Overheid in transitie
Artikel

Transformatie bij de overheid: omgaan met complexiteit en connectiviteit

It can be done: on time, on budget and on target

Verhalen over uitdagende IT-projecten bij de overheid die vaak in de schijnwerpers staan, zijn talrijk. Dit is begrijpelijk, aangezien deze projecten gebruik maken van financiële middelen afkomstig uit de publieke sector. Bovendien streven ze naar essentiële doelen in het belang van het algemeen publiek. De inspanningen worden altijd gedreven door de intentie om burgers sneller, efficiënter en eerlijker van dienst te zijn.

Deze projecten omvatten een aanzienlijke hoeveelheid data en opereren binnen complexe architecturen, aangezien gegevens uit diverse bronnen worden verzameld die vervolgens met veel partijen gedeeld moeten worden met inachtneming van veiligheid en privacy. Bovendien wordt er druk gelegd op het snel beschikbaar stellen van de toepassing, vaak als gevolg van beloftes die zijn gedaan aan en door politieke partijen.

Evolutie en Struikelblokken

Al vanaf het allereerste begin is de overheid bezig met automatisering en is er langzamerhand, net als iedereen, afhankelijk van geworden. Echter, vroege innovaties hebben soms geleid tot een achterstand voor de overheid. Hoewel missiekritieke applicaties functioneel goed kunnen werken, hebben ze een architectuur die moeilijk te onderhouden is ontwikkeld. Dit wordt verergerd doordat de overheid vaak gebonden is aan leveranciers en interne experts, die vaak met pensioen zijn of binnenkort met pensioen gaan. Dit leidt tot stagnatie in belangrijke projecten. De complexiteit van deelsystemen kan zelfs volledige transformaties tot stilstand brengen.

Grootschalige IT-projecten waarbij de volledige kernstructuur wordt herzien, zijn vaak te omvangrijk en verstorend gebleken. Interessant genoeg is dit niet langer een noodzaak. Hedendaagse technologie biedt namelijk talrijke mogelijkheden om over te gaan naar snelle, functionele en complexe toepassingen zonder de gehele onderliggende architectuur te wijzigen.

Slimme Transformatie: Moderne Mogelijkheden voor Complexe Projecten

Tegenwoordig kunnen projecten met veel data uit verschillende bronnen, die functioneren binnen complexe architecturen, eenvoudiger worden getransformeerd. Deze transformatie dient diverse doelen, waaronder het verbeteren van de gebruikersinterface voor eindgebruikers, het vergroten van de beschikbaarheid van de applicatie, het versnellen van procesafhandelingen, het centraliseren van data voor gebruik door meerdere systemen, en het creëren van een gestructureerd API-landschap om connectiviteit met een breder ecosysteem mogelijk te maken.

De IND’s Digitale Transformatie: Een Reis naar Succes

Ben je benieuwd hoe bijvoorbeeld de IND hun digitale transformatiereis is aangegaan? Kom dan naar de Thinkwise Summit op 4 oktober in Apeldoorn, waar Gerben de Wolf, Business Information Analyst bij de IND, de strategieën deelt die de IND heeft toegepast om de transformatie van een verouderd core systeem succesvol te realiseren. Ontdek waardevolle inzichten over hoe zij hun organisatie effectief hebben begeleid, iedereen aan boord hebben gekregen en het juiste platform hebben gekozen voor optimale prestaties en flexibiliteit.

Meer weten over de Thinkwise Summit? Klik hier.

 • Vincent Hoek i-interimrijk.nl | 2 September 2023, 22:54

  We gaan er onbewust van uit dat nieuwe mogelijkheden in bedrijfsvoering en waarde creatie alleen kunnen ontstaan door extrapolatie van de wereld die we al kennen. We zitten opgesloten in de moeizame realiteit dat we best wel weten dat IT verouderd kan zijn, maar het is allemaal zo verweven dat we het niet zomaar kunnen vervangen. Alles zucht onder combinatorische effecten. Machteloos.
  Als je het ene systeem vervangt, heeft dat soms onverwachte gevolgen voor een ander systeem dat zelf ook weer zucht onder de beheer- en uitvoeringskosten.
  Met als gevolg dat de (trans)actie kosten maar blijven toenemen.
  De Organisatie krijgt steeds minder toegevoegde waarde uit haar eerdere investeringen.
  De gebruikers kunnen steeds moeilijker data delen. We zouden de data eigenlijk moeten leren zien in de context van het gebruik ervan. We zouden data los moeten leren zien van infrastructuur, van applicaties en van presentatie. Het is namelijk wel goed mogelijk om, over organisaties heen te kunnen samenwerken door data combinaties te maken. Hierbij krijgen ook Legacy Systemen een nieuw economisch leven. Door Business waarde niet langer te betrekken uit de onderliggende infrastructuur, binnen een monolitische stovepipe organisatie, maar uit de onderliggende data en uit de organisatie-overstijgende data relaties. Impliciete waardenketens worden hierbij bewuste collaboratieve data waarde voortbrengingsketens binnen bewust samenwerkende data ecosystemen.
  Wat nodig is om flexibele, organisatie-overschrijdende, data-centrische samenwerking te kunnen realiseren, is een zogeheten FEDeRATED Reference Architecture: een federatief netwerk van platforms, die naadloos kunnen samenwerken, als één technologienet-werk, maar met glasheldere data en proces governance relaties. Daarvoor hoeven data zeker niet gecentraliseerd te worden. Platform denken is ook alweer achterhaald. Data kunnen prima blijven staan waar ze staan, als je maar weet waar, met welke kwaliteit en onder welke contextuele voorwaarden je ze mag gebruiken.

  Nu kunnen alle mogelijke partijen gegevens delen, die zij zelf vrij willen geven. Elk onder hun eigen voorwaarden, voor elk mogelijk onderwerp, binnen elk mogelijk data ecosysteem, desgewenst volgens het Europees interoperabiliteitskader (EIF) en altijd binnen de vigerende wet- en regelgeving. Technisch worden we hier allang geholpen door de voordelen van cloud- en edge technologie, die de macht van controle over data in korte tijd heeft gedemocratiseerd. Van gecentraliseerde, geharmoniseerde en gestandaardiseerde actoren, naar gebruik door ieder mens of apparaat met de juiste skills/instelling.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren