Artikel

Technologie van de toekomst werkt niet met tools van het verleden

In de afgelopen tijd is er een groot aantal nieuwe technologieën bijgekomen als artificial intelligence (AI), blockchain, en Internet of Things (IoT). Het toepassen van deze nieuwe technologieën is vereenvoudigd, doordat ze worden aangeboden via de cloud. Ook binnen overheidsorganisaties wordt naar cloud gekeken of wordt het al toegepast, al dan niet via eigen Cloud Datacenters.

Beeld: Dreamstime

Recentelijk heeft het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) met onder andere IBM een whitepaper uitgebracht over rollen en verantwoordelijkheden van overheidsorganisaties. CIP is een publiek-private netwerkorganisatie van overheidsorganisaties en marktpartijen.

Volgens IDC vormt cloud een substantieel onderdeel van nieuwe IT-uitgaven; het aandeel daarin zal naar verwachting groeien van 96,5 miljard dollar in 2016 tot meer dan 195 miljard dollar in 2020: meer dan een verdubbeling in deze periode van vier jaar.

In 2017 werd geschat dat 60 procent van de groei in IT- uitgaven alleen uit cloud zou komen. Naarmate cloudgebruik toeneemt, neemt ook de behoefte aan het verplaatsen van appli- caties naar de cloud toe, evenals de vele mogelijkheden die cloud-aanbieders leveren, bijvoorbeeld op het gebied van AI, blockchain of IoT.

Veel organisaties zien echter uitdagingen bij het omarmen van deze nieuwe mogelijkheden.
• Gebrek aan wendbaarheid, omdat door de huidige meer dynamische samenleving snel experimenteren en nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, datawetenschappers, bedrijfsanalisten en IT-teams vereist zijn.
• Technische complexiteit, waardoor teams vaak moeite hebben om het steeds complexere technologieaanbod onder de knie te krijgen.
• Een tekort aan vaardigheden. De vraag naar ontwikkelaars overtreft het aanbod. Veel organisaties hebben moeite om de juiste vaardigheden te vinden bij het inhuren, of kunnen zich de noodzakelijk middelen niet veroorloven die nodig zijn om de vraag bij te houden.

Traditionele platforms en ontwikkelmethoden bieden onvoldoende ondersteuning om deze problemen te adresseren. Deze platforms en methoden bevorderen niet of nauwelijks de samenwerking tussen de afnemende organisatie en de leverende IT-organisatie. Dit gebrek aan samenwerken is de voornaamste oorzaak van de lage succesratio van IT-projecten vanwege de volgende omstandigheden:

• De time-to-market van nieuwe applicaties is te lang.
• De eindgebruiker is niet of nauwelijks betrokken tijdens de realisatie van applicaties.
• Het is erg moeizaam om tussentijds of na de initiële oplevering van de applicatie wijzigingen door te voeren.

Gecombineerd gemak

Low-code, een snelgroeiende categorie van app-ontwikkeling, pakt deze obstakels aan door de kloof te overbruggen tussen technologie- en organisatiebehoeften. Softwareontwikkeling door middel van low-code gebeurt op basis van visuele applicatie-ontwikkeling en configuratie, in plaats van het traditionele procedureel programmeren. De combinatie van hoge productiviteit en actieve betrokkenheid van gebruikers levert een unieke combina- tie van snelle time-to-value en first-time-right-realisatie. Gartner noemt dit Enterprise High Productivity Application Platform as a Service. Mendix is een van de leiders op het gebied van een low-code platform om snel applicaties te ontwikkelen.

Het gemak van low-code omgevingen wordt steeds meer met cloud gecombineerd. Hierdoor heeft men makkelijker toegang tot kant-en-klare applicatiediensten uit de cloud, zoals data-analyse en mobiele diensten. Voorbeelden hiervan zijn apps voor medewerkers voor rapportages en informatievoorziening. De combinatie low-code en cloud versnelt het innovatietempo bij organisaties aanzienlijk. Groot voordeel is immers, zo leert onze ervaring, dat professionals van verschillende achtergrond hiermee uit de voeten kunnen, zowel bekwame programmeurs als professionals die hun rol uitbreiden. Door toepassen van low-code- oplossingen kunnen ook niet-technische gebruikers eenvoudig softwarecomponenten samenstellen en verbinding maken met datasets om complexe apps te bouwen. Een low-code ontwikkelingsplatform maakt het mogelijk om applicaties te maken via point-en-click-interfaces in plaats van computerprogrammering. Hierdoor wordt de hoeveelheid handmatige codering die nodig is om een app in productie te brengen significant verminderd.

Gebaseerd op opgedane low-code-cloud-ervaringen bij orga- nisaties, zijn de volgende vragen van belang bij de keuze van het cloudplatform voor applicatieontwikkeling:

• Wat is de versnelling in oplevertijden van nieuwe applicaties, kan dit bijvoorbeeld tot tien keer sneller zijn?
• Is er een integratie van services als AI, blockchain en IoT voor het bouwen van apps met low-code voor handen?
• Is er een cloud-architectuur die hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid ondersteunt?
• Wat is de mate van flexibiliteit van gekozen cloud-implementatie? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillende uitrolmodellen, als Public, Private en Hybride?
• Worden open standaarden gebruikt als Cloud Foundry, Docker of Kubernetes?
• Hoe wordt de samenwerking en wendbaarheid tussen organisatie- en technologieteams ondersteund?
• Hoe is één en ander contractueel geregeld?
• Is er kortom een geïntegreerde low-code-ontwikkeling en DevOps aanbod?

Kloof overbruggen

Samenvattend: om aan de groeiende vraag van het toepassen van nieuwe technologieën te voldoen is een geïntegreerd low-code cloudplatform benodigd. Dit platform dient de hele levenscyclus van applicaties af te dekken: van requirements management en projectbeheer tot ontwikkeling, testen, uitrol en operationeel beheer van applicaties en applicatie-omgevingen. Alleen een hybride platform zoals dat van IBM kan aan deze eisen voldoen. Hiermee heeft men de mogelijkheid om Public Cloud te gebruiken als snelheid, lage kosten, experimenteren en tijdens piekmomenten opschalen benodigd zijn. En Private Cloud wanneer het gevoelige data en interne applicaties betreft die van kritiek belang zijn voor de eigen organisatie.

Een dergelijk hybride low-code – cloudplatform helpt organisaties met digitale innovatie en transformatie, als significante bijdrage aan het overbruggen van de spreekwoordelijke kloof tussen organisatie en IT.

Cor van der Struijf is IBM Cloud Specialist; Bram Havers is IBM Enterprise Architect Central Government

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren