zoeken binnen de website

nieuws

VNG pleit voor kaderwet informatie

Gemeenten lopen vast op de gevolgen van de versnippering van wetgeving in het informatiedomein. Dat belemmert de uitvoering van primaire processen en het op orde krijgen van de informatiehuishouding. In een brief aan de bewindspersonen pleit de VNG voor de ontwikkeling van een brede kaderwet informatie.

nieuws

Minister de Jonge wil invoering Omgevingswet per 1 januari doorzetten

door: Redactie iBestuur | 22 juni 2022

Door vast te houden aan 1 januari 2023 wil minister druk houden op het invoeringstraject. Gemeenten lopen volgens hem anders het risico ict’ers en medewerkers ruimtelijke ordening kwijt te raken. De Eerste Kamer blijft echter zeer kritisch en wil een enquête onder medewerkers van gemeenten.

podium

Self Sovereign Identity: een paradigmashift

door: Alexander van den Wall Bake | 21 juni 2022

Overheden bereiden zich voor op Self Sovereign Identity, zowel Europees als op Nationaal niveau. Maar hoe ver is de private sector in het adopteren van digitaal vertrouwde gegevensuitwisseling? Zijn bedrijven klaar om de Digital Natives echt te bedienen? Willen zij de vruchten plukken van Self Sovereign Identity, dan moeten ze als organisatie eerst een fundamentele paradigma verandering doorleven.

podium

Techgiganten als digitale Nutsbedrijven

door: Peter Hagedoorn | 20 juni 2022

Techbedrijven hebben zich ontwikkeld tot onmisbare digitale nutsbedrijven, waarvan miljarden mensen en organisaties in hun dagelijks leven afhankelijk zijn geworden. Laten we dit onderkennen en een constructieve dialoog met hen voeren over hun maatschappelijke rol in de digitaliserende samenleving en afspraken over toezicht en gebruik van data.

praktijk

 • In Rivierenland leggen gemeenten zelf glasvezel aan

  In Rivierenland leggen zeven gemeenten samen glasvezel aan in hun buitengebied. Niet omdat ze dat nou zo graag zelf wilden doen, maar simpelweg omdat de markt er rond 2015 geen brood in zag. En het móest gebeuren, omdat zonder glasvezel de regio zich niet verder kan ontwikkelen. Wethouder Kees Zondag: “We hebben ’t hem geflikt, tegen de stroom in.”

  door: Desiree Valten | 21 juni 2022


weblog

 • Commissie Digitale Zaken moet aan de handrem Omgevingswet trekken

  door: Arda Gerkens | 25 juni 2022

  De Omgevingswet heeft doorzettingsmacht nodig. Als de politiek haar controlerende taak op het ICT gebied serieus wil nemen, dan zou de commissie Digitale Zaken nu aan de handrem moeten kunnen trekken. Zonder die doorzettingsmacht zal ook deze commissie geen falende projecten voorkomen.

weblog

 • Plan Europese Commissie leidt tot privatisering van opsporing en handhaving

  door: Michiel Steltman | 9 juni 2022

  Michiel Steltman

  Het nieuwste wetsvoorstel van de Europese commissie geeft de overheid de plicht en mogelijkheden om versleutelde digitale gesprekken en chats te scannen om kindermisbruik op te sporen. Klinkt goed toch? Een schoon internet, vrij van online narigheid? Er zitten goede kanten aan dit voorstel. Maar ook is er een ongekende inzet op privatisering van opsporing en handhaving.

partners

 • Mythes over low-code voor de publieke sector

  Low-code is een technologie die al jaren wordt ingezet om processen die eerder handmatig werden uitgevoerd te digitaliseren of bestaande automatisering slimmer te maken. In deze whitepaper worden de zes meest voorkomende mythes rond low-code besproken en aangegeven hoe het overheidsorganisaties kan helpen sneller in te spelen op de verwachtingen van het publiek.

