Markt en overheid
Congres

Digital Twin ‘App Store’ moet toepassingen dichterbij brengen voor gemeenten

Jan van Ginkel en Klaes Sikkema
Provincie Zuid-Holland wil samen met gemeenten de komst van een ‘Dutch Digital Twin App Store’ (DDTAS) onderzoeken. | Beeld: Robert Tjalondo

Digital twins zijn populair onder gemeenten. Samen met stedennetwerk G-40 en de gemeente Rotterdam investeert de provincie Zuid-Holland in onderzoek naar een ‘App Store’ voor digital twins. Dit platform moet centraal toepassingen aan gemeenten aan gaan bieden. Er zijn nog wel vragen.

Loco-provinciesecretaris en concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland is overtuigd van het nut van digital twins. Met deze virtuele 3D-representatie van de leefomgeving met onderliggende datalaag kunnen overheden een beter begrip en bredere kennis krijgen van hoe de verschillende objecten, processen en domeinen in een stad of regio met elkaar interacteren. Ze kunnen de gevolgen van hun keuzes duiden en tot een betere besluitvorming komen. Dat is nodig, weet Van Ginkel, want de tal van transities, van de ruimtelijke en circulaire transitie tot de energietransitie, zijn met elkaar verknoopt. “Het bouwen van een nieuwe woonwijk hangt nauw samen met de energievoorziening en mobiliteit. Geen enkele opgave staat op zichzelf, en voor de stapeling van opgaven is maar beperkt ruimte. Denken en werken in silo’s kan niet meer.”

Veel gemeenten er geen bezwaar tegen hebben wanneer het platform publiek-privaat wordt gebouwd, maar puur privaat vindt men te eng
Klaes Sikkema, partner bij WE Labs

Aan het instrument dat onder overheden erg populariteit is, kleeft echter een groot nadeel. Overheidsorganisaties laten eigen digital twins bouwen voor verschillende toepassingen, van overstromings- en hittestressmodellen tot scenario’s over de bezoekersdrukte tijdens evenementen. Toepassingen die niet met elkaar kunnen communiceren. Bouwers van digital twins spinnen daar garen bij. In de digital twin-markt gaat jaarlijks wereldwijd zo’n 10 miljard dollar om en dat bedrag neemt jaarlijks met een derde toe.

Interoperabiliteit

De provincie wil daarom samen met gemeenten de komst van een ‘Dutch Digital Twin App Store’ (DDTAS) gaan onderzoeken, om toepassingen centraal aan te bieden. “We willen digital twins breder inzetten binnen gemeenten. Met een betere interoperabiliteit tussen toepassingen kunnen we de ontwikkeling versnellen en de kosten voor gemeenten drukken. Ze geven nu bakken met geld uit aan hetzelfde”, zegt Klaes Sikkema, geestelijk vader van het idee en partner bij WE Labs dat publiek-private projecten opzet op het snijvlak van digitale technologie en maatschappelijke innovatie. “We ontwikkelen hele mooie digital twins. Het is zonde dat je deze niet kunt hergebruiken. Iedereen heeft een of twee smartphones, maar niemand laat voor zichzelf eigen toepassingen bouwen. Gemeenten doen dat dus wel en daar moeten we vanaf.”

De mogelijk opzet, legt Sikkema uit, is aan de publiekskant een platformstructuur te bouwen met gestandaardiseerde koppelvlakken, waar private partijen hun toepassingen op aan kunnen sluiten. Na validatie worden ze opgenomen in de DDTAS. Zo ontstaat een catalogus van toepassingen waar deelnemende gemeenten gebruik van kunnen maken. De planning is het platform eind 2025 gereed te hebben, om het vervolgens te vullen met toepassingen en data, immers de brandstof van de digital twin. Er komen nog wel wat vragen bij kijken. Wie is de eigenaar van de data en wie van de digital twin? Want als dat een private partij is, creëert dat een vendor lock-in. Volgens Sikkema zijn leveranciers bereid hun digital twins via het store-concept aan te bieden.

Publiek-privaat

Een andere vraag is wie de DDTAS gaat bouwen. “Uit de verkenningen die we hebben gedaan, blijkt dat veel gemeenten er geen bezwaar tegen hebben wanneer het platform publiek-privaat wordt gebouwd, maar puur privaat vindt men te eng”, aldus Sikkema. “Ook rond data moeten we een en ander regelen. In digital twings zijn vaak zijn tal van publieke en private datasets gekoppeld. Tussen partijen moet er voldoende vertrouwen zijn dat de data gevalideerd zijn en dat de continuïteit ervan gewaarborgd is. We hebben dus nog wel een puzzel te leggen.”

Jan van Ginkel en Tom Jessen bij de opening van GovTechDay 2024

govtechday

Op 6 juni 2024 vond voor de tweede maal GovTechDay plaats, hét GovTech-event waarin overheden samenkomen met marktpartijen, startups, wetenschap en kennisinstellingen om te leren van elkaar, te netwerken. Gastheer was dit jaar de provincie Zuid-Holland.

Donderdag 12 juni 2025
GovTechDay 2025

U kunt zich al aanmelden via de website

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren