Banner Grip op Privacy

iBestuur symposium in Nieuwspoort – 7 februari

Grip op privacy

Privacy is uw verantwoordelijkheid! Binnen de eigen organisatie, maar ook in de keten. Eenvoudig is dat niet, want privacy kent vele aspecten: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en informatiebeveiliging.

Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!

Programma, een tipje van de sluier

13 uur: Opening: Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie V&J
De ‘casus ministerie van V&J’ loopt als een rode draad door het programma!

Vanuit de wetenschap: prof. Jeroen van den Hoven over de normatieve kaders van privacy en het ethisch en maatschappelijk perspectief.

Vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief: Marjolein ten Kroode (voorzitter raad van bestuur GGZ Rivierduinen) in gesprek met Theo Hooghiemstra.

Privacy en security / Privacy technisch op orde: klopt de code?

Intermezzo-interviews met Wilbert Tomesen, Autoriteit Persoonsgegevens en Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris

Discussie aan de bestuurstafel met:

Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid, ministerie BZK.
José Lazeroms, lid raad van bestuur UWV.
Marjolein ten Kroode, voorzitter raad van bestuur GGZ Rivierduinen.
Marc van Lieshout, zakelijk directeur Privacy & Identitity lab.

17.30 uur: Borrel en netwerken

Dagvoorzitter: Maarten Hillenaar

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 13 tot 17.30 uur, borrel na. Toegang vrij voor bestuurders en beslissers uit de overheid. Let op: beperkt aantal plaatsen. Meld u daarom snel aan!

Kennispartners: PBLQ, SIG, SYSQA, KPN, TNO en CIP-overheid.
In het januarinummer van iBestuur magazine verschijnt de special ‘Grip op privacy’.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren