zoeken binnen de website

Jaap Klapwijk over mastercourse 3D

Over de case DKD

Jaap Klapwijk “Gemeenten staan met de decentralisaties in het ‘sociaal domein’ voor een flinke puzzel. Vraag is niet alleen hoe ze hun inwoners het beste van dienst kunnen zijn over al verschillende sectoren en organisaties heen. Ook de informatievoorziening is een uitdaging. Hoe regel je de informatie en ICT voor ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?’ Hoe organiseer je effectieve samenwerking tussen overheidsorganisaties en marktpartijen om dit goed en veilig voor elkaar te krijgen.”

Zijn er voorbeelden in het recente verleden van een vergelijkbare gezamenlijke operatie? Kunnen we daar lessen uit trekken voor de aanpak nu?

“In 2005 gaf toenmalig staatssecretaris Van Hoof de opdracht voor een Digitaal Klantdossier voor werk en inkomen (DKD). In een Programma samen met UWV, het CWI, de SVB en gemeentelijke partijen is een voorziening gerealiseerd waarmee nu iedere maand van zo’n 750.000 Nederlanders via Suwinet een digitaal dossier wordt opgevraagd en samengesteld. Op maat en direct beschikbaar op het scherm van de professional of voor de online uitkeringsaanvraag van de burger. Wat was de sleutel voor dat succes: bestuurlijke inzet, verankering in de wet en een goede samenwerking met de ICT-leveranciers van gemeenten.”

Jaap Klapwijk was landelijk implementatiemanager van het Programma DKD. Thans is hij manager Klant en Advies bij het BKWI, de organisatie die Suwinet ontwikkelt en beheert in opdracht van UWV, SVB en de gemeenten. Jaap presenteert de praktijk-case over het DKD tijdens de tweede avond – 21 mei – van de mastercourse Decentralisaties.