podium

 • Welke persoonsgegevens mag je hergebruiken?

  door: Frits de Jong, 10 februari 2016

  Overheden, gemeenten in het bijzonder, zien in toenemende mate de waarde van hun data. Deze waarde zit vooral in het vinden van nieuwe toepassingen, waarbij koppeling – vaak op basis van geo-locaties – centraal staat. In veel gevallen betreft het een nieuw gebruik van al verzamelde data, waaronder persoonsgegevens. Maar mag dat ook?

partners

 • De stad als App Store

  Wanneer je in 2025 op het Centraal Station van Amsterdam aankomt voor een bezoek aan de stad, zal er op het eerste gezicht niet zoveel veranderd zijn. De 400 jaar oude stenen van en om het stationsgebouw zullen er nog steeds liggen. Het verschil: er is veel meer informatie digitaal beschikbaar in en over de stad.

  artikelen: 10 februari 2016, partner-kpn

   

magazine

 • Ten minste houdbaar tot …

  door: Peter Mom, 8 februari 2016

  Een kastplank van Amsterdam naar Maastricht. Langs de A2, 220 kilometer lang. Zo veel papieren archief moet nog worden gedigitaliseerd. Daarover gaat het hier niet. Er is een actuelere opgave. Ook majeur en niet alleen voor archiefmensen, maar voor iedere ambtenaar: hoe blijven nu geproduceerde stukken vind- en leesbaar?

magazine

Wie leidt de smart city-revolutie?

door: Brian Benjamin, 5 februari 2016

De laatste weken zijn er verschillende artikelen verschenen waarin werd gewaarschuwd dat het verschijnsel smart cities niet in handen van het bedrijfsleven terecht mag komen en dat de overheid in de lead moet blijven. Het is waar dat zonder de overheid heel veel innovaties er niet zouden zijn geweest.

nieuws

Rotterdam in zee met Dimpact

door: Freek Blankena, 3 februari 2016

De gemeente Rotterdam is lid geworden van Dimpact, het samenwerkingsverband dat met name draait om een gemeenschappelijk ontwikkeld zaaksysteem voor gemeenten.

podium

Monitor helpt gemeenten bij taken sociaal domein

door: Frits de Jong, 1 februari 2016

Hoeveel mensen maakten vorig jaar in uw gemeente gebruik van de Wmo? In welke wijken wonen veel kinderen die jeugdhulp nodig hadden? En wat is bijvoorbeeld het percentage kinderen dat kans heeft op armoede? Het zijn vragen die bij menig gemeente spelen en waar de gemeentelijke monitor Sociaal Domein antwoord op geeft.

magazine

De strijd tegen het onderbuikgevoel

door: Corline van Es, 28 januari 2016

Datajournalistiek kan helpen om inzicht te geven in de vraagstukken van deze tijd. Argumenten kunnen ermee verrijkt worden, zodat intuïtie geen onderbuikgevoel blijft.

partners

 • Intelligent communities in plaats van slimme vuilnisbakken

  In de ruim achtduizend steden die zich smart city noemen zie je vooral bedrijven die bezig zijn met sensoren en slimme processen. De gemeenschap in de stad is er nauwelijks bij betrokken, ziet Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. “Deze manier van werken is niet het antwoord op de vraagstukken van de stad.”

  artikelen: 9 februari 2016, partnerpagina pblq

   

 • Welke meerwaarde heeft de Omgevingswet voor uw organisatie?

  De Omgevingswet komt eraan. In 2018 is deze belangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht een feit. Werkt u bij een gemeente aan de fysieke leefomgeving? Dan krijgt u met de nodige veranderingen te maken. U weet waarschijnlijk dat er nog een aantal vragen zijn rondom de Omgevingswet, vooral ten aanzien van de vier bijbehorende AMvB’s en het Digitale Stelsel.

  door: Sander Meinders

  weblogs: 4 februari 2016, partnerpagina centric

   

 • Lukt het in 2016 wél om potentieel open data te benutten?

  Hoeveel waarde kunnen Europese overheden en bedrijven realiseren als ze de belemmeringen voor het vrij delen en beschikbaar stellen van Open Data wegnemen? Dat bedrag loopt op tot 325 miljard euro in 2020, zoals een recent onderzoek van de Europese Commissie laat zien. Een enorm potentieel dat voor het oprapen lijkt te liggen.

  door: Dinand Tilholt en Eva van Steenbergen

  artikelen: 4 februari 2016, partnerpagina capgemini

   

 • Seniorendating; nooit te oud om te verleiden Sanne van der Zanden

  Niet iedereen kan of wil de digitale diensten van de overheid gebruiken, blijkt uit veel onderzoeken. Dat is een gemiste kans voor zowel de gemeente als voor de burger zelf. Die kans (alsnog) grijpen is een kwestie van overtuigen en verleiden. Ook u kunt het!

  door: Sanne van der Zanden

  weblogs: 4 februari 2016, partnerpagina pinkroccade

   

 • Samenwerken zonder ‘heg’

  Drie grote overheidspartijen hebben elkaar gevonden. RvIG, DICTU en ICTU werken gezamenlijk aan het definiëren, bouwen en beheren van onderdelen van systemen rond persoonsgegevens. Met hun strategische alliantie houden ze kennis vast, voeren ze structurele verbeteringen door en gaan er geen zaken ‘over de heg’.

  door: Freek Blankena

  artikelen: 3 februari 2016, partnerpagina ictu

   

nieuws

Kritische Eenhoorn hamert op financiering en sturing
2

door: Freek Blankena, 21 januari 2016

We boeken vooruitgang met de e-overheid, maar fundamentele zaken gaan niet goed, stelde Digicommissaris Bas Eenhoorn tijdens de opening van het iBestuur Congres. De financiering is niet definitief geregeld, de sturing dreigt een slap compromis te worden en de overheid werkt nog niet als ‘één overheid’.

nieuws

Duizend bloemen (moeten nog gaan) bloeien
2

door: Peter Mom, 20 januari 2016

Aan concepten, convenanten en memoranda of understanding geen gebrek. Aan verkenningen, proeftuinen en pilots evenmin. Maar aan welke toepassingen werkt smart Nederland?