Overheid in transitie
Nieuws

Eerste Kamer nog kritisch over invoering Omgevingswet

Het commentaar van de Raad van State op de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet is ‘te serieus om onweersproken te laten’, erkende minister De Jonge gisteren in wat eigenlijk het finale debat over de Omgevingswet in de Eerste Kamer had moeten worden. Hij zal er binnen een week per brief op reageren.

Een meerderheid voor snelle invoering in de Eerste Kamer is niet zeker, 14 maart stemt de senaat over een aantal ingediende moties en over de definitieve inwerkingtredingsdatum. | Beeld: Shutterstock

In de Kamer tekende zich dinsdag, na vijf keer uitstel, voorzichtig wel een meerderheid af voor invoering van de Omgevingswet.

Witte vlek

De Raad van State voorziet een probleem wanneer een bepaling in een omgevingsplan van rechtswege niet stand kan houden. Dan ontstaat een witte vlek op de plankaart, waar onmiddellijk een tijdelijke voorziening voor zou moeten gaan gelden en die dan ook meteen in het DSO kenbaar wordt gemaakt. Maar daar is in de nu opgeleverde basiseditie van het DSO niet in voorzien. Volgens de minister is het lastig om dat – zoals de Raad van State wenst – nog voor 1 juli te veranderen. Ook de onmogelijkheid van het tijdreizen binnen een omgevingsplan met talloze wijzigingsbesluiten is een probleem.

Meerderheid niet zeker

Naast de linkse oppositie toonde ook regeringspartij D66 zich kritisch over deze gang van zaken. Eerder in het debat bleek al dat de PVV vermoedelijk niet voor invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zal stemmen. Dat betekent dat een meerderheid voor snelle invoering in de Eerste Kamer niet zeker is en vermoedelijk zal afhangen van het stemgedrag van individuele Kamerleden, in het bijzonder die van de (naar eigen zeggen) ‘licht kritische’ fractie-Nanninga.

Er komt een ‘grootschalige landelijke campagne’ om burgers en bedrijven op de Omgevingswet te attenderen.

Digitale toegankelijkheid

Een ander pijnpunt dat tijdens het debat naar voren kwam was de mate van digitale toegankelijkheid voor burgers van de website van het DSO ­­– ook voor de 4,5 miljoen burgers die moeite hebben met digitale dienstverlening. De Jonge meende dat het DSO nog niet aan niveau A en AA hoefde te voldoen, maar moest die woorden later in het debat intrekken.

Landelijke campagne

In het debat kwam De Jonge de kritische Eerste Kamer op een aantal punten tegemoet. Voor 1 juli van dit jaar komt hij met een nieuw integraal financieel beeld van de invoeringskosten van de wet. Er zal een ‘grootschalige landelijke campagne’ komen om burgers en bedrijven op de Omgevingswet te attenderen, ‘met speciale aandacht voor participatie’. Ook beloofde De Jonge dat er tot vijf jaar na de invoering ondersteuning zal blijven.

UPDATE

De Jonge belooft burgers ‘expliciet mee te nemen’

In een brief van acht pagina’s probeert de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tegemoet te komen aan de zorgen van de Raad van State. Die maakte zich in een position paper gericht aan de Eerste Kamer onlangs onder meer zorgen over de gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dinsdag 14 maart stemt de senaat over de invoeringsdatum van de wet.

Stemming

Gemeenten, provincies en waterschappen drongen er eerder bij de Eerste Kamer op aan om de wet op 1 januari 2024 in te voeren, om zo meer druk op de uitvoeringspraktijk te zetten. Komende dinsdag (14 maart) stemt de senaat over een aantal ingediende moties en over de definitieve inwerkingtredingsdatum.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd bij onze collega’s van Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren