zoeken binnen de website

Patriot Act: much ado about nothing?

De Amerikaanse Patriot Act, afgekondigd kort na de aanslagen in september 2001, staat de laatste tijd steeds vaker bloot aan hevige kritiek vanuit Europa. Over de vraag wanneer en op wie de Patriot Act van toepassing is en welke risico’s daardoor worden gelopen, bestaat evenwel nog steeds veel onduidelijkheid. Hoe verhoudt de Patriot Act zich bijvoorbeeld tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens?

Drie deskundigen geven u op 21 maart 2013 hun antwoorden op die en andere vragen.

Doelgroep: opdrachtgevers, projectleiders, juristen bij ICT-projecten in de publieke en private sector.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

13.45 – 14.15 ontvangst met koffie

 

14.15 – 14.25 Reinout Rinzema (partner Ventoux Advocaten) heet u allen welkom en leidt de middag in.

Reinout Rinzema Reinout adviseert al vele jaren overheden bij Europese aanbestedingen en is daarnaast co-auteur van de Arbit-voorwaarden.

 
 
 
 
 
 

14.25 – 15.05 Ruud Leether (legal counsel bij de Rijksoverheid)

Ruud Leether Ruud vertelt u wat de Patriot Act is en welke risico’s die wet voor Europese opdrachtgevers met zich brengt:

“De meesten van ons hebben inmiddels al wel iets over de Patriot Act gehoord en de problemen die die wet ook hier zou veroorzaken. Maar wat houdt die wet eigenlijk in en waarom hebben we hier last van een Amerikaanse wet ? En zijn die problemen er alleen wanneer opdrachten aan Amerikaanse dienstverleners worden verstrekt en dan vooral als die daarvoor persoonsgegevens in Amerika moeten opslaan en bewerken? En kunnen we dat dan niet eenvoudig voorkomen door het maken van adequate contractuele afspraken of, kan dat niet, door maar gewoon te stoppen met het inhuren van Amerikaanse bedrijven? Kortom: is het ‘Much ado about nothing’ of zijn er inderdaad forse problemen? Op die en andere vragen hoop ik u donderdag 21 maart antwoorden of tenminste wat meer inzicht te geven.”

 

15.05 – 15.45 Eva Visser (advocaat en partner Project Moore)

Eva Visser Eva geeft u inzicht in de wijze waarop zij die risico’s voor haar klanten poogt te beperken:

Hoe als organisatie om te gaan met de Catch 22-situatie die ontstaat door de grensoverschrijdende invloed van de Patriot Act? Dit is een terugkerend thema bij nieuwe (en overigens ook lopende) IT-projecten. Vanuit een ruime ervaring met de begeleiding van IT-projecten krijgt u inzicht in de wijze waarop de gevolgen van de Patriot Act beperkt kunnen worden. De sourcingstrategie van opdrachtgevers speelt daarbij een grote rol. Waar moet je als organisatie op letten bij het contracteren van IT-dienstverleners? Welke data kunnen worden uitbesteed en in welke vorm (denk aan een publieke of private – nationale – cloud). Daarnaast zijn de contractuele waarborgen die partijen met elkaar afspreken essentieel om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Na afloop van het seminar weet u welke praktische maatregelen u daarvoor moet nemen.

 

15.45 – 16.00 uur pauze

 

16.00 – 16.40 Marcel Lasonder (manager legal bij Hewlett-Packard)

Marcel Lasonder Marcel deelt ervaringen met de Patriot Act met u van een groot Amerikaans bedrijf dat als opdrachtnemer actief is op de Nederlandse ICT-markt:

“De Patriot Act wordt heter opgediend dan die wordt gegeten. Op 21 maart zal ik, hopelijk in een open discussie, aan proberen te geven op welke wijze wij, als Nederlands onderdeel van een Amerikaans bedrijf, om zullen gaan met een verzoek de Amerikaanse staat tot afgifte van gevoelige gegevens van een van onze klanten. Hierbij zal ik nader ingaan op vergelijkbare ervaringen uit de praktijk van de laatste jaren. Bovendien wordt kort ingegaan op alternatieve middelen die zouden kunnen worden ingezet door de staat voor hetzelfde doel. Een andere interessante vraag is hoe partijen hier contractueel mee omgaan en/of kunnen gaan.”

 

16.40 – 17.15 vragen en discussie onder leiding van Reinout Rinzema.

 

17.15 – 18.00 borrel.

iBestuur seminar ‘Patriot Act: much ado about nothing?’

21 maart, 13.45 uur, Kamer van Koophandel, Den Haag.

Toegang 350 euro; ambtenaren betalen 250 euro.
Genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent BTW.

Download hier het inschrijfformulier!

tags: , , , , , , ,