iBestuur symposium in Nieuwspoort

Nieuwspoort symposium

iBestuur organiseert een serie symposia in Perscentrum Nieuwspoort.

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 15 tot 17 uur, borrel na. Toegang vrij, maar let op: beperkt aantal plaatsen. Meld u dus snel aan!

- – - – -

Symposium 'Grip op cybersecurity', 22 mei 2017

iBestuur Symposium Grip op cybersecurity

U wordt in één middag bijgepraat over de stand van zaken in cybersecurity en u hoort wat u als bestuurder concreet kunt doen om ‘cybersecure’ te zijn.

In samenwerking met de Cyber Security Raad


Grip op cybersecurity

lees meer

- – - – -

Eerdere symposia

 

Symposium 'Grip op privacy', 7 februari 2017

iBestuur symposium grip op privacy in nieuwspoort

Het symposium is volgeboekt. U kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst. Uiterlijk op 1 februari verneemt u dan of er nog plaatsen zijn vrijgekomen.


iBestuur symposium in Nieuwspoort:

Grip op privacy

Privacy is uw verantwoordelijkheid!

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium De mens centraal, ook digitaal! 9 juni 2016

Symposium De mens centraal

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening?
In samenwerking met Gebruiker Centraal.


Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris)

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Eén gezin, één aanpak, één administratie? 30 mei

Symposium Eén gezin, één overheid, één administratie

Complexiteitsreductie in het sociaal domein. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders?

Met oa Astrid Oosenbrug, Duco Stuurman, Martin Sitalsing en de gemeente Hamburg.

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Digitale Overheid, goed geregeld

Symposium Digitale overheid, goed geregeld

Grip op softwarekwaliteit!


Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel degelijk controleren. Dat inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen, zorgt ervoor dat de kwaliteit van software beter wordt en verkleint de risico’s op IT-falen. Dit maakt softwarekwaliteit een onderwerp dat ook bestuurders aangaat.

Dit iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort op 23 november 2015

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Uw informatiehuishouding op orde

Symposium: Uw informatiehuishoudimng op orde
Zonder informatie geen politieke besluitvorming, geen beleid en geen uitvoering. Het op orde zijn en houden van de informatiehuishouding is essentieel voor een goed functionerende overheid.

Sprekers onder andere Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT Haaglanden en Hans Kaashoek, expert in Enterprise Information Management.

Het iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort op 16 juni, 2015

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

3 november: 3D, regie op informatie

3D, regie op informatie
De komende decentralisaties moeten de maatschappelijke professionals intensiever met elkaar laten samenwerken, vooral bij meervoudige problematiek. Ze hebben daarbij IT-oplossingen nodig die niet hoofdzakelijk zijn gericht op administreren en rapporteren, maar vooral op verbinden en ondersteunen.

Sprekers: Erik Gerritsen (Jeugdbescherming Regio Amsterdam), Sjoerd Potters, (VVD-fractie 2e Kamer), Hans Versteeg (VNG), Ad Verschoor (Capgemini). Debat olv Peter van Schelven, IT-jurist en iBestuur columnist.

Dit iBestuur symposium in Nieuwspoort vond plaats op 3 november 2014

lees meer

- - - - -

30 oktober: Mobiel werken, meer dan een app

Symposium Mobiel werken, meer dan een app
‘We hebben een app, dus we zijn mobiel.’ Was het maar zo eenvoudig. Mobiel werken, van informatie opzoeken tot het updaten van de primaire systemen, krijgt ook bij de overheid voet aan de grond. Bij interacties tussen overheid en samenleving, en binnen de eigen organisaties. De ambtenaar wil zijn mobiele device net zo effectief kunnen gebruiken als thuis, maar er zijn extra waarborgen nodig voor bedrijfszekerheid en veiligheid!

Dit iBestuur symposium in Nieuwspoort vond plaats op 30 oktober 2014

Sprekers: Rinie van Est (Rathenau Instituut), Pieter Buiten (IT Strateeg CBS), Jeroen Reizevoort (IBM). Gespreksleiding: Davied van Berlo, Rijksoverheid, initiatiefnemer Pleio en Ambtenaar 2.0

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium: De toegevoegde waarde van cybersecurity

Het is nog steeds niet makkelijk cybersecurity te ‘verkopen’ aan bestuurders. Maar cybersecurity is niet alleen een zorg, het biedt ook kansen – voor het imago, de efficiency en de dienstverlening. Op het iBestuur symposium op 28 januari leggen de kopstukken op dit gebied uit hoe je het onderwerp op de agenda zet.

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -