zoeken binnen de website

Poul Christiansen over de mastercourse 3D

Over de case Transitie van de jeugdzorg in Denemarken

Poul Ditlev Christiansen “Denemarken heeft een aantal jaren geleden eenzelfde transitie in de zorg voor jeugd doorgemaakt als waar wij nu in Nederland mee bezig zijn: een verschuiving van verantwoordelijkheden van provinciaal (regionaal) naar lokaal.”

“In de praktijk van de 98 gemeenten was er behoefte aan een goede ondersteuning van de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deense gemeenten hadden verschillende ICT-oplossingen en soms ook nog processen met papieren stukken; op de bureaus en in de archieven. Dat maakt het moeilijk voor gemeenten om informatie over Deense jongeren, met een vertrouwelijk karakter, onderling te delen. In het geval van verhuizingen bestond het risico dat informatie niet (volledig) meeverhuisde waarmee de kwaliteit van de zorg afnam.”

KOMBIT, een organisatie vergelijk met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), bracht Deense gemeenten samen om een kwalitatief hoogwaardige IT-oplossing te realiseren tegen lage kosten. Deze IT-oplossing, DUBU, maakt goede samenwerking binnen en tussen gemeenten mogelijk door een gezamenlijke “taal” te hanteren. Medewerkers in de uitvoering van de jeugdzorg beschikken daarmee over een 360-graden overzicht van de zorg aan elk kind binnen de gemeente. KOMBIT laat met DUBU zien dat de dienstverlening kan verbeteren terwijl ook de kosten voor de gemeenschap beperkt kunnen worden.”

Poul Ditlev Christiansen, manager Business Development van KOMBIT, vertelt tijdens de derde avond – 28 mei – van de mastercourse Decentralisaties hoe Deense gemeenten hun krachten hebben gebundeld bij de overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten.
Poul werkt sinds januari 2010 als Hoofd Business Development bij KOMBIT en was daarvoor COO bij een Deens softwarebedrijf. Poul hield zich de afgelopen 15 jaar bezig met business management, business development, en de verkoop en marketing van IT-oplossingen voor klanten in Europa en Noord-Amerika. Poul heeft een bedrijfsgraad van CBS en heeft een diploma in marketing aan de Universiteit van Zuid-Denemarken.