Artikel

Imagem verbindt en transformeert

Geo-informatie is niet langer een nichemarkt voor specialisten. Slimme apps ontsluiten omgevingsinformatie die waardevol is voor veel (overheids)organisaties. Vooral als die gegevens zijn ingebed in een platform, dat uit verschillende stromen een samenhangend en voor beslissers relevant beeld creëert.

Aan de marktontwikkeling ligt het niet. De verwachting is dat de geo-informatiesector met meer dan 300 procent groeit tot 2020, vergeleken met 2015. Dat is ook niet vreemd. Bijna iedereen, van bestuurder tot aan de tiener met zijn eerste mobieltje, gebruikt locatiegebonden informatie. Het grote verschil met vroeger: dat gebeurt niet langer in specialistische applicaties die jarenlange kennis en ervaring vereisen, maar als onderdeel van apps op een smartphone.

Locatie is een cruciale factor bij veel van de beslissingen die ondernemers, bestuurders en onderzoekers dagelijks nemen. Tegelijkertijd is het niet een opzichzelfstaand gegeven. Net zoals financiële KPI’s, historische onderhoudsgegevens of bevolkingssamenstelling is de locatie van een object of gebied een eigenschap. Pas in de context van alle gegevens samen wordt informatie gemaakt. Locatie is daarbij in veel gevallen de verbindende factor. Een compleet Geografisch Informatie Systeem (GIS) als centrale oplossing voor al die vraagstukken neerzetten past hier niet meer bij. Een wethouder ruimtelijke ordening verwacht geen GIS-applicatie als hij een budgetraming moet maken, en een asset manager wil wel weten waar zijn beheersobjecten zich bevinden, maar is geen GIS-specialist. Het gaat om overzicht en om gestuurd informeren. En daarbij moeten gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd kunnen worden.

Sleutels hierin zijn eenvoud en openheid. Soms zijn ingewikkelde berekeningen nodig, maar een eindgebruiker op bestuursniveau wil in een oogopslag zien hoe de situatie er voor staat. Het gaat om effectief communiceren, waarbij de factor locatie de aandacht vestigt op een specifieke casus waar actie nodig is. Daarvoor zijn probleemspecifieke informatiestromen nodig. Bijna nooit is dat een algemene kaartviewer met vele lagen, maar een geïntegreerd dashboard waarin locatie en business intelligence naadloos samenwerken, zonder dat ze hiervoor eerst gegevens uit andere bronnen moeten importeren. Dat kan alleen met een platform dat is opgebouwd vanuit deze gedachte.

Bodembeweging

Rheticus is een cloudbased platform dat actuele en accurate informatie over deformatie levert. Imagem implementeert dit platform bij haar klanten voor uiteenlopende processen. Het tijdig opmerken van zelfs de kleinste bodembewegingen kan ergere schade voorkomen en risico’s beperken. Satellietgebaseerde radarmetingen stellen deformaties vast en maken de informatie beschikbaar voor eindgebruikers. Een Smart M.App koppelt de gemeten beweging aan de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur. Configureerbare drempelwaarden geven locatiespecifieke waarschuwingen of zelfs alarmeringen af, waardoor een organisatie direct informatie krijgt over een kritieke situatie en heel gericht actie kan ondernemen. Dit kan over een groot gebied, of bijvoorbeeld op een specifiek tracé. Rheticus wordt aangeboden als een service, waardoor er geen impact is op bestaande ICT-infrastructuur en organisaties direct kunnen beschikken over huidige en historische gegevens.

De technieken evalueren steeds verder en versnellen proces- sen en informatiestromen. Met gebieds- of objectgestuurde detectie analyseert Imagem op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) per pand of er sprake is van een verbouwing, zoals een dakkapel of aanbouw. We sturen de eindgebruiker direct naar die situaties. Hiervoor is een aangepaste gebruikersomgeving ontworpen, zonder overbodige informatie. Dat zorgt voor snellere beoordeling en daarmee voor tijdswinst en minder belasting.

Dashboards

In eerdere edities van iBestuur is aandacht besteed aan dashboards van IMAGEM, zoals Smart Emission voor actuele visualisatie van luchtkwaliteit of Smart Roads voor het effectief budgetteren van infrastructuuronderhoud. Inmiddels heeft Imagem tien Smart City dashboards direct beschikbaar.

De vraag naar zelf in te richten dashboards neemt toe, met gegevens van een organisatie, gekoppeld aan algemeen beschikbare kaartdiensten zoals PDOK. Dit kan met Smart M.App. Met een wizard is in slechts een paar minuten een eigen, interactief dashboard een feit. Van daaruit kan een organisatie extra elementen toevoegen, die continu met alle andere ele- menten in verbinding staan, inclusief de kaart.

Vele gemeenten weten nog niet welke digitale middelen nodig zijn voor informatievraagstukken over de Omgevingswet. Het algemene advies is: denk groot maar begin klein. Een platform dat informatie-apps maakt, helpt hierbij. Door apps te creëren, wijzigen en verwijderen, ervaart een organisatie proefondervindelijk wat het beste werkt. Het Smart M.App platform helpt bij het eenvoudig en snel vele verschillende soorten informatie, applicaties en dashboards te realiseren voor sturings-, beleids- en publicatie-informatie.

Een andere voor de Omgevingswet gewenste informatie is een 3D-visualisatie. Niet zomaar een digitale maquette waar je naar witte of rode blokjes kijkt, maar een 3D stadsmodel dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Dit draagt bij aan meer beleving van de huidige gevisualiseerde omgeving en bijvoorbeeld een visualisatie van ontwikkelingstrajecten en ruimtelijke ordeningideeën.

Locatie-intelligente technologie helpt en ondersteunt het beleids- en beslisproces van een organisatie. Imagem helpt en ondersteunt organisaties in het op de juiste manier inzetten van deze technologie en de toegevoegde waarde te maximaliseren.

Plaats een reactie

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd.