Partnerpagina Imagem

partnerartikelen

 • Presenteren is vaak statisch informeren

  door: Jeroen Aarts

  Het risico van statisch presenteren is dat de vele andere vragen onbeantwoord blijven. De gebruiker krijgt daarbij niet de mogelijkheid zijn specifieke context te gebruiken in combinatie met de getoonde gegevens. Wat zou er gebeuren wanneer de gebruiker zelf de data bij elkaar brengt in één overzicht?

  - - - - -

 • Beter inzicht in de luchtkwaliteit van Nijmegen

  door: Niels van de Graaf

  De gemeente Nijmegen wilde bij de geplande aanpak van enkele verkeersknelpunten hard maken dat de luchtkwaliteit daarbij niet zou verslechteren. Dit vormde het startpunt voor het opzetten van een burger-sensor-netwerk. Overheid én inwoners kunnen daarbij over dezelfde data beschikken.

  - - - - -

 • Basisregistratie op orde

  Waterschap Hunze en Aa’s is voorbereid op toekomstbestendig basisregistratiebeheer.

  door: Patrick de Groot

  Waterschap Hunze en Aa's

  Hunze en Aa’s is met meer dan 200.000 hectare een van de grotere waterschappen in Nederland. Waterschappen zorgen voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Naast deze primaire taken zijn waterschappen ook één van de bronhouders voor de BGT. Met zo’n 315 medewerkers en vele externe stakeholders, die allemaal in meer of mindere mate gebruik maken van geo-informatie, is eenvoudige en snelle toegang tot deze data essentieel en dient deze data accuraat bijgehouden te worden.

  - - - - -

 • Zet trends en scenario’s op de kaart

  door: Niels van de Graaf

  Er ontbreekt vaak wat bij de inzet van sturingsinformatie om budgetten goed te besteden en de juiste beslissingen te nemen: het gebruik van de geografische factor en de visualisatie daarvan. Die extra stap hoeft niet moeilijk te zijn.

  - - - - -

 • Sturingsinformatie kan veel actiever

  door: Niels van de Graaf

  Overheidsorganisaties die sturingsinformatie willen inzetten, vallen in de praktijk nog steeds terug op dikke rapporten met vele pagina’s tekst en cijfertabellen die bij oplevering alweer achterhaald zijn door de actualiteit. Dat kan anders.

  - - - - -

 • Data verbinden op basis van locatie

  Een slimmere overheid? Business intelligence is daarvoor vaak niet genoeg. Gegevens met elkaar verbinden op basis van locatiedata helpt overheden echter een stap verder. Een kennismaking met Imagem.