zoeken binnen de website

podium

 • Common Ground: de digitale weg zonder routekaart

  door: Maarten Hoekstra, 20 oktober 2020

  Bergbeklimmers

  Voor welke uitdagingen zien gemeenten zich gesteld, als het gaat om Common Ground, de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening? En wat is de rol van het onderwijs- en kennisinstellingen daarbij? Maarten Hoekstra maakte een rondje langs Friese gemeenten en de VNG. Hij constateerde dat die onderwijs- en kennisinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van Common Ground.

weblog

 • Collectief van Offensie

  door: Jan van Ginkel | 19 oktober 2020

  Jan van Ginkel

  Corona maakt glashelder dat de digitale wereld al langer de echte realiteit is, verrijkt met fysieke elementen.

weblog

 • De smeerboel na Schrems II

  door: Menno Weij | 14 oktober 2020

  Menno Weij - SOLV

  Heeft de EU inzake Schrems II een gebrek aan daadkracht laten zien en heeft het daarmee ondernemers in de kou gezet?

partners

 • Wetenswaardigheden oktober 2020

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  In deze blog vertelt Engelbert Wijnhoven, Productmanager iBurgerzaken meer over iDocumentcreatie en het platform Publiekszaken van de PinkRoccade Local Government GebruikersVereniging.

  door: Engelbert Wijnhoven

  weblogs: 20 oktober 2020 | partnerpagina pinkroccade


 • De innovatieweek van PinkRoccade Publiekszaken Q3

  Innovatie

  Bij PinkRoccade Publiekszaken vindt er ongeveer ieder kwartaal een Innovatieweek plaats (lees er meer over in dit blog). Deze Innovatieweek is onderdeel van de ‘Eye of the Hurricane’: een moment tussen 2 iBurgerzaken releases om te werken aan dingen die moeilijk in te passen zijn in het vaste sprintritme.

  nieuws: 13 oktober 2020 | partnerpagina pinkroccade


iBestuurcongres

Margreet de Graaf ‘Een goede ICT-infrastructuur is cruciaal’

door: Els Wiegant | 15 oktober 2020

De afgelopen coronamaanden zijn ‘enorme stappen’ gezet in de digitalisering van GGD’en. Tussen organisaties onderling en tussen ministeries en uitvoerders is bovendien een intensieve samenwerking ontstaan die blijvend is. Het zijn enkele conclusies die te beluisteren vielen tijdens de iBestuur-break out-sessie ‘Berichten van het coronafront – Hoe informatievoorziening zich in een wereldwijde crisis onmisbaar maakt’. Een verslag.

podium

open data Het groeiende belang van privacybeschermingsmethoden
1

door: Susan van den Braak en Mortaza S. Bargh | 15 oktober 2020

Het verbeteren van de toegang tot overheidsinformatie, transparant zijn over het handelen en verantwoording aan de samenleving afleggen, zijn belangrijke pijlers voor de Nederlandse overheid. Hier wordt concreet invulling aan gegeven door steeds meer (open) data proactief publiek beschikbaar te stellen. Bij het (breed) beschikbaar stellen van open data, speelt privacy een voorname rol. SDC-technieken en -tools kunnen dataprofessionals ondersteunen bij het beschermen van privacygevoelige gegevens.

praktijk

 • CoronaMelder-app: nieuw wapen tegen virus

  Beeld bij verhaal CoronaMelder

  Met hulpmiddelen zoals de CoronaMelder-app gaat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verspreiding van het coronavirus tegen. Edo Plantinga is Communitymanager van de CoronaMelder-app: “Deze app helpt het aantal coronabesmettingen terug te dringen maar is geen wondermiddel.”


video

Screenshot iBestuur Thuisdebat #7 De beleidscyclus heeft afgedaan, maar wat dan?

door: Redactie | 9 oktober 2020

Binnen de overheid is de beleidscyclus (“Wie is er niet mee groot geworden?”) een bekend verschijnsel. Maar in hoeverre biedt deze vorm nog voldoende houvast in een maatschappij waar data een steeds grotere rol speelt? Moeten we niet toe naar een andere cyclus en zo ja, wat is het alternatief? Daarover ging, onder leiding van beleidsambtenaar Wouter Welling, het iBestuur Thuisdebat (#7) op donderdag 8 oktober met Paul Strijp, Karin Akkers, Jaring Hiemstra en Frans Feldberg.

nieuws

Impressie iBestuur Congres Houding van leren en proberen brengt informatiesamenleving verder

door: Marjan Arenoe | 8 oktober 2020

“Corona heeft blootgelegd wat feitelijk al aan de gang was. De digitale wereld valt steeds meer samen met de echte wereld. Het is een horizontale informatiesamenleving met een rijkdom aan samenwerkingsvormen door alle lagen van de samenleving. Corona heeft het digitale ecosysteem een boost gegeven. De aanpak van leren en proberen moeten we vasthouden.”

partners

 • Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging: transparant over risico’s

  beeld bij Dreigingsbeeld

  Citrix, corona, gijzelsoftware. Drie gebeurtenissen die zelfs de grootste gemeentelijke twijfelaar hebben overtuigd van het belang van informatiebeveiliging. Maar bewustzijn van risico’s is niet hetzelfde als weten hoe te handelen om ze te voorkomen. Daarom bevat het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten naast een overzicht van risico’s uit de praktijk, een handelingsperspectief voor management en directie, met actuele voorbeelden.

  door: Karina Meerman

  artikelen: 8 oktober 2020 | partnerpagina vng realisatie


 • iBurgerzaken voor burgers ook bereikbaar via IPv6

  IPv6

  iBurgerzaken is voor burgers nu ook bereikbaar via IPv6. Dat is goed nieuws want IPv6 is de nieuwe open internetstandaard. Het is de standaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om ook in de toekomst het internet onbelemmerd te kunnen blijven gebruiken.

  nieuws: 6 oktober 2020 | partnerpagina pinkroccade


nieuws

Ethiek De sleutel voor verantwoorde AI ligt bij interdisciplinair onderwijs

door: Redactie | 6 oktober 2020

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel en overstijgt landsgrenzen. Hoe leiden we de wereldwijde ontwikkeling van verantwoorde AI in goede banen? Volgens moraalfilosofe Katleen Gabriels (Maastricht University) ligt de sleutel voor morele technologie bij interdisciplinair onderwijs, vertelt ze in een interview met Arine van Heeswijk voor het Rathenau Instituut.

nieuws

Kasja Ollongren 'Meer Haagse regie helpt zaken sneller te realiseren'

door: Martin Hendriksma | 1 oktober 2020

Gemeenten maken zich zorgen over de invoeringskosten van de Omgevingswet en een hausse aan gerechtelijke procedures als de wet straks is ingevoerd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageert op deze en andere actuele kwesties.