Partnerpagina PBLQ

partnerweblogs

 • Een minister van ICT: Ja of Nee?

  ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

  - - - - -

 • ‘Een Deltaplan voor ICT’. Hoe staat het daarmee?

  door: Richard van Breukelen

  Waarom een deltaplan voor ICT? Even het geheugen opfrissen. Na de zomer van 2016 publiceerde PBLQ ‘Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord’ een adviesdocument vanuit de ambitie om de slaagkans van grote vaak ICT-gedreven veranderprojecten binnen de overheid te vergroten.

  - - - - -

 • Verkiezingen onder vergrootglas!

  door: Marcel Bom

  De media kopten dat er stempassen zijn verstuurd naar overleden inwoners. De burgemeester van de gemeente waar het gebeurde heeft zijn excuses al aangeboden en laat de oorzaak onderzoeken. Op zichzelf is dit voorval niet nieuwswaardig. Een gemeente kan domweg niet voorkomen dat een stempas wordt verstuurd naar een net overleden inwoner.

  - - - - -

 • De burger centraal, een dooddoener?

  door: Dirk Schravendeel

  Een dooddoener kan het gemakkelijk worden: alles wat de overheid doet, is uiteindelijk in het belang van de burger en de burger staat dus per definitie centraal. Volgende onderwerp a.u.b.. Toch benadrukken tal van organisaties het belang van het uitgangspunt ‘de burger centraal’.

  - - - - -

 • Bestuurders Lelystad moeten meer ICT-kennis opdoen

  door: Peter Castenmiller

  ‘Bestuurders Lelystad moeten meer ICT kennis opdoen’. Dat was de kop van een artikel naar aanleiding van een voorgenomen onderzoek van de rekenkamercommissie van Lelystad. Op zichzelf is daar veel voor te zeggen. Bestuur en ICT lijken geen gelukkige combinatie.

  - - - - -

 • De Belastingdienst heeft geen ICT-probleem

  door: Ko Mies, Florian Henning en Dirk Jan van der Linden

  De media zijn er verzot op: ICT-problemen bij een overheidsorganisatie. Begin februari moest de Belastingdienst het ontgelden. Burgers verdwaalden in het systeem en gegevens waren voor te veel personen toegankelijk. De Belastingdienst ging de verdediging in door het ook als ‘ICT-probleem’ te adresseren.