zoeken binnen de website

Marcel Thaens over de mastercourse 3D

Marcel Thaens “Een van de grootste uitdagingen binnen de publieke sector op dit moment is het traject van de grote decentralisaties (Wmo, Participatiewet en de Jeugdzorg). Er ligt een kans op betere en goedkopere zorg, maar er zijn ook talloze vragen en uitdagingen. De mastercourse Decentralisaties helpt u bij het nadenken over belangrijke aspecten van deze operatie door het aanreiken van nieuwe perspectieven, kaders en handreikingen en de uitwisseling van concrete ervaringen. Daarom is de mastercourse interessant voor zowel bestuurders, ambtenaren, verantwoordelijken of voor projectleiders die betrokken zijn bij de decentralisaties.”
 
“In de mastercourse kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de samenwerking die nodig is om de decentralisaties in te richten en goed te laten werken. Denk hierbij aan de vraag hoe je de samenwerking in ketens goed tot stand kunt brengen. Welke inzichten kun je hierbij toepassen en wat kunnen we leren van praktijken elders? Ook kijken we specifiek naar de vraag hoe je om kunt gaan met het uitwisselen van gegevens en wat dit betekent in het licht van privacy vereisten. Daarnaast richten we de aandacht ook op buitenlandse ervaringen. Tot welke bruikbare inzichten voor onze eigen situatie leidt dit? Tenslotte kijken we vooruit. De burger moet ¬†meer zelfredzaam worden. Als we die lijn eens doortrekken. Wat kunnen we dan verwachten van burgerparticipatie en wat weten we nu al van praktijken op dit vlak? Wat werkt wel en wat werkt niet?”

Marcel Thaens is moderator van de mastercourse Decentralisaties.