nieuws

 • Privacy is een bestuurlijke verantwoordelijkheid

  1

  door: Marieke Vos, 16 februari 2017

  Bestuurders werden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het borgen van privacy, op het iBestuur symposium ‘Grip op privacy’ op 7 februari 2017. Er waren geen stoelen meer over in de zaal in Nieuwspoort: ruim tweehonderd mensen werden in een middag bijgepraat over privacy en de Europese verordening AVG. Over het spanningsveld tussen privacy en dienstverlening, de beloften en risico’s van big data, de morele gronden van dataprotectie en kansen voor Nederland.

partners

 • De klant van mijn klant

  Onlangs had ik een feestje ergens in een buurt waar het ook ’s avonds nog betaald parkeren is. Gelukkig kon ik net als andere gasten gebruikmaken van de bezoekersregeling van de gastvrouw. Dus daar stonden we in de kou. Eerst een kenteken invoeren op de parkeerautomaat en dan van een smoezelig papiertje een gebruikersnaam en wachtwoord lezen voor de bezoekerskorting.

  door: Kees-Jan de Graaf

  weblogs: 20 februari 2017, partnerpagina centric

   

magazine

Prof. Chris Verhoef Privacy en Softwareontwikkeling

door: Chris Verhoef, 16 februari 2017

Het verwerken van persoonsgegevens is onderhevig aan wet- en regelgeving. Je mag gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn. Je mag ze evenmin onnodig lang bewaren. Dus ook niet om software te testen of om problemen in bestaande toepassingen op te sporen.

magazine

EPD in de herkansing

door: Petra Pronk, 14 februari 2017

Het EPD is dood, leve het EPD. In oktober werd de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen. Is dat de doodsteek voor de privacy, een overwinning voor de patiënt of een interessant businessmodel?

podium

De formule van Hengelo
1

door: Quita Hendrison, 9 februari 2017

Als alles volgens plan verloopt, verhuist het ambtelijke apparaat van Hengelo medio 2018 naar een nieuwe werkplek: een architectonische symbiose van het oude stadhuis (rijksmonument uit 1963) en een nieuw stadskantoor. De aanpak is een mooie metafoor voor de verbouwing van de dienstverlening.

magazine

Sophie in 't Veld Le Grand Frère

door: Sophie in 't Veld, 9 februari 2017

In veel landen staat de democratie onder druk. Onder de noemer bescherming van de nationale veiligheid of de strijd tegen terreur worden grondrechten soms fors beperkt, waaronder het recht op privacy.

partners

 • Vandaag bestellen bij de overheid, over 13 weken in huis

  Vorig jaar kochten mijn vriend en ik ons eerste huis. Een jaren ’80 woning waar we nog het nodige restauratiewerk aan kunnen verrichten. Met name qua isolatie en energiebesparing. Zo kwamen we in aanraking met het subsidieaanbod van de overheid. Intussen is mijn eerste subsidieaanvraag een feit.

  2

  door: Renée Stumpel

  weblogs: 16 februari 2017, partnerpagina everest

   

 • Veilig publieke diensten leveren met tablets

  Burgers, bedrijven en overheid kunnen op vele manieren contact maken en in contact blijven. Elk van deze manieren heeft zijn eigen voor- en nadelen: portals zijn relatief goedkoop, maar bieden niet altijd voldoende interactie. Direct contact is duurder, maar persoonlijker en dus effectiever. Het gaat erom een goede balans te vinden tussen kosten, functionaliteit en impact.

  artikelen: 15 februari 2017, partnerpagina capgemini

   

 • Van fysiek naar digitaal loket

  Welke gemeente wil nou niet leren van een andere gemeente? Helemaal als die gemeente al iets heeft gedaan Wat jij nog niet hebt gedaan, maar wel zou willen doen. Om deze reden is het inspiratieplatform ‘Jouw Gemeente Mijn Gemeente’ in het leven geroepen. Het nieuwste onderwerp waar we induiken? MijnOverheid!

  artikelen: 15 februari 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • Frisse wind waait door gepokt en gemazeld bureau

  Bij PBLQ, het adviesbureau voor de overheid, komt de focus nu nog meer te liggen op de I van informatiesamenleving. De nieuwe directeur Philip Hennemann wil de kwaliteiten van jong talent beter benutten: “Jongeren denken heel anders over de informatiesamenleving en geven ons daarmee nieuwe energie.”

  artikelen: 9 februari 2017, partnerpagina pblq

   

 • Focus op persoonlijke en efficiënte Dienstverlening

  Digitale dienstverlening moet burgers en ondernemers zoveel mogelijk in staat stellen hun zaken zelf te regelen. Maar dat vraagt van overheden een geheel andere manier van denken en werken, eentje waarbij de termen persoonlijk en efficiënt centraal staan.

  door: Herman Mansveld en Menno Gülpers

  artikelen: 9 februari 2017, partnerpagina everest

   

podium

 • ‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A

  door: Harry ter Braak en Wiepko Siegers, 8 februari 2017

  Hoe stuur je een groot aantal digitaliseringsinitiatieven op een voor iedereen bevredigende manier aan, zonder grip te verliezen op het portfolio aan ICT-projecten? Ede koos voor een ‘cluster-model’, dat samen met nieuwe projectbeheersoftware het prioriteren makkelijker en transparanter maakt.

magazine

Privacy by Design

door: Fred van der Molen, 6 februari 2017

Met de komst van strengere Europese regelgeving dringt bij organisaties het besef door dat ze ‘iets met privacy’ moeten in hun digitale bedrijfssystemen. Maar hoe bed je privacy op een fundamentele manier in het ontwerp van gegevensverwerkingen in? “Het is meer informatiekunde dan informatica.”

magazine

Huiswerk!

door: Fred Teunissen, 2 februari 2017

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing in alle lidstaten. Dat geeft bestuurders nog ruim een jaar om zich goed voor te bereiden. Wat gaat er in juridische zin voor overheden veranderen en wat zijn daarbij de aandachtspunten?

podium

 • AVG hoeft open BAG-data niet in de weg te staan

  door: Rob Burkhard, 1 februari 2017

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘schuurt’ met het Nederlandse open-geodatabeleid, met name waar het om het gebruik van BAG-gegevens gaat. Dat valt echter met aanvullende wetsbepalingen op te lossen.