Artikel

Social return 3.0

Op dinsdag 12 april kwamen landelijk opererende werkgevers en gemeenten bij elkaar om een vervolg te geven aan het manifest social return 3.0. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door De Normaalste Zaak, Interpactum en MVO Nederland.

Genodigden deelden hun social return-issues en -ambities, scherpten deze aan en benoemden acties om hier op een 3.0 manier invulling aan te geven. Centric hostte de bijeenkomst en deelde samen met gemeente Utrecht haar visie en aanpak.

Issues & ambities rondom social return

Voor werkgevers zijn de regels rondom social return te gedetailleerd. Bovendien zijn de risico’s vaak te groot. Waar het gaat om aanbestedingen en sanctiebeleid willen werkgevers meer uniformiteit en transparantie omtrent regels en toepassingen. Maatwerk op lokaal niveau kan hierbij helpen. Het beleid van een gemeente, bijvoorbeeld, kan worden beïnvloed door een collectief van werkgevers. Ook kunnen koplopers waardering krijgen en worden gestimuleerd om inclusief te ondernemen door – bijvoorbeeld in tenders – een grotere kans op opdracht te krijgen.

Draagvlak

Er moet meer draagvlak worden gecreëerd voor social return binnen organisaties. Dit onderwerp wordt vaak belegd bij HR of inkoop, terwijl alle afdelingen moeten samenwerken, zodat het beleid door de hele organisatie gedragen wordt. Ook door samenwerking tussen publieke en private sectoren kan social return een impuls krijgen. Duurzaamheid is op het gebied van social return vaak een issue; de doelgroep moet langer in dienst kunnen zijn. Dit is in het belang van het bedrijf en de maatschappij. Er moet dus tevens onderzocht worden hoe de doelgroep langer meetelt als social return-verplichting, zodat werkgevers hen ook een duurzame plaatsing binnen het bedrijf kan bieden. Een businesscase voor werkgevers draagt bij aan meer duidelijkheid en geeft een goed overzicht van de kosten, maar vooral ook van de winst en voordelen van social return.

Centric: social return in kernactiviteiten verweven

Centric heeft de ambitie om social return op te nemen in haar kernactiviteiten; het maken van software, leveren van hardware en gelieerde diensten. Marianne Crooijmans (fieldmanager en consultant social return Centric) concludeert dat er genoeg werk in deze sector is, maar dat er weinig mensen te vinden zijn. Er is daarom gezocht naar de social return-doelgroep, om te kijken of er een match is. Dialoog, training, opleiding en samenwerking zijn succesvolle ingrediënten geweest. Het netwerk dat hiervoor in ’s-Hertogenbosch is opgezet met bijvoorbeeld een SW-bedrijf en een mbo-opleiding is een prachtig voorbeeld van goede samenwerking. Volgens Tristan Koch (sustainability officer bij Centric) moeten medewerkers uit de doelgroep uiteindelijk ook kunnen doorgroeien; binnen de organisatie en daarbuiten.

Gemeente Utrecht: oplossing ondergeschikt aan wet- en regelgeving

In het manifest social return 3.0 wordt voor een systeem gepleit dat social return winstgevend en uitvoerbaar maakt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Gemeente Utrecht is hier een goed voorbeeld van. Jochanan Nagel (projectleider social return Gemeente Utrecht) zoekt samen met contractpartners naar maatwerkoplossingen waar het gemeenschappelijke en maatschappelijke doel altijd centraal staat. Het vinden van een oplossing is onderschikt aan wet- en regelgeving, waardoor het onmogelijke toch mogelijk wordt. Ook is het SR-beleid geharmoniseerd in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden.
De Normaalste Zaak blijft zich met samenwerkingspartners inzetten voor social return. Op basis van de input van deze bijeenkomst en praktijkvoorbeelden wordt het manifest social return 3.0 verder uitgewerkt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Tristan Koch, Sustainability Officer via  06 22 92 55 46 of tristan.koch@centric.eu.
 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren