zoeken binnen de website

Mastercourse Succesvolle ICT-projecten

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van HEC/ Zenc. Kennispartners: Accenture, Be Informed, Centric, SAP en ICT~Office.

De overheid en ICT houden er een ambivalente relatie op na. ICT verbetert dienstverlening en bedrijfsvoering, maar bezorgt bestuurders en politici hoofdpijn als projecten mislukken. De Tweede Kamer doet onderzoek naar de problemen bij ICT-projecten.

De iBestuur academie onderzoekt succesvolle ICT-projecten!

Programma:

12 september1

Beleid en wetgeving

Belang van kennis van de uitvoering tijdens beleidsvorming en wetgevingstraject.
Prof. dr. Tom M. van Engers, hoogleraar juridisch kennismanagement, Universiteit van Amsterdam

Case: aan de hand van gekende projecten bij het Rijk bespreken we het afstemmen van wet, beleid, uitvoering en ICT. Over het scheiden van ‘know’ en ‘flow’! Simone Dobbelaar over regelgebaseerde systemen.

19 september

Vormen van aanbesteden

Van Brussel mag u meer dan u denkt; nieuwe vormen van aanbesteding, precompetitief.
Prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar inkoop- management voor de publieke sector, Universiteit Twente

Case: we bespreken de uitdagingen bij het sluiten van contracten tussen gemeenten en pakketleveranciers. Over het belang van een vrije en open markt. Presentatie: Noor Ferket.

26 september

Publiek-privaat samenwerken

Belang van heldere rollen en goed opdrachtgeverschap.
Prof. dr. ir. Rik Maes, hoogleraar informatie- management, Universiteit van Amsterdam

Case: de recente introductie van een zeer gevoelige ICT-infrastructuur in een extreem turbulente omgeving: Self Service Passport Control. De opdrachtgever speelde het spel anders! Presentatie: Kier-co Gerritsen.

3 oktober

Public value/strategisch management

Vergroot de publieke waarde van ICT-projecten.
Prof. dr. Marcel Thaens, bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

Case: RDW creëert met haar complexe ICT-infrastructuur veel maatschappelijke waarde : voor het eigen departement, maar ook op beleidsterreinen van andere departementen.

- – - – -

Hoe je regels uitvoerbaar maakt

Verslag eerste avond 'Succesvolle ICT-projecten'

door: Freek Blankena, 25 september 2012

Hoe kun je juridische kennis en wetgeving op zodanige wijze vormgeven en vertalen dat mensen aan de ‘uitvoeringskant’ – en de IT-systemen die ze gebruiken – daarmee uit de voeten kunnen? De theorie biedt aanknopingspunten, maar de praktijk kan weerbarstig zijn.

lees meer

Of aanbesteden echt erg moet zijn

Verslag tweede avond 'Succesvolle ICT-projecten'

door: Peter Mom, 25 september 2012

Vijftien ordners, in drievoud te bezorgen bij de aanbestedende dienst, weten opdrachtgevers wel wat ze aanbieders aandoen? Opdrachtgevers geven aanbestedingsregels (‘Europa’) dikwijls de schuld van hun ongebreidelde vraaglust. Onterecht, stelde professor Jan Telgen.

lees meer

Blijven praten, niet dichttimmeren

Verslag derde avond 'Succesvolle ICT-projecten'

door: Freek Blankena, 3 oktober 2012

Een ambitieus IT-project moet je niet proberen contractueel dicht te timmeren. Met vertrouwen, veel praten en elkaar wat gunnen kom je een stuk verder, betoogde Rik Maes op de derde avond van de iBestuur Mastercourse Succesvolle IT-projecten.

lees meer

ICT-baten zijn concreter te maken

Verslag vierde avond 'Succesvolle ICT-projecten'

door: Freek Blankena, 15 oktober 2012

Levert dat grote overheids-ICT-project eigenlijk wel publieke waarde op? Zelfs als het volgens de regels der kunst succesvol is afgerond staat dat vaak niet vast. Maar ‘public value’ is wel degelijk enigszins concreet te maken.

lees meer