nieuws

 • Papieren normen en rode pennetjes

  door: Marieke Vos, 25 november 2015

  iBestuur symposium Softwarekwaliteit - Bob Papenhuijzen

  Goede softwarekwaliteit is belangrijk voor onder meer betaalbaar onderhoud en veiligheid. Het is een breed begrip dat zeker ook bestuurders aangaat. De verschillende invalshoeken werden besproken tijdens een volledig volgeboekt iBestuur symposium op 23 november in Nieuwspoort.

partners

 • 'We worden gepamperd en ontzorgd'

  Stel, je bent een kleine gemeente ten noorden van Amsterdam. Er zitten drie decentralisaties aan te komen en een grotere buurgemeente die het technisch en functioneel beheer van je WIZ-applicatie doet, besluit daarmee te stoppen. Het gebeurde de gemeenten Waterland en Landsmeer.

  artikelen: 27 november 2015, partnerpagina centric

   

podium

Guus Bronkhorst ‘Verantwoording informatieveiligheid kan handiger’

door: Antje Visser, 25 november 2015

Nederland zo veilig mogelijk maken op het gebied van digitale informatie bij overheden, dat is het doel waar we met zijn allen voor staan en waar ENSIA een rol in speelt volgens Guus Bronkhorst, voorzitter van de stuurgroep ENSIA. “We willen ervoor zorgen dat elke overheidslaag het zo goed mogelijk aanpakt.”

magazine

Juist papier beperkt je

door: Daniëlle Jansen, 24 november 2015

Horden ambtenaren zie je met hun iPad onder de arm naar vergaderingen gaan. Je zou denken dat het papierloos werken dan ook binnen gemeenten een hoge vlucht heeft genomen. Is dat echt zo?

magazine

Sophie in 't Veld Met privacy wint iedereen

door: Sophie in 't Veld, 19 november 2015

In de EU is het recht op privacy een wettelijk grondrecht. Wat we gewoonlijk aanduiden met ‘privacy’ is het recht op een persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens. In dit digitale tijdperk – waar overheden over onze schouders meekijken in naam van de nationale veiligheid en bedrijven onze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden – wordt het belang van duidelijke privacyregels alleen nog maar meer benadrukt.

podium

‘Samenwerking opdrachtgever en leverancier kan echt beter’
2

door: Marieke Vos, 18 november 2015

Een goede relatie tussen opdrachtgever en leverancier is nodig om als het echt spannend wordt de juiste beslissingen te nemen. Dat moment breekt in complexe IT-projecten altijd aan. “Als je vanaf het begin hebt gewerkt aan een goede relatie, met begrip voor elkaars belangen en drijfveren, dan kom je samen op een goede manier dat soort momenten door”, zegt Dennis Ravensbergen, I-Interim Rijk.

partners

 • iSamenleving Schuldkompas verbetert schulddienstverlening

  Schulddienstverlening aan mensen in financiële nood verzorgen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gezamenlijk. Als samenwerkingsverband Peel 6.1 gebruiken zij iSamenleving Schuldkompas van PinkRoccade Local Government om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaak en grootte van schulden en een hulptraject op maat op te stellen.

  white-papers: 26 november 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Gemeenten krijgen onterecht zwartepiet toegespeeld Sanne van der Zanden

  Jan Roelof Steenbergen heeft een duidelijke mening over kanaalsturing en vooral over wat gemeenten beter moeten doen. Zwarte Pieten past prima in december, maar is minder constructief op de lange termijn.

  door: Sanne van der Zanden

  weblogs: 26 november 2015, partnerpagina pinkroccade

   

 • Samen werken aan de slimme stad

  Mensen voegen waarde toe aan Smart City-oplossingen. Zonder hun input maakt de technologie het leven in de stad niet beter. Wie zijn de belangrijkste partijen en hoe werken ze het beste samen aan initiatieven?

  artikelen: 24 november 2015, partner-kpn

   

 • Calimero en de boze wolf

  De invoering van nieuwe taken bij gemeenten gaat niet vanzelf. Altijd hebben zij effect op de ICT en informatievoorziening. Ontwikkelingen zijn nieuw, rijksoverheid is onbekend met de uitvoering bij gemeenten en die laatsten vertonen onderschatting of uitstelgedrag. Enkele suggesties om toekomstige trajecten vlotter en harmonieuzer te laten verlopen.

  door: Christa de Visser en Erik Dolle

  artikelen: 19 november 2015, partnerpagina pblq

   

 • Het belang van i voor de bestuurder

  Om hun taken in het sociaal domein goed uit te voeren hebben gemeenten informatie nodig over hun inwoners. De Burgerpeiling van VNG-KING biedt die informatie: interessante gegevens over onder meer de mate waarin mensen participeren. Een diepteanalyse van de gegevens levert voor bestuurders waardevolle sturingsinformatie op.

  artikelen: 19 november 2015, partnerpagina king

   

 • De toekomst van dienstverlening

  Binnen de gemeentelijke overheid vindt momenteel en herbezinning plaats op het thema dienstverlening en de betekenis ervan in de toekomst. Aanleiding is het feit dat steeds meer zaken worden overgelaten aan de burger zelf en producten in de (nabije) toekomst vooral en uitsluitend verkregen kunnen worden langs de digitale weg. Wat zijn de gevolgen van de veranderingen?

  door: 
Willem van Rosmalen

  artikelen: 17 november 2015, partnerpagina pinkroccade

   

magazine

Groeten uit Estland
1

door: Dirk Jan van der Wal, 17 november 2015

De republiek Estland is het eerste land dat e-Residency aanbiedt. Daarmee kan iedereen ter wereld een digitale identiteit verkrijgen en een bedrijf beginnen. Gevestigd in Estland. Maar waarom zou je dat willen, en wat wil de Estse overheid hiermee bereiken?

podium

Digitalisering rechtspraak kan alleen agile

door: Irene Tiepel, Frank Kist en Henri Peters, 12 november 2015

De Rechtspraak werkt Agile. De enige manier om hét grote strategische programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) succesvol te kunnen realiseren. Met een groep ontwerpers, bouwers en testers die in multidisciplinaire teams samenwerken aan één doelstelling: de digitalisering van de rechtspraak.