nieuws

 • 'Digicommissaris kreeg te weinig voor elkaar'

  1

  door: Peter Mom, 28 april 2017

  Evaluatie Digicommissaris

  In de zomer van 2014 zette minister Plasterk Digicommissaris Bas Eenhoorn aan het werk om de in het NUP-moeras vastgelopen digitale overheid vlot te trekken en gaf hem vier jaar. Na tweeënhalf jaar stelde hij een commissie in die Eenhoorn de maat moest nemen. Oordeel: er is best wat verbeterd, maar falen overheerst.

podium

 • "Een gemeente is geen eiland"

  door: Marieke Vos, 25 april 2017

  Burgemeester Harald Bergmann, gemeente Middelburg

  Middelburg is bezig met de digitalisering van haar dienstverlening. Dat gaat om veel meer dan stekkers en software, zegt burgemeester Harald Bergmann: “Het is een nieuwe werkwijze, voor iedereen.” Een werkwijze die de gemeente onder meer in staat moet stellen om ondermijnende criminaliteit beter te bestrijden.

nieuws

Bas Eenhoorn “Ontslagaankonding geen dreigement, maar een uitnodiging"

door: Fred van der Molen, 21 april 2017

Bas Eenhoorn stapt op als Digicommissaris als in het nieuwe kabinet een minister verantwoordelijk wordt voor zijn takenpakket. Dat is geen dreigement maar een ‘uitnodiging’, aldus Eenhoorn. En natuurlijk een poging om bij de formatie nog enige aandacht te krijgen voor het dossier digitalisering.

nieuws

“Overheid moet radicaal veranderen”
1

door: Fred van der Molen, 19 april 2017

De overheid moet zijn houding ten opzichte van digitalisering radicaal veranderen. Dat is de alarmistische boodschap van ‘Maak Waar’, het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. De studiegroep pleit voor ministeriële aansturing onder voorzitterschap van de minister-president. Digitalisering moet ‘Chefsache’ worden. En de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) moet worden bestempeld tot een vitale infrastructuur.

partners

 • Eigentijdse overheid werkt samen met de buitenwereld

  Hoe verbinden gemeenten hun binnenwereld met de buitenwereld en bedrijfsvoering met bestuurskracht? Die vraag stond centraal tijdens het Actualiteitendiner Bestuurskracht en Bedrijfsvoering van 6 maart, een dialoog uit de serie dinerdebatten over de informatiegedreven overheid.

  artikelen: 13 april 2017, partnerpagina centric

   

nieuws

 • SVB koestert alsnog de Cobol-code

  1

  door: Freek Blankena, 13 april 2017

  Een paar jaar geleden moest de SVB op zijn schreden terugkeren. Een grootscheepse systeemvernieuwing werd afgebroken. Nu bloeit de aloude ICT-omgeving weer op en kiest de SVB voor evolutie in plaats van voor revolutie van systemen. Zo slecht waren die in Cobol geschreven applicaties helemaal niet, blijkt de conclusie op een kennissessie van het Bureau ICT Toetsing.

nieuws

‘Wees niet bang voor het BIT’
2

door: Freek Blankena, 11 april 2017

De beoordelingen van grote ICT-projecten door het BIT zijn niet mals. Projecten blijken niet goed doordacht, beginnen te groot, complexe risico’s worden te veel ‘naar achteren’ geschoven, of men worstelt met de agile-aanpak. Bureaumanager Cokky Hilhorst wil graag de expertise van het BIT inzetten zodat er een constructief gesprek ontstaat over de haalbaarheid van een project. “Kom bij ons langs!”

podium

Terugmelden is vanzelfsprekend als basis op orde is

door: Sandra Blok, 6 april 2017

In 2011 fuseerden vijf Friese gemeenten tot één gemeente: Súdwest-Fryslân. “Het heeft zo’n vier jaar geduurd om de processen op orde te krijgen, maar nu is het denken in eilandjes echt passé.” Belangrijk in het stroomlijnen van die processen bleek het terugmelden op basisregistraties, zoals duidelijk werd gemaakt bij de gegevensinwinning vastgoed.

magazine

 • ‘Cybersecurity hoort op de bestuurlijke agenda’

  4 april 2017

  ‘Cybersecurity hoort op de bestuurlijke agenda’, Door Vincent Diamante - originally posted to Flickr as Anonymous at Scientology in Los Angeles, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3809416

  “Er is een groeiend bewustzijn bij bestuurders dat zij verantwoordelijk zijn voor cybersecurity, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Elly van den Heuvel, secretaris van de Cyber Security Raad. Cyberdreigingen nemen rap toe. Digicommissaris Bas Eenhoorn: “Heb je als bestuurder voldoende kennis van dit onderwerp, of sta je straks te stotteren op de persconferentie na de hack?”

partners

 • Vergroot je cyberweerbaarheid

  Het rapport ‘Een nooit gelopen race – Over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid’ is geschreven in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de AIVD. De conclusie van het Rathenau Instituut is verontrustend: Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, cyberspionnen en hackers. Wat doe je daaraan?

  artikelen: 6 april 2017, partnerpagina kpn

   

 • Een minister van ICT: Ja of Nee?

  ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

  weblogs: 6 april 2017, partnerpagina pblq

   

 • Doe mee met LSG!

  Er zijn al 25 gemeenten die meedoen aan de ‘Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten’ (#LSG17). Dat is ruim 30 procent van de gemeenten die iBurgerzaken gebruiken. Via deze weg roep ik nogmaals alle iBurgerzaken-gemeenten op om deel te nemen aan #LSG17.

  door: Tjerk Venrooy

  weblogs: 6 april 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • Het Omgevingscollectief: alles voor een prettige leefomgeving

  Die Omgevingswet, daar krijgt dus echt iedereen mee te maken. Dat wist u ongetwijfeld al. Werkt u voor de overheid in het fysieke domein? Dan heeft ook u een hoop te doen, zoals u vorig jaar al hebt kunnen horen op talloze bijeenkomsten en congressen. Maar waar begin je?

  door: Sander Meinders

  weblogs: 3 april 2017, partnerpagina centric