Blog

Open data: ‘Niet nee, tenzij maar ja tenzij’

Voor JenV (tot voor kort VenJ) is het niet langer een vraag of we open data beschikbaar stellen, maar hoe we dat doen. In onze "informatiestrategie 2017-2022":https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/07/08/de-informatiestrategie-2017-2022-van-het-ministerie-van-veiligheid-en-justitie-informatie-raakt-mensen is openbaarheid en transparantie een van de actielijnen en voor ons van groot belang om onze band met de samenleving aan te halen, en openheid en transparantie in ons voordeel te gebruiken.

Als CIO van JenV sta ik voor het actief delen van informatie en open data. Dit zijn immers de essentiële ingrediënten voor de organisatie van morgen. Als wij als JenV ook morgen Nederland veilig en rechtvaardig willen houden, dan hebben wij (open) data en informatie van anderen nodig, maar anderen ook van ons. Open data draagt bij aan onze organisatiedoelen en strategische opgaven en versterkt de kwaliteit van onze dienstverlening. Meer en meer betrekken wij onze partners bij onze vraagstukken. Om hen op een goede manier te informeren, is het actief delen van informatie en open data essentieel.

Om dit belang maximaal te onderstrepen zijn wij binnen ons departement gezamenlijk aan de slag. We leggen de verbinding tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering om zo meer datasets te ontsluiten met waarde voor de maatschappij; de zogenaamde ‘high value’ open data. Dat is geen makkelijk proces en voelt soms ietwat ongemakkelijk aan. Immers, privacy en veiligheid zijn belangrijke items die hierbij niet in het geding moeten komen. Data mogen nooit te herleiden zijn naar een individu of leiden tot onveilige situaties.

Wij willen onze kennis over open data kennis actief binnen, maar ook buiten JenV delen. Elke dag leren we op dit gebied en daarom is het actief delen van deze kennis en van mooie voorbeelden een uitstekende manier om daar de versnelling in te zetten waar dat kan. Daarom hebben we met een groot aantal JenV-onderdelen, en samen met partners, een mooie extra editie van het iBestuur magazine (iBestuur magazine open data) samengesteld.

Ik wens u veel leesplezier en roep u tegelijkertijd op om ook uw kennis en ervaring op het gebied van open data actief te delen.

I-strategie 2017-2022

Wij zijn open en transparant waar dat kan. Doordat we informatie centraal stellen en investeren in uitwisselbaarheid wordt het mogelijk om de band met de samenleving aan te halen, en openheid en transparantie in ons voordeel te gebruiken.

• Openheid en transparantie stellen JenV in staat om, samen met andere relevante partijen, een informatiepositie op te bouwen die contextueel is opgebouwd rond de te verrichten handeling. Deze is rijker dan alleen de JenV-informatie.
• Door hergebruik van onze gegevens waar mogelijk te stimuleren (open data), vergroten we de mogelijkheid dat anderen hiermee economische en maatschappelijke waarde realiseren. Ook hier kan JenV weer van profiteren.
• We zoeken de interactie op. Regie op eigen gegevens krijgt een praktische invulling.
• Ook organiseren we responsiviteit slimmer. Alertsystemen, berichtenvoorzieningen en terugmeldvoorzieningen richten we in als tweerichtingsverkeer en gebruiken we actief om belanghebbende partijen duurzaam bij onze processen te betrekken. Contact met JenV is vorm-, organisatie en procesonafhankelijk: we zorgen intern dat elk bericht de goede bestemming bereikt.
• Door transparantie in ons werkproces in te bouwen, leggen we proactief verantwoording over ons handelen af. Informatie is daardoor sneller terug te vinden. Duurzame toegankelijkheid en archivering van digitaal materiaal verdienen aandacht om deze proactief in te kunnen vullen.

Ronald Barendse is plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Special Open Data

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren