zoeken binnen de website

Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - 18 februari 2019

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot.

armchair auditing vanuit de leunstoel

De publieke sector wordt steeds ingewikkelder. De burger, maar ook maatschappelijke organisaties en zelfs gemeenteraden verliezen het zicht op publiek geld. Democratie werkt alleen als je de burger mee laat kijken. De overheid op haar beurt wil zelfredzame burgers die betrokken zijn bij het wel en wee van de publieke sector.

Daarom zijn er zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving allerlei projecten rondom open data, open spending en transparantie.


Met de Algemene Rekenkamer, VNG, Geonovum en Imagem onderzoekt iBestuur al langer de mogelijkheden van armchair auditing: de overheid monitoren vanuit je leunstoel via een online kaart waarop idealiter tot op postcodeniveau de gemeentelijke uitgaven kunnen worden getoond. Met de gemeente Capelle aan den IJssel zijn in een pilot de eerste voorzichtige stappen gezet.


Bent u gemeentebestuurder of wellicht raadslid? Of verantwoordelijk voor het ontsluiten van overheidsdata? Of misschien lid van de gemeentelijke rekenkamer, of ‘gewoon’ burger actief in lokale politiek?

Aan tafel zaten:

• Egbert Jongsma, Algemene Rekenkamer

• Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel

• Hein Albeda, adviseur met een missie: Een betere overheid met sterkere burgers


Waar ging het over?

• Wat levert het de gemeente op om informatie te ontsluiten?

• Welke data kun je delen en hoe pak je dat aan?

• Wat heeft de burger er aan en wat doe die met de data?

• Kan dit het functioneren van de raad en bijvoorbeeld de media versterken?

• Kan armchair auditing een rol spelen bij thema’s als de energietransitie of de zorg?

De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door iBestuur-partner Imagem!


tags: