Artikel

Zes bouwstenen voor de digitale transformatie

De overheid zoekt wel degelijk naar manieren om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn nodig, maar ook data-integratie, cognitieve systemen en service-integratie.

New York zet blockchain in voor serviceverlenende chatbots. (Foto: Dreamstime)

In de wereldwijde digitaliseringsslag heerst vaak het beeld dat de overheid achterloopt. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zie genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Neem nu een stad als Dubai. Zij gaan blockchaintechnologie inzetten om het in- en exportproces in de haven transparanter te maken. Een ander voorbeeld is de stad New York, die cognitive computing gebruikt om via een intelligente chatbot burgers beter te helpen. Ook de Nederlandse overheid heeft een zeer vooruitstrevend en helder beleid als het gaat over verdere digitalisering van de overheid en de communicatie met de burgers en het bedrijfsleven. Recent IBM-onderzoek bevestigt dat beeld.

Overheden zien kansen in betere dienstverlening, fraudebestrijding of het eenvoudiger maken van nu nog vaak papierintensieve processen. Data speelt een sleutelrol. Hoe kun je (open) overheidsdata gebruiken om zowel dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven als eigen interne organisatieprocessen te verbeteren? Hoe gebruik je anonieme meta-mobiliteitsgegevens, of zelfs weerdata, om burgers te helpen sneller van A naar B te komen?

Bestuurders zoeken naarstig naar manieren om de gewenste innovatie te realiseren. In mijn optiek doen bestuurders er goed aan de volgende drie aspecten daarbij in overweging te nemen:

1. Nieuwe expertise
Jezelf digitaal opnieuw uitvinden kan niet zonder het aanboren van nieuwe expertise. Digitalisering vraagt immers om nieuwe vaardigheden. Je moet plots mensen in huis hebben die je helpen om de transformatie te maken naar een online omgeving of ontwikkelaars en data scientists in huis halen die in staat zijn om social media data real-time te analyseren en te integreren in een mobiele app of zelflerend cognitief systeem. Haal daarbij de juiste kennis bij de juiste partners.

2. Nieuwe businessmodellen
De digitale heruitvinding is alleen mogelijk wanneer wordt nagedacht over nieuwe businessmodellen. Werken binnen een ecosysteem van partners is daarbij cruciaal. Nieuwe technologieën als blockchain vergemakkelijken het functioneren van deze ecosystemen, zoals bij betalingsprocessen of het aanbieden van logistieke diensten van derde partijen.

3. Een nieuwe manier van werken
In de nieuwe digitale wereld wil je snel en kwalitatief hoge diensten aan klanten kunnen bieden, bijvoorbeeld middels API’s (koppelingen tussen systemen), die perfect passen op de ‘customer journey’. Agile ontwikkelingsmethoden, waarbij business (primaire processen) en IT optimaal samenwerken, zijn nodig om dat doel te bereiken. Die samenwerking gebeurt nu nog vaak intern, maar de volgende stap is om dit ook met ecosysteempartijen te doen. Open standaarden zijn hierin key.

Welke digitale hulpmiddelen zijn nu nodig om die eerste drie digitale bouwstenen te realiseren? Het antwoord wordt vaak bij de CIO gezocht. Veel CIO’s ontwikkelen daarom een i-strategie of i-agenda. Mijn ervaring is dat CIO’s hun digital readiness bereiken als ze zich focussen op drie doelstellingen. De eerste is het selecteren van een cloud-architectuur om te transformeren naar een flexibele IT-as-a-Service. De tweede is het ontsluiten van de nieuwe technologieën die in de gekozen cloudplatforms beschikbaar zijn (IoT, blockchain, cognitive, analytics, automation) teneinde digitale innovatie mogelijk te maken. De derde is het opstellen van een CIO-plan/strategie over hoe de business het best ondersteund kan worden in de opbouw van de digitale business. Daarbij doet de CIO er goed aan de volgende digitale bouwstenen te gebruiken als fundament van het nieuwe digitale bouwwerk van de business:

4. Workload-transformatie
Als data de sleutel zijn tot digitaal succes, moet het allereerst mogelijk zijn om zowel interne als externe data vrij te laten stromen en bijeen te brengen in een open IT-organisatie. De applicatie- en datasets ondergaan daarbij een totale transformatie. Data-integratie en applicatiemigratie vinden plaats naar het cloudplatform waar de mogelijkheden van de digitale wereld voor de CIO uitgestald staan.

5. Delivery-innovatie
Cognitieve systemen leren van interacties en handelingen en worden daardoor steeds slimmer. Zij zien patronen in data die voorheen verborgen bleven. Innovatieve IT-toepassingen kunnen worden geleverd die de organisatie in staat stelt om de eindklant beter te bedienen, nieuwe domeinen te ontwikkelen of partnerships te starten. Anderzijds worden deze cognitieve systemen ingezet om werkprocessen over ketens heen te optimaliseren en het beheer van de technische infrastructuur en geautomatiseerde omgeving verregaand te optimaliseren.

6. Service-integratie
In de hybride cloud zijn verschillende software, infrastructuur en platform vendors aanwezig. De gemiddelde IT-organisatie maakt gebruik van minstens acht verschillende cloudleveranciers en deze diensten moeten naadloos met elkaar integreren.

Ook in de digitale wereld gaat de kost voor de baat uit. De hier beschreven punten zijn de bouwstenen om enerzijds een ‘Digital Ready IT-as-a-Service-omgeving’ te bouwen waarin business en IT optimaal samenwerken en anderzijds de organisatie digitaal opnieuw uit te vinden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren