zoeken binnen de website

Mastercourse Architectuur

U bent bestuurder of professional bij een departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente of andere non-profit-organisatie en u wilt een brug slaan tussen de missie van uw organisatie en de ICT. Hoe ontwikkelt en implementeert u een architectuur en hoe gebruikt u die in de praktijk? Deze mastercourse biedt een visie en perspectief.

Inschrijving gesloten. Lees het verslag van de bijeenkomsten onderaan deze pagina.

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van PBLQ/ HEC. Kennispartners: Centric, IBM, KPN.


Vanuit de ICT-hoek wordt architectuur naar voren geschoven als een instrument waarmee het management grip krijgt op ontwikkeling en inzet van ICT. Het management ziet architectuur echter veelal als ‘iets van de ICT-afdeling’. Hoog tijd om eens nader in te zoomen op architectuur en haar rol binnen publieke organisaties.

Vier avonden, vier masters, vier cases en Marcel ThaensMarcel Thaens
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend master of hoogleraar. Daarna wordt onder leiding van Marcel Thaens een concrete casus besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden naar uw eigen digitale dienstverlening.

Programma:

27 mei: Visie op Architectuur in verschillende domeinen. Een avond met twee masters en twee domeinen!

master: prof. Hans Mulder, Universiteit Antwerpen – Enterprise & IT architectuur

Prof. Hans MulderWas automatisering ooit gericht op het naadloos aansluiten op de organisatie, sinds het begin van de jaren negentig wordt informatietechnologie ingezet als strategisch middel voor het herontwerpen van de organisatie. Het grootste profijt wordt behaald wanneer de inzet van informatietechnologie wordt geïntegreerd in het organisatiedenken, ook wel Enterprise Engineering genoemd. Deze nieuwe kijk op organisatie en systemen biedt mogelijkheden om de complexiteit van de enterprise & IT architectuur te vereenvoudigen. Om een en ander inzichtelijk te maken, kijken we naar de bouwwereld!


Master: dr Sander Meijer, lead architect NS

dr. Sander Meijer, leadarchitect NS Enterprise architectuur levert inzicht in de samenhang van bouwstenen van organisaties en hun interacties. Het bevordert de integratie tussen producten, processen, informatie, applicaties en techniek. Het maakt de doorontwikkeling van organisaties effectief. Hoe doe je dat? Dit gaat veel verder dan alleen IT. Het gaat ook over mensen. Hoe balanceer je tussen mens, organisatie en techniek? Wat is hier bijzonder aan? IT innoveert NS, maar het spoor, treinen, onze medewerkers en onze informatievoorziening kunnen niet los van elkaar gezien worden. Wat is kenmerkend aan enterprise architectuur in de wereld van NS? Welke rol heeft het nu en waar streven we naar? Hoe goed zijn we in staat andere perspectieven buiten IT te zien? Wat werkt en wat (nog) niet? Wat zijn onze grootste enterprise architectuur uitdagingen?


3 juni: Architectuur in de publieke sector

Presentatie: Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk, adviseur PBLQ en Arie Versluis, kwartiermaker Chief Data Officer Rijkswaterstaat

Maarten HillenaarArie Versluis Hillenaar en Versluis verhalen van de zoektocht bij de Rijksoverheid naar de heilige graal waar het betreft de Verbeelding van Architectuur. Waarom kun je over een bouwtekening van je nieuwe huis met iedereen praten en waarom is een bestuurder niet geïnteresseerd in de geweldige platen die een ICT-architect maakt? De oplossing heeft even op zich laten wachten, maar lijkt zich aan te dienen. Rijkswaterstaat heeft flinke stappen gezet en is daarin wel de meest voortvarende, maar zeker niet de enige…


10 juni: Communiceren over Architecturen

master: Lineke Sneller, hoogleraar IT Value bij Nyenrode Business Universiteit

 Lineke Sneller is hoogleraar IT Value bij Nyenrode Business UniversiteitInformatievoorziening en informatietechnologie worden in de komende jaren alleen maar belangrijker. Er liggen grote kansen in goed doordachte toepassingen van IT, en er zijn grote risico’s verbonden aan slecht uitgevoerde toepassingen. Het samenspel van bestuur en architectuur is van cruciaal belang voor het slagen van de digitale transformatie. In deze masterclass gaat Lineke Sneller in op IT governance, en de rol van bestuur en architectuur daarin.


case: Digitale Werkruimte Belastingdienst. Presentatie: Robert van den Breemen, Enterprise IT Architect – Belastingdienst Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie

Robert van den Breemen - Enterprise IT Architect bij de Belastingdienst Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie“Op het gebied van IT-architectuur is het gangbaar om visualisaties te gebruiken om uit te leggen wat je bedoelt. We gebruiken woorden als: doel, visie, transitie, constructie om concepten te duiden, maar hoe maak je daar een begrijpelijk verhaal van voor de bestuurders. Hoe communiceer je complexe IT-architecturen?”


