Vooruitblik iBestuur magazine van 1 juli 2022

Op 1 juli verschijnt de 43e uitgave van iBestuur. We spraken onder andere met staatssecretaris Alexandra van Huffelen en kwartiermaker Ron Roozendaal over hun ambities voor de komende periode. En zoals u van ons gewend bent kijken we in het zomernummer vooruit naar het iBestuur Congres dat 14 september plaatsvindt. U kunt zich nog aanmelden voor een (gratis) abonnement.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen | Beeld: Lex Draijer/De Beeldredaktie

In maart dit jaar ontving de Tweede Kamer de brief met hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid. Het kabinet spreekt daarin van ‘een grote uitdaging’ om de menselijke maat in de uitvoering te realiseren. Digitalisering en de menselijke maat: niet toevallig ook het thema van het iBestuur Congres 2022.

Interview met Alexandra van Huffelen en Ron Roozendaal

Nederland heeft voor het eerst een staatssecretaris voor digitalisering. iBestuur magazine gaat met Alexandra van Huffelen in gesprek over haar ambities. Die gaan niet alleen over strakkere regels en kaders, maar nadrukkelijk ook over meer betrokkenheid van burgers bij wetten en beleid.

Na haar benoeming voerde staatssecretaris Van Huffelen veel gesprekken met experts uit het vakgebied. Onder andere met Ron Roozendaal die bij VWS ervaring opdeed met het totaal anders aanvliegen van ICT-projecten, zoals de CoronaMelder-app; namelijk in alle openheid en transparantie en met open source software. Die ontmoetingen leidden ertoe dat Roozendaal is overgestapt naar BZK. In zijn nieuwe job van kwartiermaker, plaatsvervangend DG en directeur Digitale Samenleving gaat hij uitvoering geven aan de Hoofdlijnenbrief Digitalisering die Van Huffelen naar de Kamer stuurde. Nog voor de zomer wil hij een werkagenda afronden, waarin de eerste prioriteiten worden vastgelegd. In iBestuur magazine van 1 juli schetst ook hij zijn ambities.

Interbestuurlijke datastrategie

Die ambities kunnen niet los worden gezien van de interbestuurlijke datastrategie die eveneens binnen de burelen van BZK tot stand is gekomen. De interbestuurlijke datastrategie is een lijvig beleidsdocument waarin wordt gesproken van ‘één interbestuurlijke aanjager voor systeemfuncties’ en ‘de opbouw van een federatief datastelsel’. “Geen holle frasen, maar de opmaat voor een programma waarin interbestuurlijk wordt uitgezocht hoe datagedreven werken veilig en verantwoord kan”, aldus programmamanager Tim Faber.

Markt en overheid

Zo’n federatief datastelsel kan alleen in samenwerking met de markt ontwikkeld worden. Daar lijken overheid en markt het inmiddels wel overeen te zijn. Tot voor enkele jaren spraken de twee elkaar nauwelijks. Vaak zaten ze elkaar in de haren over contracten en projecten die niet volgens plan verliepen. “Die tijd is wat mij betreft definitief voorbij”, zegt CIO Rijk Lourens Visser. De daad bij het woord voegend nodigde hij het ICT-bedrijfsleven uit om mee te schrijven aan de vorig najaar verschenen I-strategie Rijk. “We kunnen niet zonder de markt en hebben elkaar iets bijzonders te bieden. Het was daarom goed de positie van de markt in de I-strategie helder over het voetlicht te krijgen.”

Special iBestuur Congres 2022

‘De markt’ is ook een onmisbare partij op het iBestuur Congres; al sinds 2010 naast het magazine en de website dé ontmoetingsplaats waar markt, overheid en wetenschap samenkomen rond het thema i-besturen. In het congreskatern blikken drie founding partners van het congres terug en kijken zij vooral vooruit: want digitalisering gaat vooral over de toekomst. In datzelfde katern ook bijdragen van de VNG, de ministeries van BZK en EZK en het IPO als prelude op hun congrespresentaties op 14 september. Kijkt u vooral ook alvast op de website: www.ibestuurcongres.nl

1 juli op de mat!

De volledige artikelen en meer leest u in het komende iBestuur magazine dat 1 juli verschijnt.
Nog geen (gratis) abonnement? Meld u dan nu meteen aan.
Dan valt het magazine ook bij u in de bus.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren