zoeken binnen de website

3-5 februari: Fieldlab DoIT

Op 3, 4 en 5 februari vindt het online Fieldlab 2021: Digitale Overheid in Transitie (DOiT) plaats. Een initiatief van BZK, VNG, IPO, Het Waterschapshuis en het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Doel: aan de slag om de volgende fase te bereiken in innovatie van de digitale dienstverlening.

Onderzoeken, uitproberen en uitvoeren. Het Fieldlab DOiT 2021 is een online werkplaats waar een diverse groep mensen uit overheid, markt en wetenschap hands on aan de slag gaat om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken met vernieuwende methoden en technieken. De thema’s die worden aangepakt zijn ‘Opschalen en Digital Twin’, ‘Publiek-private samenwerking in schuldenproblematiek’, ‘Werk aan uitvoering’, ‘Digitale inclusie’, ‘Technologie en publieke waarden’, ‘Standaardisatie en Common Ground’ en ‘Digitalisering vanuit Europa’.

Het fieldlab wordt georganiseerd onder de vleugels van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Niet voor niets: de beweging naar één overheid wordt immers steeds sterker. Tijdens het openingsdebat onder leiding van dagvoorzitter Emine Özyenici (CIO SVB) zal dat ook het gespreksonderwerp zijn: de noodzaak om als één overheid op te trekken in het maken van beleid rondom digitalisering. Uitvoerbaarheid is een belangrijk thema daarin. De gespreksdeelnemers zijn Marieke van Wallenburg (DG BZK en voorzitter OBDO), Nathalie van Berkel (RvB UWV), Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Jan van Ginkel (concerndirecteur provincie Zuid-Holland) en Franc Weerwind (burgemeester Almere en VNG).

Wilt u er online bij zijn, meld u dan hier aan.
U kunt dan ook kijken bij de andere sessies en keynotes en struinen over de afsluitende demomarkt.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.