Artikel

Een algoritme hoeft geen risico te zijn

Het gebruik van algoritmes binnen de overheid is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze algoritmes maken het mogelijk voor de overheid om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren, met minder ambtenaren en met kortere doorlooptijden. Het gebruik van algoritmes introduceert echter ook nieuwe risico’s.

Beeld: Deloitte

De besluitvorming aan de hand van het algoritme kan discriminerend zijn, moeilijk uitlegbaar of kan de privacy van burgers schenden. Dit artikel gaat verder in op een aantal aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer om deze risico’s te verminderen.

Onderzoek Algemene Rekenkamer

Om die reden heeft de Algemene Rekenkamer in 2021 een onderzoek gepubliceerd naar hoe de Rijksoverheid algoritmes inzet. Hierin wordt onder andere een toetsingskader beschreven voor de verantwoorde inzet van algoritmes in de praktijk. Op 18 mei 2022 is het vervolgonderzoek gepubliceerd waarin de Algemene Rekenkamer aan de hand van dit toetsingskader negen algoritmes van de rijksoverheid heeft onderzocht en beoordeeld op hun werking. Zes van de negen algoritmes voldoen niet aan de eisen zoals zij in het toetsingskader zijn gesteld.

Lees verder op de website van Deloitte.

Contact

Hilary Richters
Director
hrichters@deloitte.nl
+31882884429

Sjoerd Kampen
Director
skampen@deloitte.nl
+31882887554

Jeroen Jansen
Partner
jerojansen@deloitte.nl
+31882885650

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren