Artikel

Samen uitgeven én besparen

Dat zich veel te veel mensen hadden aangemeld voor de tweede VenJ iTour was een mooie indicatie van de behoefte aan informatie- en kennisuitwisseling, aldus Ronald Barendse, pSG en CIO VenJ. “Collectief kan iedere partij beter zijn werk doen.”

De VenJ iTour bestempelt zichzelf als ‘een fysiek ontmoetingsmoment voor iBestuurders, iProfessionals en iPartners in het VenJ-domein’. In de praktijk uitte zich dat in een dag van presentaties, lezingen, vergaderingen en workshops rondom informatievoorziening en ICT. Waarom een dergelijk evenement nodig is? CIO en pSG van VenJ Ronald Barendse geeft zonder haperen drie redenen. In de eerste plaats omdat ICT en informatievoorziening aan het hart liggen van de samenleving en aan de processen binnen VenJ. In de tweede plaats omdat een ontmoetingsdag de collectiviteit en samenwerking bevordert tussen de verschillende diensten en ten derde omdat er behoefte is aan kennisuitwisseling.

Op de dag zelf was veel te horen over de groeiende complexiteit van ICT en de exponentiële snelheid van verandering; hier en daar zelfs met een bijna paniekerige ondertoon. “De urgentie is er”, zei Barendse. “We weten dat het razendsnel gaat, iedereen heeft die zorg. Daarom geeft zo’n conferentie rust. Anderen – de politie, de Koninklijke Marechaussee, noem ze maar – vragen zich ook af hoe ze de complexiteit moeten beheersen. Je ziet onrust in de ogen van mensen, omdat ze nog zoveel moeten doen, maar dat onbehagen wordt gedempt wanneer ze zien dat iedereen met hetzelfde worstelt. Daarom is collectiviteit zo belangrijk. Je kunt de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en per mei 2018 de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens) wel in je eentje willen aanpakken, maar waarom zou je?”

Buzzword

Het geruststellende kijkje bij de buren was in ieder geval heel divers. Deelnemers konden in vier rondes kiezen uit 32 sessies. Veel aandacht voor digitale veiligheid en beveiliging, van praktijk tot en met beleid. Daarnaast ook nieuwe ontwikkelingen als Virtual Reality bij forensische opsporing en High Impact Crimes, biometrie bij de politie, data-analytics bij de Raad voor de Kinderbescherming en blockchain in juridische processen. Op de iTour 2017 ontbrak geen enkel buzzword.

Op de vraag of VenJ vooroploopt in overheidsland, geeft Barendse echter geen direct antwoord. Hij legt uit dat Veiligheid en Justitie “een bijzondere wereld” is en anders dan bijvoorbeeld die van de Sociale Verzekeringsbank, waar hij indertijd aan tafel zat met partijen als de Belastingdienst en UWV. Dat zijn grote organisaties met veelal administratieve processen, die duidelijke diensten leveren aan de burger. “De bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de samenleving is anders. ICT is bijvoorbeeld een oplossing voor risicogestuurd werken bij de politie. Of denk aan de hoeveelheid dossiers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beheert en waarop ze beslissingen moeten nemen.” Het is ICT die meer datagedreven is en minder gericht op dienstverlening rondom een product voor de burger.

Gevonden geld

In de plenaire sessie van de iTour zei Barendse dat samenwerking op ICT-gebied binnen VenJ vrij snel kan leiden tot kostenbesparing. Hij doelde in het bijzonder op strategisch leveranciersmanagement. “Wij kopen nu ieder voor zich in en de leverancier is de lachende derde. Als wij onze inkoopverantwoordelijkheid meer bundelen en bijvoorbeeld ons applicatieportfolio delen, dan kunnen we miljoenen besparen. Dat is echt gevonden geld.”

Informatierotonde

De winst van het delen van data kan nog groter zijn. In de evaluatie van de Commissie Hoekstra kwam naar voren dat diensten van elkaar niet wisten welke gegevens ze hadden. Het concept van een informatierotonde zou dat kunnen voorkomen. “Politie, Openbaar Ministerie, NFI, IND, straf- en civielrecht: zij werken allemaal met informatie die veel op personen is gericht. Stel dat zij hun data bij elkaar brengen en die binnen de wettelijke kaders voor speci eke doelen aan elkaar beschikbaar stellen, dan zou iedereen voor dezelfde persoon of zaak met dezelfde gegevens werken. Collectief kan iedere partij dan beter zijn werk doen.”

Zo’n informatierotonde kan wellicht ook van pas komen bij het opruimen van legacysystemen, zegt Barendse. Simpel gezegd: als alle data uit de oude, zware applicaties ontsloten kunnen worden in een nieuw systeem, dan kunnen de oude spullen worden opgeruimd. “Of we dan de cloud in gaan? Daar is de politiek nog niet aan toe.”

De I-Strategie 2017-2022 wordt ieder jaar voorzien van een actueel Informatieplan, met daarin de prioriteiten en concrete activiteiten die nodig zijn om de doelen uit de strategie te realiseren. Dit jaar zal het concept van de informatierotonde goed worden doordacht en in kleine stappen worden uitgewerkt.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren