zoeken binnen de website

8-10 februari Conferentie Nederland Digitaal 2021

Op 8, 9 en 10 februari vindt de tweede editie van de landelijke Conferentie Nederland Digitaal plaats. Deels vanuit Groningen, dankzij de samenwerking met Noorden Digitaal. Alle groepen die bepalend zijn voor de digitalisering in Nederland worden in beeld gebracht. De conferentie wordt georganiseerd door de ministerise van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP.

Afbeelding: Shutterstock:

Zoals bij veel events, zowel binnen als buiten het bestuurlijke domein, verliepen de voorbereidingen voor de Conferentie Nederland Digitaal totaal anders dan vooraf bedacht. Na een succesvolle eerste editie in 2019 in Hilversum, stond alles in de steigers om afgelopen maart 2020 de tweede editie neer te zetten. Dat dat niet door kon gaan is inmiddels geschiedenis.
Het projectteam van de Conferentie kreeg in de maanden na maart de opdracht om een coronaproof versie te verkennen, op basis van het programma dat er al lag. De rode draad van het event bleef onveranderd: de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Corona heeft daar zelfs een extra impuls aan gegeven. Door de versnelde digitalisering van de Nederlandse samenleving in de afgelopen periode, stond de vraag centraal naar balans in afwegingen rond digitalisering, rekening houdend met onze grondrechten. Ook het belang van opschaling kwam steeds meer naar voren. Samenwerken, kennis delen en kennis zichtbaar maken moesten daardoor ook onverminderd door kunnen doorgaan. De meerwaarde om toch een conferentie te organiseren was daarmee stevig onderbouwd. Maar hoe?

Verkenning opties

Onder leiding van het ministerie van EZK werd er een projectteam samengesteld met leden vanuit diverse achtergronden. De ministeries van BZK en JenV werden beleidsmatig actief betrokken, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving schakelde mee in de verkenning van inhoudelijke en logistieke opties voor programmering, en de banden met samenwerkingspartner Noorden Digitaal werden weer aangehaald. In Noorden Digitaal werken overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samen. En een nieuwe datum werd geprikt: 8, 9, 10 februari 2021.
Eén ding was al snel duidelijk: het fysieke programma zoals dat er lag, kon bij een hybride variant niet één op één overgenomen worden. In de online wereld van congressen gelden tenslotte andere regels voor de aandachtspanne van de deelnemers; die is korter en informatie moet interactiever gebracht worden. Maar daarnaast, hoe kom je met mensen in contact die het congres bezoeken? Hoe geef je het netwerken dat in de ‘oude’ wereld een belangrijk onderdeel van het programma uitmaakte een goede kans? Lessons learned van het iBestuur Congres en de One Conference qua gebruik van videoplatforms, chatfuncties en moderatorschap werden naast elkaar gelegd. En de sessiehouders die aanvankelijk in maart mee zouden doen, werden opgeroepen om hun onderwerp opnieuw in te dienen voor programmering voor aankomende februari. Wel met de kanttekening dat er alleen een plek in het programma is voor onderwerpen die geschikt zijn voor de nieuwe online variant.

Keuzestress

Er werd meer dan enthousiast gereageerd. Zo enthousiast dat er geen extra open call uitgezet werd. Alleen daar waar gaten gesignaleerd werden rondom een specifiek thema, hebben we actief opties uitgevraagd in de verschillende netwerken. Het resultaat was een puzzel van mogelijke tracks rond de thema’s van de Nederlandse Digitaliseringstrategie. Dat zijn: artificiële intelligentie, data delen en -toegang, digitale inclusie en vaardigheden, digitale overheid, digitale connectiviteit en digitale weerbaarheid. Dat betekende keuzes maken in de onderwerpen van de programmering, met daarin ook ruimte voor trends en toekomst, en ruimte voor andere organisaties dan alleen overheden. Daarbij won het projectteam advies in van een betrokken programmacommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. Naast adviseren, brachten zij ook de toetsingscriteria in kaart waaraan de programmering van de conferentie moet voldoen. En zo stond er eind december – bij de totstandkoming van dit artikel – een programma voor de conferentie dat zo goed als klaar is. De maand januari stond en staat in het teken van enthousiasmeren, teasen en het van tevoren opnemen van sessies, want ook dat is het nieuwe normaal, het vooraf betrekken en aanspreken van de mensen die graag bij de conferentie aanwezig willen zijn.

8, 9 en 10 februari

Op 8, 9 en 10 februari is het zover, met gezamenlijke inspanning vindt de tweede editie van de landelijke Conferentie Nederland Digitaal plaats. Deels vanuit Groningen dankzij de samenwerking met Noorden Digitaal. We brengen alle groepen die bepalend zijn voor de digitalisering in Nederland in deze online conferentie bijeen. Bent u benieuwd wat de Conferentie voor u kan brengen? Kijk dan op www.nederlanddigitaal.nl/conferentie.

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Zij werken tijdens de conferentie samen aan de doelstelling in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Opbrengsten Conferentie Nederland Digitaal 2019

Een belangrijk doel van de Conferentie Nederland Digitaal is het versterken van de samenwerking rond digitalisering door partijen te verbinden, doelen te verscherpen en concrete initiatieven op te pakken. Na de editie 2019 is een aantal concrete initiatieven in gang gezet.

Artificiële intelligentie (AI)
  • Nationale AI coalitie, initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coalitie heeft de ambitie om van Nederland de plek in Europa te maken als het gaat om innovatie met AI. De coalitie roept bedrijven, instellingen, wetenschap en maatschappelijke partijen op om zich aan te sluiten.
  • Kennislaboratoria. Door de AI coalitie worden onder meer laboratoria bij verschillende universiteiten opgezet waar bedrijven en onderzoekers kunnen samenwerken aan het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en innovatieve toepassingen.
  • Ethische gedragscode. Op initiatief van Nederland ICT zijn ondernemers aan de slag met de implementatie van een ethische gedragscode voor het ontwikkelen van verantwoorde AI-toepassingen.
Slimme digitale toepassingen in economie en maatschappij
  • De slimme stad. Een brede coalitie van onder andere VNG, G5, G40 en van BZK hebben in de Smart Society verklaring aangekondigd om innovatie en opschaling te versnellen. Zij gaan aan de slag met icoonprojecten voor de stad: van verstedelijking tot klimaatadaptatie, van gezondheidszorg tot mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheid.
  • Innovatiekracht digitale overheid. De overheid maakt gebruik van de innovatieve denkkracht van start-ups, bijvoorbeeld via het Startup in Residence programma.
Datadelen en -toegang
  • Datadeelcoalitie. Tijdens het congres van 2019 is de aanzet gegeven tot de vorming van de datadeelcoalitie met partijen uit onder meer de zakelijke dienstverlening, de logistiek, het agrodomein, de energiesector, de mobiliteitssector en de industrie. Doel is dat zij makkelijker veilig en verantwoord data kunnen delen over sectorgrenzen heen.
Digitale vaardigheden & inclusie
  • Sociale impact. De alliantie Digitaal samenleven zet zich in voor digitale bewustwording, vaardigheden en voor de sociale impact. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.
Digitale weerbaarheid
  • Weerbare organisaties. Binnen de Cybersecurity Alliantie werken partijen samen aan een digitaal weerbaar Nederland.
  • Cyber Innovation Hub. Het ministerie van Defensie lanceert het Cyber Innovation Hub, waar ministeries, onderzoeksinstellingen en bedrijven samenwerken aan cyberveiligheidsvraagstukken.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.