17 juni: De implementatie van Architecturen

master: Dr. Diane Nijs is Lector Imagineering aan NHTV Breda University.

Dr. Diane Nijs is Lector Imagineering aan NHTV Breda University.Steden hebben steeds vaker te maken met complexe problemen: Problemen waar alles met alles samenhangt en waarvoor geen echte oplossingen denkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan issues zoals organisatie innovatie of systeeminnovatie. Als imagineer ga je dergelijke situaties reframen op een inspirerende manier. Imagineering is een ‘complexity-inspired’ design-benadering die situaties reframed door er generatieve concepten voor te designen die aanzetten tot collectieve creativiteit in een strategisch wenselijke richting. Nijs illustreert haar verhaal met ervaringen bij de stad Antwerpen.


case: Leren van het ‘Rijks’! Presentatie: Bouke Hoving / Robert Van Gennep, KPN

Bouke Hoving Robert Van Gennep In 2013 werd het Rijksmuseum heropend. De renovatie van het Rijksmuseum duurde een heel decennium. 10 jaar van herinrichting en ontwikkeling om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige wensen van bezoekers. Een geweldig voorbeeld van radicale verandering, omdat het moest. De uitdagingen van het Rijks zijn in veel opzichten vergelijkbaar met onze uitdagingen als KPN. Door onze rijke historie hebben we te maken met grote diversiteit en complexiteit van systemen, portfolio en werkwijzen. Dit is gegroeid tot een moeilijk te managen geheel. Efficiency en klanttevredenheid staan onder druk. Dat moet echt anders en daarom is er in 2014 een programma gestart met de naam ‘Simplification & Innovation’. Losbreken van het verleden, met behoud van je kracht. Het kiezen voor de juiste route is de grootste uitdaging. Bouke Hoving, directeur Simplification & Innovation, legt de parallel met het Rijksmuseum en de route die KPN kiest om fundamentele veranderingen door te voeren voor een toekomstbestendige positie in de markt.


- – - – -


Mastercourse Architectuur

U bent bestuurder of professional bij een departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente of andere non-profit-organisatie en u wilt een brug slaan tussen de missie van uw organisatie en de ICT. Hoe ontwikkelt en implementeert u een architectuur en hoe gebruikt u die in de praktijk? Deze mastercourse biedt een visie en perspectief.

lees meer

Visie op architectuur in verschillende domeinen

Verslag van de eerste bijeenkomst (27 mei 2015) - Mastercourse Architectuur

door: Peter Mom

Werken volgens architectuur kan bijdragen aan het succes van de informatievoorziening, de omvang van projecten evenzeer. Dus begon ondernemer, onderzoeker en onderwijzer prof. Hans Mulder de eerste bijeenkomst van de mastercourse Architectuur met enige cijfers.

lees meer

Architectuur in de publieke sector

Verslag van de tweede bijeenkomst (3 juni 2015) - Mastercourse Architectuur

door: Peter Mom

Architectuur als instrument om zicht te krijgen op de informatiehuishouding en middel om op inzichtelijke wijze aan de bestuurstafel te kunnen praten over informatievoorziening, zodat het onderwerp daar de belangstelling krijgt, die het nodig heeft. Makkelijker gezegd dan gemaakt, bleek uit de tweede bijeenkomst in deze mastercourse.

lees meer

Communiceren over architecturen

Verslag van de derde bijeenkomst (10 juni 2015) - Mastercourse Architectuur

door: Peter Mom

De vraag ‘wat is architectuur eigenlijk?’ blijft deze mastercourse een gewild onderwerp, ook op de derde avond. “Een IT architect is een eenzelvige beslisser, iemand die vooral kennis consumeert, iemand die maar weinig van die kennis documenteert, iemand die maar weinig van die kennis deelt met anderen.”

lees meer

De implementatie van architecturen

Verslag van de vierde bijeenkomst (17 juni 2015) - Mastercourse Architectuur

door: Peter Mom

Als architectuur een middel is om greep op complexe problemen te krijgen teneinde deze beter tot een oplossing te kunnen brengen, kan de vraag opkomen of dat het enige middel is. Niet dus, zo bleek tijdens de laatste bijeenkomst van de mastercourse Architectuur.

lees meer

tags: