Artikel

Overheid moet cognitive enterprise worden

AI, blockchain, internet of things, automation, 5G ... Technologie gaat met sprongen vooruit, en creëert meer dan ooit nieuwe uitdagingen en kansen. Door die nieuwe technologieën naadloos in je organisatie te integreren en data uit verschillende bronnen toegankelijk te maken, kun je inzicht verwerven en je organisatie naar een hoger niveau brengen. Want je bouwt aan een organisatie die veel sneller leert: een cognitive enterprise. Maar is dat denken ook toepasbaar op de overheid?

Beeld: iStock

Hans Deijkers, Managing Partner Overheid Dienstverlening Nederland bij IBM, legt uit: “Wist je dat maar 20 procent van alle data vindbaar is via het internet? De overige 80 procent is in handen van bedrijven en overheid. Combineer deze data met AI en dan neemt het leervermogen van je organisatie exponentieel toe. AI ondersteunt en adviseert medewerker en burger op basis van grote hoeveelheden geanalyseerde gegevens. Hoe je daarop inspeelt als overheidsinstantie? Door te transformeren naar een cognitive enterprise.”

Cognitive enterprises passen nieuwe technologieën toe en integreren die volledig in hun bedrijfsvoering. Maar het is breder dan dat. Deijkers: “Cognitive enterprises kennen zeven onderscheidende factoren (zie kader). Ze bouwen bijvoorbeeld businessplatformen, waarmee je data van verschillende organisaties combineert om een (persoonlijke) dienst te leveren.” Nog een typerende factor van cognitive enterprises? “Inzetten op leren. Niet alleen met zelflerende toepassingen, maar ook met opleidingen voor medewerkers. Het is meer dan ooit van belang dat zij mee kunnen met alle innovaties. AI gaat niet al onze banen vervangen, maar onze jobs gaan wel veranderen. Het gaat de volgende 25 jaar om mens én machine, niet mens versus machine. Hoe beter je je personeel opleidt, des te meer voordeel je haalt uit de evolutie van AI. Het volgende kenmerk van een cognitive enterprise is een inkopper: zet in op vertrouwen en veiligheid. Het is meer dan ooit van belang om de privacy van klanten en burgers te garanderen en hun gegevens te beschermen. Dat is een van dé manieren om vertrouwen tussen overheid en burgers te creëren.”

Volgens Deijkers is de toekomst van overheidsorganisaties datagedreven. “De burger staat centraal. Hij rekent op een hoogwaardige, persoonlijke dienstverlening. Daarvoor zijn veel data nodig uit de haarvaten van de overheid en haar partners. Die hoeveelheid is zo enorm dat we niet meer in staat zijn om die zelf te verwerken. Daarom is AI een essentieel hulpmiddel om nieuwe inzichten uit die gegevens te halen. Zeker omdat het ook menselijke eigenschappen zoals waarnemen en beredeneren ondersteunt.”

Begrijpen en redeneren

Een voorbeeld: AI kan de gebruiker helpen om complexe dossiers te beoordelen, bijvoorbeeld in de juridische wereld, door dossiers te lezen en te interpreteren. De toepassing stelt op basis hiervan een eerste oordeel op over de relevante kenmerken van (bijvoorbeeld) een bepaald strafdossier, en een mogelijk oordeel, waarbij de mens de definitieve beslissing moet nemen. Het systeem geeft immers ook aan hoe het advies tot stand is gekomen. Dat geeft de professional belangrijke inzichten, in veel minder tijd dan het de griffier of rechter zou kosten om het dossier door te nemen. Dat is een van de voordelen van AI: grote hoeveelheden data analyseren – gecombineerd met de kracht van de mens: begrijpen en redeneren.

Garagebenadering

Cognitive enterprises zetten ook in op flexibeler, sneller en wendbaarder werken. De ‘garagebenadering’ werpt dan zijn vruchten af: een crossfunctioneel team zondert zich af en denkt na over innovatie en vernieuwing binnen de overheid. Die teams zijn divers: ook strategische partners en andere spelers uit het ecosysteem van de overheid doen mee. Binnen 6 tot 8 weken werken ze een nieuw idee uit dat daarna wordt uitgerold. Zo kun je snel schakelen en bijvoorbeeld de dienstverlening aan burgers aanzienlijk verbeteren, stap voor stap. Op zo’n manier werken is niet voorbehouden aan kleine start-ups. Ook de overheid kan ermee aan de slag.

Deijkers: “Te werk gaan als een cognitive enterprise werpt zijn vruchten af, zeker voor overheidsinstanties. Er zijn talloze voorbeelden van buitenlandse overheden die dankzij die digitale integratie hun dienstverlening aanzienlijk menselijker en slimmer maakten. Het Serious Fraud Office in Engeland past bijvoorbeeld AI toe op hun documenten. Het systeem analyseert 100 miljoen documenten per jaar, vat ze samen en maakt zo sneller detectie van fraude mogelijk. Het SFO besteedt nu 80 procent minder aan het opsporen van relevante informatie. Een ander indrukwekkend voorbeeld is dat AI de Amerikaanse belastingdienst 9000 uur per dag bespaart. Die tijd kan ingezet worden om medewerkers hun expertise op andere terreinen in te laten zetten. Je ziet hier dat AI alle aspecten van je organisatie raakt. Het maakt je dienstverlening aan burgers persoonlijker, evenals de ondersteuning van je medewerkers. AI is de bouwsteen die onze menselijke, cognitieve vaardigheden ondersteunt. Dat maakt van de cognitive enterprise de veelbelovende volgende generatie van onze organisaties.”

Kenmerken van een cognitive enterprise

1. Bouw businessplatformen uit en gebruik ze als hefboom om je dienstverlening aan burgers te verbeteren en uit te breiden.
2. Haal het maximum uit je data, en ga veilig en onbevooroordeeld te werk.
3. Pas nieuwe manieren van werken toe en veranker AI stevig in je bedrijfsvoering.
4. Zet in op flexibel, snel en wendbaar werken. Bijvoorbeeld met de garagebenadering.
5. Investeer in de opleiding van je personeel: leer ze omgaan met AI en versterk hun digitale vaardigheden
6. Zet de klant of burger centraal en maak je service zo persoonlijk mogelijk.
7. Garandeer de veiligheid van klantdata en bouw hiermee aan vertrouwen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren