zoeken binnen de website

John Goedee over de mastercourse 3D

John Goedee John Goedee is docent en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, directeur van Inflecto (expertisecentrum voor ketensamenwerking) en INKIS (samenwerkingssoftware) en Academic Director van de Leergang Regie van Ketensamenwerking bij PBLQ ROI.


“Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de Transitie van de Jeugdzorg, de verdere decentralisering en de daarmee gepaard gaande overdracht van taken en verantwoordelijkheden richting gemeenten, werken organisaties steeds meer samen aan gezamenlijke doelen. Deze ontwikkelingen kunnen niet vanuit één enkele invalshoek benaderd worden. Immers, organisaties kunnen zich niet meer enkel op de eigen doelen richten, maar dienen zich tevens te richten op doelen die de organisatie overstijgen. Samenwerken vanuit een vraag gestuurd perspectief betekent dat het denken en handelen vanuit het gezamenlijk te bereiken resultaat essentieel is. Aan de hand van wetenschappelijke en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk welke negen organisatorische randvoorwaarden nodig zijn om effectief samen te kunnen werken.”

John Goedee presenteert een masterclass over het inrichten van het ketenproces, en het beleggen van ketenverantwoordelijkheid op de eerste avond – 14 mei – van de mastercourse Decentralisaties.