zoeken binnen de website

Lex et nimbus. De juridische consequenties van de cloud

iBestuur organiseerde in de reeks juridische seminars op 13 maart 2014 een bijeenkomst waarbij juristen, beslissers en beleidsverantwoordelijken in het eerste deel de essentiële technologische cloudkennis kregen aangereikt zodat in het tweede deel van de middag de juridische aspecten van de cloud helder gedefinieerd en bediscussieerd konden worden.

Donderdag 13 maart 2014, Nieuwspoort, Den Haag.
Lezingen en discussie van 14:00 tot 17:00 uur. Borrel na.
Ontvangst vanaf 13.30 uur.


Ruud Leether Voorzitter: Ruud Leether, legal counsel bij de Rijksoverheid.

“Technische ontwikkelingen, zeker op IT gebied, kunnen een grote maatschappelijke impact hebben. Van juristen wordt verwacht dat ze kaders aangeven waarbinnen consumenten, ondernemingen en overheden, op een verantwoorde manier van dergelijke ontwikkelingen gebruik kunnen maken. Dat is niet eenvoudig omdat inzicht in technische ontwikkelingen in toenemende mate noodzakelijk blijkt voor een verantwoorde bijdrage aan die juridische vormgeving.
Het voorgaande geldt a fortiori voor de cloud. Enig inzicht in onderliggende technieken als ‘virtualisatie’, is nodig om de consequenties daarvan te kunnen overzien en juridische risico’s op een adequate wijze te kunnen inschatten. Daarbij komt dat de cloud niet alleen veel stof voor technische en juridische discussies oplevert, maar evenzeer voor politieke en maatschappelijke. In de Cloud immers zouden data voor belangstellenden als de NSA ‘voor het oprapen’ liggen. Ook voor juristen is daarmee een belangrijke vraag of de veiligheid van in de cloud opgeslagen bedrijfs- en persoonsgegevens nog wel op afdoende wijze kan worden geborgd.
iBestuur heeft de handschoen op durven pakken met de organisatie van een seminar waarin al die aspecten in een middag de revue passeren.
De keuze van de sprekers biedt naar mijn stellige overtuiging de garantie dat dat gaat lukken. Genoeg reden dus om u van harte aan te bevelen aan dit seminar deel te nemen.”

Programma:

Ton Monasso Ton Monasso, PBLQ Zenc: Cloud en virtualisatie inzichtelijk gemaakt voor juristen

Ooit waren computers simpele stukken metaal. Alle rekenkracht en alle gegevens waren letterlijk met elkaar verbonden, en kwamen in de regel niet van hun plaats af. Wie wat heeft en waarover gaat waren duidelijk. Maar de technologie is voortgeschreden en veel is ‘gevirtualiseerd’ tot iets ongrijpbaars, met de cloud als ultiem oplosmiddel. Ton gaat kort in op de drivers, de werking en de gevolgen van de cloud en maakt daarmee uw juridische hersenspinsels technology-proof.

Kees Stuurman Kees Stuurman, hoogleraar Normering van Informatietechnologie aan de Universiteit van Tilburg en advocaat bij Van Doorne: ‘Every cloud has a silver lining’.

“Is deze tegeltjeswijsheid ook van toepassing op cloud computing? De cloud biedt allerlei voordelen (flexibiliteit, lagere kosten, …) maar roept eerlijk gezegd vanuit juridisch perspectief ook wel vragen op. Een belangrijk deel van die vragen hangt samen met het ‘op afstand’ gebruikmaken van IT-faciliteiten waarbij de gegevensstromen ‘dynamisch’ zijn. Dat leidt bijvoorbeeld vragen op over de mate van controle (waar zijn ‘mijn’ data? kan ik een audit laten uitvoeren?) en de afhankelijkheid (biedt de SLA wel voldoende waarborgen en ‘what if’). Maar ook aspecten als de gevolgen van de verplaatsing van data naar het buitenland, en de mogelijkheden om weer ‘uit de cloud’ te stappen, zijn onderwerpen die aandacht vragen. Daarbij komt dat de cloud markt nog sterk in ontwikkeling is en het aanbod niet altijd even transparant. Natuurlijk is ook de veiligheid van gegevens een punt van zorg. Cloud providers zullen in veel gevallen daar beter voor kunnen zorgen dan de eigen (gebruikers)organisatie maar afnemers zien dat niet altijd en tonen (op zijn minst) in veel gevallen watervrees op dat punt. Kortom een hele ‘wolk’ van juridische onderwerpen die nadere bespreking verdient.”


