Digitalisering en democratie
Personalia

Reijer Passchier hoogleraar Digitalisering en democratie OU

Reijer Passchier is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de Open Universiteit (OU). Hij wil de nieuwe leerstoel gebruiken als platform om het academische en maatschappelijke debat over de gevolgen van digitalisering voor het functioneren van de constitutie aan te jagen.

Reijer Passchier | Beeld: OU

Digitalisering leidt tot een verstoring van het evenwicht der machten binnen de overheid, constateert Passchier in zijn onderzoek. Vooral de uitvoerende macht profiteert van nieuwe technologie; de rechtspraak en het parlement blijven achter. Ook neemt door digitalisering de effectiviteit van wetgeving af.
Ook onderzoekt hij de macht van Big Tech. Hoe kunnen wij voorkomen dat dit leidt tot willekeur, onderdrukking en mensenrechtenschendingen? Misschien is het nodig om Big Tech-bedrijven te democratiseren of, als dat niet lukt, deels uit Europa te weren om de toekomst van de democratische rechtsstaat veilig te stellen. Reijer: ‘Het Big Tech-vraagstuk heeft veel diepere historische en juridische wortels dan veel mensen denken en behoort zonder twijfel tot de belangrijkste vraagstukken van onze tijd’.

Reijer Passchier (1987) werkt sinds 2020 als universitair docent staatsrecht en rechtstheorie voor de Open Universiteit. Hij promoveerde in 2017 op zijn onderzoek naar constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland werd door het NWO gefinancierd. Passchier promoveerde hierop in 2017. In 2021 verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch. Met het artikel ‘Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica’ (Ars Aequi 2020) won hij de Leidse Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma en de Van Wersch Springplankprijs voor het beste juridische artikel.
Naast zijn functie bij de Open Universiteit werkt hij als docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en is hij verbonden aan het Leiden Legal Technologies Program.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren