 2016, partnerpagina pblq

   

 • Gemeenten werken pas samen zodra ze grijze haren krijgen

  Nu de afgelopen twee jaar meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten bij een belastingsamenwerking is aangesloten, is de groeisnelheid er bij deze organisaties een beetje uit. Aansluiten levert in veel gevallen een directe kostenreductie op, voor alle partijen. Daar staat tegenover dat de meeste belastingkantoren al ‘op sterkte zijn’ en niet zo happig zijn om medewerkers van een potentiële toetreder over te nemen.

  door: Arnoud van der Lugt

  weblogs: 19 oktober 2016, partnerpagina centric

   

 • Werken met data kan niet zonder beleid Lucas van der Meer en François Vis (rechts). Fotografie Studio Oostrum.

  Data vormen het levensbloed van organisaties, zeker ook binnen de overheid. Maar ga je als overheidsorganisatie wel goed om met die groeiende hoeveelheid gegevens? ‘Data governance’ is geen ‘IT-ding’ maar net zo belangrijk als HR-beleid en daar moeten managers en bestuurders van doordrongen raken.

  door: Freek Blankena

  artikelen: 18 oktober 2016, partnerpagina ictu

   

 • Gevaarlijk spel!

  Op sportvelden met kunstgras wordt soms gevaarlijk spel gespeeld. Het recente rumoer over de gevaren van kunstgras is relevant voor de discussie over innovatie van gemeentelijke dienstverlening. De moraal: er is geen weg terug voor innovatie.

  door: Sanne van der Zanden

  weblogs: 14 oktober 2016, partnerpagina pinkroccade

   

podium

Pijnacker-Nootdorp, Foto: Wikipedia/Michiel1972 ‘Goede dienstverlening betekent werk maken van digitalisering’

door: Quita Hendrison, 12 oktober 2016

“ICT is bij gemeenten over het algemeen nog geen groot ding.” Met deze stelling begint Bernard Minderhoud, wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, zijn pleidooi voor meer budget naar ICT. “Want ICT ís dienstverlening!”

podium

Johan Remkes Informatieveiligheid vergt voortdurend onderhoud

door: Ingrid Schoots, 11 oktober 2016

Het thema informatieveiligheid is nooit af. Dat zegt Johan Remkes, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. “Het vergt, net als integriteit, voortdurend onderhoud en aandacht”.

nieuws

 • Samen met zijn allen

  4

  door: Peter Mom, 4 oktober 2016

  Samen met zijn allen. Artikel uit iBestuur magazine nummer 20

  Een vijftiental gemeenten wil een coöperatie voor de inkomensvoorziening van hun bijstandsgerechtigde inwoners. Ze willen zelf systemen bouwen, eerst voor de frontoffice, later ook voor de backoffice. Ambitie: alle gemeenten doen mee. Voorwaarde: ‘onvoorwaardelijk commitment’.

nieuws

outsourcing ‘Eerst zien, dan geloven’

door: Peter Mom, 4 oktober 2016

Systeemontwikkeling is geen overheidstaak. Als de overheid zelf systemen gaat bouwen, stagneert de innovatie. Wat gemeenten willen maken, bestaat al. En elke gemeente wil iets anders. Aldus enkele reacties van softwareleveranciers actief in de gemeentemarkt op de GBI-plannen van gemeenten.

podium

Patricia Zorko Digitale veiligheid: je bent nooit klaar

door: Ingrid Schoots, 5 oktober 2016

Een megahack waarbij het dagelijks leven stil komt te liggen. Patricia Zorko moet er niet aan denken. Zorko is directeur Cyber Security en plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Samen met partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland.