zoeken binnen de website

Debat 'Future Lab Toekomstverkenning' verplaatst naar woensdag 1 juli

De ontbijtmeeting op 9 april van Future Lab over ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ is, in verband met de COVID-19 uitbraak, verplaatst naar woensdag 1 juli.

iBestuur publiceert een katern over ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ in het iBestuur Magazine, dat vrijdag 17 april verschijnt.

Nog geen abonnement? Als u zich voor 31 maart aanmeldt, dan ontvangt u dit nummer, met daarin de special, op uw privéadres of op uw werk. Een abonnement is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector .Het rapport met de toekomstverkenning van Future Lab komt medio april online beschikbaar en is tezijnertijd ook te downloaden op de website van iBestuur.


Wilt u uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst op 1 juli, die (onder voorbehoud) gehouden wordt tussen 08.00 en 10.00 uur? Klik HIER

Future Lab

Wat: Debat Future Lab Toekomstverkenning
Voor wie: Politici, bestuurders, (top)ambtenaren bij Rijk en uitvoering, wetenschappers
Wanneer: Woensdag 1 juli

Informatiehuishouding saai? Eerder een urgent issue, zeker over de Rijksoverheid als informatieorganisatie. Onze fundamenten van de rechtsstaat zijn er in hoge mate van afhankelijk. Wat kunnen we nu oppakken om klaar te zijn voor de toekomst?

Dit debat is een initiatief van Future Lab, een project van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatievoorziening (RDDI), in samenwerking met iBestuur.

Programma:

Dagvoorzitter: Bas Haring, filosoof en informaticus

In het panel:

- Marleen Stikker, directeur Waag in Amsterdam, auteur ‘Het internet is stuk’
- Kees Verhoeven, lid Tweede Kamer D66
- Katrien Termeer, vicevoorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
- Lourens Visser, CIO Rijk
- Marjan Hammersma, secretaris-generaal ministerie van OCW
- Matthijs van Dijk, professor Applied Design bij de TU Delft en partner bij Reframing Studio

Voordracht Julia Jansen

‘Er is ondubbelzinnig en weloverwogen toestemming verleend’, betreft een van de grondslagen voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit gedachteloos akkoord klikken. Het kan zomaar zijn dat deze ene klik niet louter toestemming geeft aan één, maar honderden privacyvoorwaarden…

‘0.0146 seconds’ is een collectieve voorlees performance van 835 privacyvoorwaarden die met één enkele klik op ‘got it’ worden geaccordeerd, via dailymail.co.uk.

Een project van kunstenaar en ontwerper Julia Janssen. Met haar werk onderzoekt ze de impact van technologie op de samenleving: (het gebrek aan) data-eigenaarschap, de monetaire waarde van persoonsgegevens en de toekomst van (digitale) identiteit.

Debat 1: Kansen en bedreigingen voor de informatieorganisatie

Ingeleid door: Lourens Visser, CIO Rijk

De overheid is een informatieorganisatie. Als die haar huishouding niet op orde heeft, wordt aan belangrijke fundamenten van de rechtsstaat, zoals transparantie, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid, gezaagd. De razendsnelle toename van informatie (data) en de eveneens voortrazende digitalisering maken het echter wel ingewikkeld om de informatiehuishouding op orde te brengen en te houden. Tegelijkertijd zorgen maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat we moeten voorsorteren op de toekomst. Extern (bijvoorbeeld maximale transparantie), maar zeker ook in eigen huis; denk aan andere competenties voor ambtenaren. Dat brengt kansen en bedreigingen met zich mee.

Wat kan de overheid (politici, bestuurders en ambtenaren) doen om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken?

Debat 2: Handelingsperspectieven voor politici, bestuurders en ambtenaren in tijden van digitale druk

Informatiehuishouding saai? Eerder een urgent issue, zeker over de Rijksoverheid als informatieorganisatie. Onze fundamenten van de rechtsstaat zijn er in hoge mate van afhankelijk. Wat kunnen we nu oppakken om klaar te zijn voor de toekomst?

Ingeleid door: Marleen Stikker, directeur Waag

Voor een goed functionerende democratie is betrouwbare informatie van groot belang. In een tijd van nieuwsbeïnvloeding, filterbubbels en videomanipulatie komt dit proces onder druk te staan. In de online werkelijkheid is het steeds eenvoudiger om nieuwe werkelijkheden te vormen en steeds moeilijker om te zien wat waar is en wat niet. Daarnaast staan ook de datagedreven beleidsambities van de overheid onder druk: want hoe ver kunnen we gaan? Waar liggen de (ethische) grenzen en wie bepaalt en toetst dat?

Hoe zorgen we ervoor dat burgers vertrouwen houden in de (overheids)instituties?