zoeken binnen de website

9 juni: Symposium 'De mens centraal, ook digitaal!'

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening? In samenwerking met Gebruiker Centraal. Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris).

De gebruiker centraal stellen in dienstverlening en beleid: daar is niemand tegen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe zorg je er als bestuurder en als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening? Zodat Digitaal 2017 straks gaat over het optimaal aansluiten bij de leefwereld van de burger? Daar ging dit iBestuur symposium in Nieuwspoort over.

De Gebruiker Centraal is een community voor iedereen die met online dienstverlening binnen de overheid bezig is. Deze community stelt een aantal ontwerpprincipes vast. Deze principes worden gebundeld in een manifest, dat tijdens het symposium wordt gepresenteerd en ondertekend.

Logo gebruiker centraal

Het symposium werd georganiseerd door iBestuur en Gebruiker Centraal (onderdeel van het programma Digitaal 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Partners zijn ministerie van BZK, VNG/KING, ICTU en Logius.

Voorlopig programma:

14.45 uur ontvangst

15.00 uur Tof Thissen, algemeen directeur WERKbedrijf, UWV over WERK.nl
Lees hier een inleidend interview met Tof Thissen

15.20 uur Pitches en discussie.

Drie pitches zijn reeds bekend:

Customer journeys en big data in de praktijk. Nico Bloem / Jacqueline Nieland van DUO

De beleidslabmethode: beleidsvragen beantwoorden vanuit het perspectief van de burger. Dille van Rijssen, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Verbeter je (digitale) dienstverlening vanuit de inwoner en ondernemer via klantreizen en toptaken. Gerda Hoppener, manager Publieksdienstverlening, Alphen aan den Rijn / Leonie Brouwer, projectleider Kenniscentrum Dienstverlening, VNG/KING

16.45 uur Afsluiting door Bas Eenhoorn, Digicommissaris.
Lees hier een inleidend interview met Bas Eenhoorn

17.00 uur Ondertekening van het manifest.
Het manifest vindt u hier

17.15 uur Netwerken met borrel en hapjes.

Verslag symposium ‘De mens centraal, ook digitaal!’