Artikel

Overheid en Big Data: 3 ‘best practices’

Burgers en het bedrijfsleven stellen vandaag de dag hoge eisen aan de informatievoorziening en dienstverlening die de overheid hen kunnen leveren. Steeds meer overheidsorganisaties proberen daarom hun digitale slagkracht te vergroten door meer te doen met de data waarover ze reeds beschikken. En dat leidt soms tot verrassende oplossingen, zoals recentelijk het digitaal risicoprofiel dat het korps Brandweer Amsterdam-Amstelland maakte van 600.000 gebouwen.

Burgers en het bedrijfsleven stellen vandaag de dag hoge eisen aan de informatievoorziening en dienstverlening die de overheid hen kunnen leveren. Steeds meer overheidsorganisaties proberen daarom hun digitale slagkracht te vergroten door meer te doen met de data waarover ze reeds beschikken. En dat leidt soms tot verrassende oplossingen, zoals recentelijk het digitaal risicoprofiel dat het korps Brandweer Amsterdam-Amstelland maakte van 600.000 gebouwen

De rol van ICT binnen de overheid verandert. Primaire processen in de maatschappij kunnen tegenwoordig niet meer zonder ICT en overheden worden genoodzaakt hun beleid hierop in te richten. De omgang met data staat daarbij centraal: bewust meer doen met de waargenomen informatie – en daarmee invloed op de directe omgeving van de burger uitoefenen. Overheden zien dat inmiddels ook in en zijn in beleidsontwikkeling en platforms druk met dezelfde materie bezig. Zij laten het belang van ICT en de omgang met data en analytics voor de maatschappij zien.

Drie best practices die dat goed uitlichten:

Zorg

In de zorg zijn er diverse trends zichtbaar. Zo is het bestrijden van fraude in de gezondheidszorg een beleidsspeerpunt. Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor systemen die het verzamelen, verwerken en interpreteren van (digitale) gegevens mogelijk maken. Daarmee kunnen patronen van fraude in de zorg opgespoord worden.

Ook kan zorg dankzij de inzet van ICT verder gepersonaliseerd worden en komt de patiënt steeds centraler te staan. De ontwikkelingen op het gebied van cognitieve computing, waar IBM Watson momenteel een goed voorbeeld van is, laat zien hoe nieuwe technologie medici ondersteunt in hun functioneren. Krachtige computers kunnen bijvoorbeeld miljoenen wetenschappelijke artikelen in een mum van tijd analyseren. Wanneer je patiëntdata koppelt aan kennis van artsen, kan iedereen vertrouwen op een arts die standaard gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten.

Uitkeringen

Ook op het gebied van sociale zekerheid en andere overheidsvoorzieningen levert het inzetten van ICT-systemen voordelen op. In de eerste plaats omdat computers objectiever in de beoordeling zijn, bij bijvoorbeeld de toekenning van een uitkering. Daarnaast is de basis waar de beslissing op berust via computers altijd traceerbaar, en dus transparanter. Op deze wijze kunnen gemeenten hun inwoners sneller helpen aan het loket en tegelijkertijd de fraudeurs onder hen herkennen.
Ook de mensen identificeren die een uitkering goed kunnen gebruiken zonder te weten dat ze hier recht op hebben. En in de toekomst kan worden bekeken of mensen die in de toekomst een beroep doen op aanvullende bijstand, eerder te detecteren zijn zodat ze hulp kunnen krijgen voordat ze in de problemen komen.

Milieu en Verkeer

Op het gebied van milieu en verkeer zijn er afgelopen jaren ook grote stappen genomen. Het analyseren en voorspellen van CO2-niveaus gekoppeld aan voorspellingen over de verkeersdruk, leidt al op diverse plaatsen in de wereld tot proactief beleid om vervuiling te voorkomen en files te bestrijden. Zo wordt in Rio de Janeiro geanalyseerd welke wegen dichtgeslibd raken door verkeer, in welke staat ze verkeren en welke wegen onderhoud nodig hebben. Maar ook op welke plekken het waterniveau te snel stijgt na veel regenval, zodat bij een dreigende overstroming de bewoners tijdig geëvacueerd kunnen worden.

De rol van de bestuurders en de ICT-sector

De grote explosie van gegevens (Big Data) maakt dat de inzet van analytics voor de overheid niet langer vrijblijvend is, maar aantoonbaar een noodzaak is geworden. In alle sectoren zijn er voorbeelden van succesvolle initiatieven waarin ICT onze maatschappij verrijkt en onze leefomstandigheden verbetert. De uitdaging voor bestuurders wordt nu om een beleid te creëren wat begint met het stellen van de juiste vragen. Verschillende partijen in het maatschappelijk middenveld, met ieder hun eigen invalshoeken, zouden er goed aan doen hierover het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit maakt een gedeelde visie op de nabije toekomst mogelijk waarin de dienstverlening richting de burger versterkt wordt.

Jaap Vink en Stephen Rouppe van der Voort (IBM Big Data en Analytics voor Overheid), Rob Nijman (IBM Overheid)

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren