zoeken binnen de website

mastercourse ketensamenwerking

 • Deprofessionalisering

  Verslag van de vierde bijeenkomst (20 november 2013): Van ketens naar netwerken

  door: Peter Mom

  Bert Mulder, Elle de Jonge

  Ontgroening, vergrijzing en een tekort aan professionals veroorzaken een reductie van het aantal ambtenaren van veertig procent per 2022. Hoe een samenleving te besturen vanuit half lege gemeentehuizen en ministeries?

 • Rollenspel

  Verslag van de derde bijeenkomst (13 november 2013): Keteninformatisering

  door: Peter Mom

  Hans Mulder, Ferry de Rijcke

  Rollen ofwel verantwoordelijkheden zijn meer bepalend voor de inrichting van de informatisering dan wie de rollen uitvoert, al was het maar doordat ze door uiteenlopende partners uitgevoerd kunnen worden en partners ook meerdere rollen kunnen spelen.

 • Vier cruciale dilemma's

  Verslag van de tweede bijeenkomst (6 november 2013): Ketenregie en -inrichting

  door: Peter Mom

  Cor Franke, Elke Buis

  Een keten succesvol maken is volgens ‘master-van-dienst’ Cor Franke vaak meer een kwestie van cultuur en gedrag dan van afspraken en procedures, die meestal wel geregeld zijn.

 • Bezint eer gij begint!

  Verslag van de eerste bijeenkomst (30 oktober 2013): Vormen van ketensamenwerking

  door: Peter Mom

  Jan Grijpink en Frank Heijman

  Dat ketens geen overkoepelend gezag kennen, maakt ze chaotisch, met alle irrationaliteit van dien. Niet door overkoepelend gezag, maar door een dominant ketenprobleem worden ze geregeerd.