zoeken binnen de website

archief bijeenkomsten

 • iBestuur College ‘Futureproof informatiehuishouding’

  Bij de overheid is digitale informatie goud voor de organisatie zelf, maar ook voor de samenleving. Maar dan moet de informatiehuishouding hier wel op aangesloten zijn. In dit online college introduceren we een raamwerk dat handvatten biedt voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige informatiehuishouding, met oog voor wat de samenleving van ons vraagt en verwacht.

 • iBestuur Thuisdebat #4 - Data delen

  Donderdag 28 mei vond het vierde iBestuur Thuisdebat plaats. Onderwerp was ‘data delen.

 • iBestuur Thuisdebat #3: Digitale identiteit

  Donderdag 14 mei vond het derde iBestuur Thuisdebat plaats. Onderwerp was ‘digitale identiteit.

 • iBestuur Thuisdebat #2: Privacy in tijden van corona

  Donderdag 30 april vond het tweede iBestuur Thuisdebat plaats. Onderwerp was ‘Privacy in tijden van corona.

 • iBestuur Thuisdebat #1: Thuiswerken: kansen en risico’s

  Donderdag 16 april vond het eerste iBestuur Thuisdebat plaats. Onderwerp was ‘Thuiswerken: kansen en risico’s’.

 • Strategische Conferentie Gebruikersvereniging Centric '2020 and beyond..'

  Locatie: Capital C | Amsterdam

  Tijdens de ‘Strategische Conferentie Gebruikersvereniging Centric 2020 and beyond..’ brengen we de grote uitdagingen in kaart voor de gemeenten in het nieuwe decennium: wat komt er op de gemeenten af, wat kunnen ze daar mee voor burgers en de eigen organisatie; hoe ga je daarmee aan de slag. Dit jaar en de komende jaren.

 • Symposium 'De Publieksgerichte Overheid' - 20 november 2019

  groep mensen

  De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

 • Rondetafeldiscussie 'Cloud First!' - 3 juni 2019

  “De vraag is niet meer óf we in de cloud gaan, maar hóe!”

  Deze vraag houdt alle grote organisaties bezig, publiek en privaat; van de banken en de verzekeraars, via de uitvoerders en ZBO’s tot de kerndepartementen. Én de provincies, zoals u van CIO van de provincie Noord-Brabant zult vernemen.

 • Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - 18 februari 2019

  Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - maandag 18 februari

  armchair auditing vanuit de leunstoel

  Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot.

 • Rondetafeldiscussie ‘Hoe halen we SAAS in huis?’ - 3 december 2018

  Cloud-applicaties en aanbestedingsregels

  Bent u als bestuurder of beslisser verantwoordelijk voor de ICT binnen uw organisatie of voor de inkoop en aanbesteding van IT-diensten? Of bent u als juridisch adviseur betrokken bij IT-aanbestedingen?

 • Rondetafeldiscussie ‘Computer says no!’ - 17 september 2018

  Kunstmatige intelligentie kan de kwaliteit van het bestaan verbeteren en het leven veraangenamen. Maar hoe blijf je in control over zelflerende systemen? Hoe voorkom je dat oude vooroordelen nagalmen in slimme algoritmen? Kortom: hoe zorgen we dat de belofte van kunstmatige intelligentie werkelijkheid wordt? Praat mee tijdens de rondetafeldiscussie op 17 september.

 • Rondetafeldiscussie ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’ - 9 april 2018

  Hoe kun je als uitvoeringsorganisatie in digitale communicatie rekening houden met de persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van problematische schulden? Met aan tafel CJIB, CAK, UWV en het Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders!

 • Rondetafeldiscussie 'Implementatie van de AVG' - 29 januari 2018

  Hoe pak je de technische implementatie aan? Wat kunnen overheden en grote klantgegevens verwerkende bedrijven van elkaar leren? Met Belastingdienst, DSM, Connexxion en Capgemini!

 • Symposium 'Goed opdrachtgeverschap' - 11 oktober 2017

  Bekendmaking winnaars iBestuur Prijs beste IT-opdrachtgevers

  Tijdens het iBestuur symposium ‘Goed opdrachtgeverschap op 11 oktober in het Auditorium bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de iBestuur Prijs voor de beste ICT-opdrachtgevers binnen de overheid uitgereikt! Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers.

 • Symposium 'Innovaties in het DSO' - 8 september 2017

  Helemaal bijgepraat én zelf uitgeprobeerd: wat innovatieve technologie en big data kunnen betekenen voor de Omgevingswet! Welke mogelijkheden bieden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties en hoe vinden die een plek in het DSO. Wat zijn dan de rollen van overheden en bedrijfsleven.