Digitalisering voor welvaart en welzijn

door: Larissa Zegveld, 28 november 2016

Nederland laat welvaart en welzijn liggen doordat de digitalisering niet op orde is. Dat vergt niet meer visie, maar vooral één visie.

reacties: 3

lees meer

- - - - -

Naar een dienstverlening die leeft

door: Bas Eenhoorn, 24 november 2016

Naast de vaststelling van het Digiprogramma is er een tweede mijlpaal in zicht: 390 gemeenten gaan in de digitale agenda intensief samenwerken en collectief geld vrijmaken.

lees meer

- - - - -

Gaat de balie dan toch echt weg?

door: Willem Pieterson, 22 november 2016

Het baliebezoek bij de overheid daalt al enige tijd, mede door actieve digitalisering van de dienstverlening. Maar is dat eigenlijk wel een goede zaak?

lees meer

- - - - -

A big f*ck you

door: Seger de Laaf, 21 november 2016

Als je echt vertrouwen wilt moet je wegsnijden wat niet deugt, diensten met een wow factor creëren. Maar bestuurders kijken weg of ze zien het niet.

lees meer

- - - - -

Doorrommelen of doorpakken?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 november 2016

We moeten met elkaar nú goed nadenken welke toepassingen straks mogelijk zijn als er vol wordt ingezet op techniek.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Schaken op verschillende borden

door: Bas Eenhoorn, 11 november 2016

De verkiezingen maken de digitalisering tot een actueel onderwerp. Opletten geblazen bij het nakomen van de al gemaakte afspraken!

lees meer

- - - - -

Vierde industriële revolutie en blockchain

door: Ben van Lier, 10 november 2016

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Onderling verbonden systemen zullen steeds meer ons leven en werk beïnvloeden zonder dat wij nog kunnen overzien hoe deze besluiten tot stand zijn gekomen.

lees meer

- - - - -

Doorpakken moet

door: Larissa Zegveld, 8 november 2016

De e-overheid heeft alle benodigde bouwstenen. Maar hoe gaan we deze samensmeden tot een krachtig geheel?

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Even niet naar Boat House

door: Peter Mom, 3 november 2016

Peter Mom

Met de kennis van nu over de ondernemingsraad van de politie komt een vruchteloze correspondentie van vijf maanden in een ander daglicht te staan.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Beter goed gejat dan slecht bedacht

door: Ruud Leether, 3 november 2016

Ruud Leether

De VNG heeft een eigen set inkoopvoorwaarden laten ontwikkelen: de GIBIT. Die kunnen bij eerste kennisneming bepaald niet overtuigen.

reacties: 7

lees meer

- - - - -

Gemeentesoftwaremarkt werkt niet

door: Jan Willem Boissevain, 1 november 2016

Jan Willem Boissevain

De gemeentelijke IT is verouderd, onsamenhangend en inflexibel. Een gezamenlijke basisvoorziening – voor betere én goedkopere dienstverlening – is nodig.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Digitale dienstverlening dichtbij

door: Bas Eenhoorn, 27 oktober 2016

We zullen de balans moeten zoeken tussen de veranderingen door digitalisering en de zorgplicht voor mensen die het niet alleen af kunnen.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Wet GDI: uitstel betekent hopelijk geen afstel

door: Larissa Zegveld, 27 oktober 2016

Het voorstel voor de Wet GDI dat er nu ligt mist helaas essentiële onderdelen, omdat deze worden vooruitgeschoven naar later. Geen goede zaak en ook niet nodig.

lees meer

- - - - -

Kudtcookiewet

door: Seger de Laaf, 26 oktober 2016

En nu, eind 2016, geeft ook regelwaakhond Actal toe: het werkt niet. Dat we daar 4 jaar en 129 miljoen voor nodig gehad hebben, vind ik niets anders dan diep triest.

reacties: 4

lees meer

- - - - -

Wake-up call!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 oktober 2016

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Innovaties zullen aanzienlijk sneller het niveau van aandoenlijke hobbyprojecten moeten overstijgen.

lees meer