Artikel

Blockchain in de vijfde versnelling

Is blockchaintechnologie een oplossing op zoek naar een probleem? Ingewijden weten wel beter, maar dat ontslaat ze nog niet van de plicht om dan ook met goede voorbeelden te komen. Die zijn ondertussen talrijk, waarbij het beter functioneren van logistieke ketens, of het volgen van productinformatie ‘van cradle to grave’ aansprekende voorbeelden zijn. In dit artikel belichten we een ander voorbeeld, dat ons allemaal zou kunnen raken.

Beeld: Shutterstock

Meer en meer gebruiken we onze auto’s grensoverschrijdend. En terwijl internationaal reizen steeds eenvoudiger wordt, heeft de automobilist te maken met landspecifieke wetgeving en bijbehorende (handhavings)processen. Steeds meer organisaties hebben behoefte aan gedetailleerde informatie uit de levenscyclus van het voertuig. Denk aan dienstverleners zoals garagebedrijven, of de douaneautoriteiten. Een deel van de benodigde gegevens is in beheer bij de regulerende overheidsinstanties en wordt op aanvraag uitgewisseld. Een groot deel van de informatie blijft bij de dienstverlener en is niet beschikbaar voor anderen. Als burger sta je niet centraal in dit proces en heb je geen controle over de gegevens gerelateerd aan je voertuig. Het delen van gegevens kan de automobilist, overheden en dienstverleners voordelen opleveren, maar de keerzijde is dat het delen van deze informatie de kans vergroot op misbruik of het kwijtraken van data.

Is het dan toch mogelijk om informatie over je voertuig en over bestuurders internationaal veilig te delen? Maar dan met de randvoorwaarde dat nationale autonomie gewaarborgd blijft en de algehele beveiliging van de gegevens wordt verbeterd? Om dit probleem op te lossen kunnen de genoemde instanties een blockchainregistratie opzetten.
Er is een aantal gebieden die kunnen profiteren van een gedeeld register van voertuigen en bestuurders:

Veiligheid voertuig

Blockchain heeft het potentieel om de identiteit van de auto en levenscyclusinformatie (zoals onderhoud of keuringen) transparant en verantwoord internationaal tussen organisaties te delen. De volgende activiteiten hebben hier baat bij:

• Keuring voertuig: in Europa worden voertuigen, voordat deze op de weg worden toegelaten, gekeurd door een nationale overheid. In Europa nemen de andere EU-lidstaten deze goedkeuring over. Om deze goedkeuring in elk land in het register te registreren worden grote hoeveelheden rapporten tussen de lidstaten uitgewisseld. Een blockchain heeft de mogelijkheid deze informatiestroom te reduceren.

• Onderhoud: onderhoud wordt meer en meer een softwaregedreven proces. Garages houden gegevens bij over de auto die ze in onderhoud hebben, en daarnaast worden gegevens uit de auto gelezen en gebruikt voor onderhoud en in – de toekomst – voor inspecties en keuringen. De partij die de data uitleest heeft nu de controle over deze data en niet de automobilist. Als de auto bij verschillende bedrijven in onderhoud is geweest, is er nu niet één overzicht van de onderhoudsgeschiedenis beschikbaar terwijl dit nuttig kan zijn voor de verkoop, voor garantieprocessen of criminaliteitsbestrijding.

• Volgen van onderdelen: de industrie is op de hoogte van de risico’s van het gebruik van frauduleuze onderdelen. Het risico als deze voertuigen van eigenaar veranderen of worden geïmporteerd is groot. Een gedeeld register van zowel de software- als de hardwareonderdelen kan deze internationale fraude aan banden leggen.

Identiteit bestuurder

Wanneer je in het buitenland staande wordt gehouden door de politie wordt de identiteit van de bestuurder en die van het voertuig, gecontroleerd aan de hand van de fysieke identiteitsdocumenten. Het is echter niet altijd mogelijk om direct, ter plekke, de echtheid van het document te controleren. Overheidsdiensten kunnen niet zomaar even in de systemen van andere lidstaten kijken. Informatie wordt daarom vaak op aanvraag uitgewisseld tussen de lidstaten, waardoor kostbare tijd wordt verloren. Het vastleggen van identiteiten op een blockchain biedt mogelijkheden om meer actuele rijbewijsinformatie beschikbaar te hebben voor buitenlandse diensten, terwijl toch de beschikbaarheid van gedetailleerde persoonlijke informatie wordt beperkt. Zo kan deze privacygevoelige informatie niet kwijtraken of misbruikt worden.

Criminaliteit

Voertuigen kunnen verbonden zijn met misdrijven, bijvoorbeeld als vluchtauto, fraude met belastingen en verzekeringen of de illegale handel in onderdelen. Het is enorm bewerkelijk voor instanties om (delen van) een voertuig te identificeren. En dat terwijl snelheid vaak van belang is. Een internationaal onderdelenregister zal de instanties helpen om fraude tegen te gaan en criminaliteit te voorkomen of sneller op te lossen.

Betalen naar gebruik ‘Pay-as-you-go’

Door vervuiling en drukte op het wegennet zoeken overheden en steden naar manieren om verkeer te verminderen. Soms worden oudere dieselauto’s geweerd uit steden en soms wordt het rijden tijdens piekuren belast. Buitenlandse kentekens zijn echter vaak niet bekend in de handhavingssystemen. De bestuurder moet zich dan van tevoren aanmelden en ontvangt anders een boete. Door specifieke voertuigkenmerken beschikbaar te maken voor handhavingsinstanties via een blockchain zijn gebruiksvriendelijke vormen van identificatie en betaling mogelijk.

Duurzaamheid

Voertuigen bestaan niet enkel meer uit metaal en plastic maar bevatten meer en meer technologisch geavanceerde materialen, gevaarlijke stoffen en zeldzame metalen. Nationale regelgeving schrijft het recyclen van deze materialen voor, het is echter voor recyclingbedrijven moeilijk te bepalen wat er kan worden gerecycled zonder exact te weten waar de materialen vandaan komen. De verwachting is dat er meer gereguleerd zal gaan worden waarbij inzicht in de volledige levenscyclus van een voertuig vereist is.

Blockchaintechnologie is, naast de in de inleiding genoemde voorbeelden, een goede basis voor het opstellen van internationale registers van voertuigen en bestuurders. Nationale autonomie blijft bestaan terwijl tegelijkertijd op een veilige manier informatie internationaal gedeeld wordt. De juiste data zijn op het juiste moment beschikbaar. Het resultaat is een betere service naar burgers en bedrijven.

Bram Havers, Client Technical Advisor, IBM Nederland B.V.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren