zoeken binnen de website

Klaartje Peters over mastercourse 3D

Klaartje Peters Klaartje Peters, hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht.

“De aanstaande decentralisaties in Nederland zijn een ongekend grote operatie, maar elders is het al wel eens gedaan. In Denemarken bijvoorbeeld vonden in 2007 grootscheepse bestuurlijke hervormingen plaats, waardoor het sociale domein nu volledig in handen van de gemeenten is en de verhoudingen tussen nationaal en lokaal bestuur ingrijpend wijzigden. Wat kunnen we leren van de ervaringen in andere landen? Wat is daar veranderd in het lokaal bestuur, bijvoorbeeld wat betreft bestuurskracht, politiekambtelijke verhoudingen en in de relatie overheid-burgers? En hoe hebben de decentralisaties de interbestuurlijke verhoudingen beïnvloed?”

Klaartje Peters presenteert de masterclass ‘Do’s en don’ts en voorbeelden uit het buitenland’ tijdens de derde avond van de mastercourse Decentralisaties.