zoeken binnen de website

Symposium 'Mobiel werken, meer dan een app' - 30 oktober 2014

‘We hebben een app, dus we zijn mobiel.’ Was het maar zo eenvoudig. Mobiel werken, van informatie opzoeken tot het updaten van de primaire systemen, krijgt ook bij de overheid voet aan de grond. Bij interacties tussen overheid en samenleving, en binnen de eigen organisaties. De ambtenaar wil zijn mobiele device net zo effectief kunnen gebruiken als thuis, maar er zijn extra waarborgen nodig voor bedrijfszekerheid en veiligheid!

Sprekers: Rinie van Est (Rathenau Instituut), Pieter Buiten (IT Strateeg CBS), Jeroen Reizevoort (IBM). Gespreksleiding: Davied van Berlo, Rijksoverheid, initiatiefnemer Pleio en Ambtenaar 2.0.


iBestuur symposium Mobiel werken, meer dan een app, 30-10-14

Rinie van Est, onderzoeker en teamleider Technology Assessment bij het Rathenau Instituut

Rinie van EstVan Est spreekt over het maatschappelijk toekomstperspectief “Mobiele technologie en de slag om ons lichaam en gedrag”. Hij beschrijft hoe de grens tussen mens en machine begint te vervagen. Wat de vraag oproept: hoe dichtbij mag technologie komen? En ook: hoe ver laten we technologie gaan? Technologie nestelt zich in snel tempo tussen, zeer dicht bij en zelfs in ons, komt steeds meer over ons te weten en vertoont zelfs menselijke trekjes. Maar welke gevolgen heeft dat voor ons? Als burger én als ambtenaar. En wat te denken van de technologie die over ons waakt, met of zonder onze toestemming, met camera’s of GPS-gegevens uit onze mobiel.

Pieter Buiten, IT Strateeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
Pieter Buiten Business processen in de digitale wereld veranderen sterk, herontwerpen de business. Digitalisering van de samenleving betekent een einde aan klassieke procesontwerpen. De bedrijfsprocessen gaan een onderdeel uit maken van de digitale omgeving van individuen en hun digitale netwerken. Mobile in combinatie met social media maken het mogelijk om 24/7 in contact te komen met personen. Internet of things voegt het waarnemen van de fysieke omgeving hier aan toe. Dit vraagt een omkering in het denken bij het ontwikkelen van bedrijfsprocessen: denk niet vanuit interne mogelijkheden maar verbind de samenleving, verbind de burger. Het vullen van App stores en eigen portalen is water naar de datazee dragen. Denk in API stores in plaats van App stores. Denk aan vindbaarheid via private portalen en zoekmachines in plaats van eigen portalen voor alles. Denk in ketens en de beleving van het individu in plaats van ‘eigen’ processen. Kijk als overheid wat de samenleving kan en waar de eigen toegevoegde waarde, de publieke taak ligt. De uitdaging voor het CBS is om van de tsunami van data informatie te maken die relevant is en naadloos aansluit op het gebruik in die digitale omgeving van de samenleving; van burgers, bedrijven, wetenschap en bestuur.

Jeroen Reizevoort, Mobile Architect IBM Europa

Jeroen ReizevoortJeroen legt uit hoe de focus van de industrie verandert. Er zijn volop leveranciers van producten die de veiligheid van een mobiel moeten verhogen of om de apparaten of de apps te managen, maar een dergelijke gereedschapskist blijkt onvoldoende. Het gaat niet meer om het individuele apparaat. Het device is een verlengstuk van onszelf en van de organisatie waar we werken. Hoe ga je daarmee om en hoe koppel je dat op een integere en professionele manier aan de mogelijkheden van onze smartphone of tablet? De recent aangekondigde samenwerking tussen IBM en Apple richt zich met name ook op de genoemde voorwaarden voor succesvol mobiel werken. De ambitie is om van het mobiele device een volwaardig ‘enterprise-platform’ te maken.

Davied van Berlo leidt het gesprek in goede banen. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor vragen en discussie.
Davied van BerloVan Berlo is werkzaam bij de Rijksoverheid. Hij adviseert overheidsorganisaties op het gebied strategie, innovatie en organisatieverandering. Daarnaast is hij initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en van Pleio, het samenwerkplatform van de overheid. Hij schrijft en spreekt over de overheid 2.0, de overheid in de netwerksamenleving en Het Nieuwe Werken.

Verslag van het symposium

Het symposium op 30 oktober 2014 in Nieuwspoort (Den Haag) was georganiseerd door iBestuur, in samenwerking met IBM.

‘Mobiel’ gaat verder dan je broekzak

We controleren met het grootste gemak iets op ons mobieltje of plannen onderweg een treinreis. Maar ‘mobiel’ inzetten binnen een (overheids)organisatie is andere koek. De inzet moet doordacht zijn, je moet het beheer goed regelen, en bedrijfszekerheid, veiligheid en privacy moeten worden gewaarborgd.

