nieuws

 • Chris Verhoef vreest ‘BIT zonder bite’

  door: Peter Mom, 27 november 2014

  Professor Chris Verhoef

  De commissie Elias adviseert de instelling van een Bureau ICT-toetsing dat vooraf ICT-projecten tegen het licht moet houden zodat het slecht voorbereide projecten af kan blazen. Er ligt echter al een kwart eeuw een Besluit Informatievoorziening Rijksdienst dat dergelijke onafhankelijke contra-expertises onder regie van BZK verplicht maar dat niet of nauwelijks gebruikt wordt en waarvan de commissie blijkbaar geen weet had.

podium

 • Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 7)

  door: Wimfred Grashoff, 27 november 2014

  Hoe de sector Openbare Orde en Veiligheid informatiestromen ‘aan elkaar knoopt’

  Eind september vond de 4e i-NUP Buzz tour plaats met als thema ‘delen van gegevens bij openbare orde en veiligheid‘. Een goed moment om in deze blog-reeks eens stil te staan bij de ontwikkelingen in deze sector. Ontwikkelingen die inspirerend en illustratief zijn voor de overheid die (bewust of onbewust) toewerkt naar het ‘Stelsel van Overheidsgegevens’.

academie

Ebbers-Van Reijn-MC Digitale Dienstverlening avond 4 Meet nu eens hoe diensten worden afgenomen

door: Peter Olsthoorn, 23 november 2014

Zonder een politiek besluit en zelfs zonder enig vrijgemaakt budget sloeg de gemeente Noordoostpolder in 2012 aan het digitaliseren. Gewoon, omdat het hard nodig was om voor burgers en bedrijven de dienstverlening te verbeteren.

podium

Gemeente: hou je ICT-leverancier in de gaten
7

door: Kees Groeneveld, Henri Rauch, 20 november 2014

Het is een publiek geheim dat de ICT-inkoop door de meeste gemeenten niet echt professioneel verloopt. ICT-inkoop is een vak apart en gemeenten zijn gebonden aan complexe aanbestedingsregels. Gemeenten moeten bovendien precies weten wat ze willen. Daarnaast ontbreekt het veelal aan een lange termijnvisie. En als een groep gemeenten helder in beeld heeft wat ze wil, dan nog moet zij het aandurven zich vrij in de markt te bewegen en scherp te onderhandelen. In dit artikel enkel tips voor gemeenten in deze tijden van het Rapport Elias, cloud technologie en Shared Service Organisaties.

partners

 • Een durfgemeente verleidt burgers Sanne van der Zanden

  Soms krijg ik de indruk dat marketing een nieuw woord is in gemeenteland. Vreemd, want bijna geen enkele andere organisatie heeft een bredere doelgroep dan een gemeente. Iedereen doet immers zaken met de gemeente. Het zou dus niet meer dan logisch zijn om marketing te bedrijven als gemeente. Om klanten, burgers, te verleiden tot het gebruik van een specifiek kanaal.

  door: Sanne van der Zanden

  artikelen: 27 november 2014, partnerpagina pinkroccade

   

 • Overheid niet zo toegankelijk als zij beoogt Overheid niet zo toegankelijk als zij beoogt

  Van een transparante en toegankelijke overheid is volgens het burgeronderzoek van Everest, de business engineering company voor financiële dienstverleners en de centrale overheid, nog geen sprake. Zowel de informatievoorziening over overheidsdiensten en -producten, het aanvraagproces hiervan, als de beslissing hierover is voor een derde van de burgers onvoldoende inzichtelijk en duidelijk.

  artikelen: 27 november 2014, partnerpagina everest

   

 • CORV is klaar. Maar bent u klaar voor CORV? Renate van Drunen van het ministerie van Veiligheid en Justitie is projectleider Keteninformatie bij het Programma Stelselherziening Jeugd

  Over een paar maanden is het zover; dan moeten alle gemeenten voor de elektronische afhandeling van het berichtenverkeer met justitiële organisaties aangesloten zijn op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Deze verplichting maakt deel uit van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt. Renate van Drunen van het ministerie van Veiligheid en Justitie is projectleider Keteninformatie bij het Programma Stelselherziening Jeugd: “Het is goed om te zien dat CORV nu bij veel gemeenten hoog op de agenda staat.”

  artikelen: 10 november 2014, partnerpagina centric

   

 • Samen op weg naar één digitale overheid KPN-Samen op weg naar één digitale overheid

  In een wereld die met de dag sneller verandert, is dit het moment om Nederland weer op een voorsprong te zetten door samen te innoveren en nieuwe wegen in te slaan.

  artikelen: 30 oktober 2014, partner-kpn

   

 • PinkRoccade Innovatie Award 2014 naar Leidschendam-Voorburg PinkRoccade Innovatie Award 2014 naar Leidschendam-Voorburg

  Drie projecten en vier gemeenten streden uiteindelijk om de eervolle award. Een vakkundige jury had het zwaar met de beoordeling. “Ik merk daarbij op dat het verschil tussen de winnaar en de beide anderen geen armlengte verschil was, maar slechts een teenlengte”, aldus de juryvoorzitter Jan van Ginkel.

  artikelen: 29 oktober 2014, partnerpagina pinkroccade