Elisabeth Thole Elisabeth Thole, advocaat bij Van Doorne en hoofd Van Doorne Privacy Team: Cloud en privacy

“Cloud en privacy zijn onderwerpen die zich volgens velen slecht met elkaar verhouden. Gegevens zouden bijvoorbeeld niet meer veilig zijn in de cloud, omdat zij in Amerikaanse handen kunnen komen. Zeker sinds het NSA spionageschandaal is de privacy discussie rondom cloud computing weer flink opgelaaid. Zou een Europese of Nederlandse cloud uitkomst kunnen bieden? Verder is het afwachten wat er gebeurt met de Europese privacy herzieningsvoorstellen, waarin ook de zogenaamde anti-FISA clausule alsnog een plek heeft gekregen. Het Safe Harbor akkoord staat eveneens op de politieke agenda van Brussel. Mocht deze “veilige haven’‘ wegvallen, dan is het voor Europese afnemers van Amerikaanse clouddiensten eens te meer van belang goed te kijken naar de koers zij willen varen op cloudgebied.”

Gaston Vankan - Softcrow Gaston Vankan, Softcrow: Cloud en actieve escrow, zekerheid in de cloud!

“De grote voordelen van Software in de Cloud zijn evident en spreken ons allemaal aan. Desalniettemin zijn zowel overheid als bedrijfsleven (terecht) huiverig. Naast de reeds vaak genoemde privacy issues, is er nog een belangrijke onzekerheid waarmee zowel gebruikers als leveranciers in de Cloud worstelen: ”Wat gebeurt er met de programmatuur en data in de Cloud bij een faillissement van de CloudLeverancier?” Ondanks de ogenschijnlijke complexiteit van het continuïteitsvraagstuk in de Cloud, kan de oplossing relatief eenvoudig zijn.”


Doelgroep: juristen, beslissers en beleidsverantwoordelijken in de publieke en private sector.
Toegang 350 euro. Ambtenaren betalen 250 euro. Inschrijven voor 1 maart!
Genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent BTW.

- – - – -


Lex et nimbus

door: Ruud Leether

De cloud is goedkoper en betrouwbaarder. En maakt uw organisatie flexibel en efficiënt. Daar kan geen eigen serverpark tegenop. Zegt men. Maar wat zijn de juridische consequenties van een virtuele infrastructuur en data waarvan veelal nauwelijks bekend is waar die uithangen?

(De aftrap voor het seminar ‘Lex et nimbus, juridische consequenties van de cloud’)

lees meer

Lex et nimbus. De juridische consequenties van de cloud

iBestuur organiseerde in de reeks juridische seminars op 13 maart 2014 een bijeenkomst waarbij juristen, beslissers en beleidsverantwoordelijken in het eerste deel de essentiële technologische cloudkennis kregen aangereikt zodat in het tweede deel van de middag de juridische aspecten van de cloud helder gedefinieerd en bediscussieerd konden worden.

lees meer

De cloud als juridisch mijnenveld

Lex et nimbus

door: Fred Teunissen

De cloud is niet nieuw, maar wel anders. Outsourcing maar dan naar internet, kort door de bocht gezegd. Maar cloud computing is nog onvolwassen en het aanbod verre van transparant. Bovendien is de cloud een droom voor hackers. Is de cloud daarmee een juridisch mijnenveld, vragen we aan Kees Stuurman en Elisabeth Thole.

lees meer

Regelgeving loopt achter bij cloud computing

De juridische consequenties van cloud computing stonden vorige week centraal tijdens het iBestuur seminar Lex et nimbus, ‘de wet en de wolk’. Conclusie: wet- en regelgeving lopen niet in de pas met de mogelijkheden van cloud computing. Concrete juridische handvatten werden tijdens het seminar geboden. Maar een beetje mistig blijft het wel.

lees meer

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.