De ICT bij de overheid wordt langzamerhand mobieler. In de publieke sector is al een aantal initiatieven gestart: van de inspectie-app waarmee de hygiëne in de restaurantkeuken wordt gecontroleerd tot de Mijn Aangifte-app van de Belastingdienst.
Er zijn ook initiatieven gestopt of vertraagd. De praktijk leert namelijk dat een aantal zaken goed geregeld moet worden: beveiliging, integratie met de backoffice, rijkheid aan functionaliteit, de mogelijkheid tot beveiligde transacties. Bovendien is het bedenken, maken en beheren van apps en een appstore (zoals de overheid wil) een hele opgave voor zowel de ICT-organisatie als de ‘business’.

Het is belangrijk wat breder tegen het verschijnsel ‘mobiel’ aan te kijken, zegt Jeroen Reizevoort, Mobile Architect IBM Europa, die zal spreken op het iBestuur symposium op 30 oktober. Hij onderscheidt een viertal praktische aspecten aan het gebruik van mobiele technologie. “We kijken eerst naar bedrijfstransformatie. Dus: waar zit de toegevoegde waarde van het doen van mobiele stappen, ergens in een proces in mijn bedrijfsvoering. En stap twee is dat je kijkt hoe de gebruiker daarbij betrokken kan worden met intuïtieve applicaties. Vervolgens ga je nadenken over hoe je dan zo’n mobiele applicatie bouwt. En in die fase ga je meteen ook nadenken over de beveiliging.”
Het merendeel van de organisaties is nog niet zover, constateert Van Reizevoort. “Het is een beetje vergelijkbaar met hoe we een jaar of twintig geleden met internet begonnen. Er werd een ontwerpbureau ingehuurd voor een mooie site en vervolgens integreerde die nergens mee en was hij niet schaalbaar en dat is eigenlijk het punt waar veel organisaties nu staan met mobiel. Ze willen graag, maar zien het nog te veel als een gadget, als speelgoed. Als je het op de juiste manier inzet is het een prachtig kanaal met zowel commerciële als bedrijfsmatige voordelen.”

Dat het gebruik van mobiele technologie op die manier ook steeds meer maatschappelijke consequenties krijgt, wordt duidelijk gemaakt door Rinie van Est van het Rathenau Instituut. Hij is medeauteur van de publicatie Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag en signaleert daarin dat mobiele technologie allerlei vragen oproept. “We gebruiken de term ‘intieme technologie’ om aan te geven dat de mens en ICT steeds meer met elkaar verknoopt raken. Je vindt computerkracht zelfs tot ín het lichaam, maar tegelijkertijd worden we ook vernetwerkt.” Zo kan allerlei persoonlijke informatie verzameld worden en Van Est geeft Spotify als voorbeeld. “Vroeger luisterden we naar de radio en niemand wist waar je naar luisterde. Met Spotify is bekend wat jouw muziekkeuze is. Daar kan intieme informatie uitgehaald worden.” Mobiele technologie is ook niet beperkt tot het mobieltje of de tablet. “Die krijgt allerlei verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld aan Nike+, een slimme schoen die via de smartphone digitaal verbonden blijft met de fabrikant. Die krijgt zicht op jouw loopgedrag. ”Dat soort ontwikkelingen brengt allerlei vragen met zich mee”, stelt Van Est. Over privacy, maar ook over het eigenaarschap van onze gegevens, die zowel persoonlijk als publiek en economisch van grote waarde blijken te zijn.

IBM en Apple bundelen hun krachten

Er is in bedrijven behoefte aan een wat professionelere benadering van mobiele technologie. Het is daarom niet zo vreemd dat IBM en Apple afgelopen zomer een overeenkomst sloten om gezamenlijk de inzet van iPhones en iPads in bedrijven en organisaties te verbeteren, onder de naam IBM MobileFirst for iOS.
De twee bedrijven zullen samen ruim honderd branchegerichte bedrijfs-apps voor iPads en iPhones ontwikkelen die binnenkort beschikbaar komen. Daarnaast zet IBM zijn cloud-omgeving in voor het aanbieden van het MobileFirst Platform, waarmee analytics, workflow-functionaliteit en cloudopslag vanaf de mobiele apparaten mogelijk worden, maar dat ook het beheer, de beveiliging en de integratie van de devices van het hele bedrijf voor zijn rekening kan nemen.
Apple zal zijn AppleCare for Enterprise inzetten voor het ondersteunen van IT-afdelingen en eindgebruikers van de oplossingen, waarbij IBM zonodig ter plaatse de tweedelijns hulp biedt. IBM introduceert ten slotte nog complete diensten rond het leveren, activeren en beheren van iPads en iPhones en treedt ook als wederverkoper van de apparaten op.
Eén onderdeel van de overeenkomst maakt duidelijk waarom de combinatie van mobiele technologie en bedrijfsleven een speciale aanpak vergt. IBM zal een voorraad moeten aanhouden van oudere modellen waarop bedrijven hebben gestandaardiseerd. De regelmatig vernieuwde iPhones en iPads zullen op den duur immers de bedrijfsapps niet meer aankunnen, dus bij defecten zal er een zelfde model klaar moeten staan.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.