  nieuws: 23 juni 2022 | Mendix


 • Retailer Action transformeert prijsstrategie met TCS Optumera

  Discountretailers winnen terrein en bedienen klanten van elk formaat. Om de concurrentie voor te blijven, zijn innovatie en een solide prijsstrategie cruciaal. Tata Consultancy Services (TCS) heeft Action Group geholpen bij het transformeren van de prijsstrategie met behulp van TCS Optumera™, een AI aangedreven retail-optimalisatieplatform.

  nieuws: 23 juni 2022 | TCS


 • Eerste gemeentelijke Stand van de Uitvoering toont brede en complexe uitvoeringspraktijk

  Op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 23 juni is de gemeentelijke ‘Stand van de Uitvoering’ gepubliceerd. In een inhoudelijke sessie wordt met professionals van gemeenten, rijk en ketenpartners het gesprek gevoerd over het oplossen van de aandachtspunten. De rode draad: er gaat veel goed, maar het moet echt eenvoudiger en beter.

  nieuws: 23 juni 2022 | VNG realisatie


magazine

Dataset als booster voor provinciaal bestuurlijk zelfvertrouwen

door: Cyriel van Rossum | 22 juni 2022

Provincies hebben in generieke zin veel knowhow in huis, omdat ze immers veel geografische digitale informatiesystemen draaien. Voor de monitoring van hun klimaatbeleid stelden ze in januari van dit jaar een gemeenschappelijke dataset vast, die hun bestuurlijke zelfvertrouwen aanzienlijk vergrootte. “We gaan in de toekomst vaker de rol van primus inter pares spelen.”

bijeenkomsten

14 september: iBC 2022 met Alexandra van Huffelen, Arre Zuurmond en Arno Visser

door: Redactie iBestuur | 13 mei 2022

Op 14 september vindt het iBestuur Congres 2022 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Met een actueel plenair programma en interessante sprekers als staatssecretaris Alexandra van Huffelen, regeringscommissaris Arre Zuurmond en president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser belooft het weer een interessante dag te worden.

partners

 • Gemeente Rotterdam digitaliseert op grote schaal

  Het is een uitdaging voor de gehele publieke sector: op grote schaal digitale oplossingen ontwikkelen om het leven van burgers te verbeteren. Rotterdam heeft grote ambities en is hard op weg deze waar te maken. Het ontwikkelde de afgelopen vier jaar maar liefst 100 applicaties voor uiteenlopende zaken. De succesformule achter deze digitaliseringslag? Het gebruik van low-code.

  artikelen: 22 juni 2022 | Mendix


 • Ontwerpen vanuit publieke waarden

  De tijd dat we alleen maar de goede kant van digitale technologie zagen is voorbij, zegt Jeroen van den Hoven, professor aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het Delft Design for Values Institute. “Dit is het moment om de grote, digitale opgaven volwassen aan te pakken en publieke waarden in onze systemen te verankeren.”

  door: Marieke Vos

  artikelen: 22 juni 2022 | ICTU


 • Als overheid naar de public cloud, wat nu?

  Vanuit de overheid zijn er 4 stappen voor publieke cloud-projecten gedefinieerd: Risicoanalyse, Maatregelen, Toestemming en Advies. Een veelgehoorde uitspraak: we zien door de bomen het bos niet meer. In een viertal blogs hier op iBestuur bieden we u alle up-to-date informatie gestructureerd aan. Dit is ons eerste blog in de serie ‘Overheid en Publieke Cloud’.

  weblogs: 22 juni 2022 | Microsoft


personalia

Mariya Hulzebosch per 1 juli hoofd Beleidsinformatie bij BZK

Mariya Hulzebosch wordt per 1 juli 2022 benoemd als hoofd Beleidsinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De missie van de afdeling is rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid datagedreven maken, met als doel op basis van feiten en cijfers sturing geven aan beleid en verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.

podium

Er zijn meer registerinformatici nodig!

door: Leon Dohmen, Carinke Buiting en Tanja Ubert | 13 juni 2022

De beroepsgroep informatici die zo bepalend is voor toekomstig geluk en welzijn van mensen en duurzaamheid van onze planeet, mogen we niet overlaten aan de vrije markt en een onbeschermde functie alleen. Certificering van het vak informaticus is noodzakelijk voor mens- en planeetwaardige digitalisering in de toekomst.