zoeken binnen de website

Symposium 'De Publieksgerichte Overheid' - 20 november 2019

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

groep mensen

  • iBestuur symposium ‘De Publieksgerichte Overheid’.
  • Woensdag 20 november in Louwman Museum, Den Haag.
  • Van 12.00 uur tot 17.00 uur. Met inlooplunch en borrel na.
  • Deelname is gratis voor de doelgroep.

Plenaire sprekers:

Paul Iske Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Universiteit Maastricht | oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen

Paul Iske gaat onder het motto ‘samen werken, samen mislukken, samen leren’ op een zeer interactieve wijze met alle aanwezigen aan de slag om te leren van briljante mislukkingen. “We doen altijd heel moeilijk als dingen misgaan, zeker bij de overheid. Dat noem ik faalkramp. Die wil ik wegmasseren.”

Theodore Kockelkoren Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen

Zaakgericht werken is een belangrijke randvoorwaarde voor effectief toezicht. Anderhalf jaar geleden introduceerde het Staatstoezicht op de Mijnen zaakgericht werken, met RijksZaak. Er is bewust voor gekozen om eerst dit systeem in te voeren en pas daarna de processen aan te passen.

Filippa Jennersjö Filippa Jennersjö, CIO Arbetsförmedlingen (het Zweedse UWV)

Van ‘unemployment agency’ naar ‘employment agency’. Door standaardisatie aan de achterkant heeft het Zweedse UWV een enorme omslag in dienstverlening gemaakt. Het zijn nog steeds losse organisaties, vergelijkbaar met de bedrijfsverenigingen in Nederland voor het ontstaan van het UWV. Maar hun dienstverlening is vergaand gemoderniseerd. Wat was er nodig voor deze digitale transformatie?

Jan Grijpink Jan Grijpink, emeritus hoogleraar Keteninformatisering, Universiteit Utrecht

Managers en bestuurders blijken hun kennis en inzichten doorgaans te ontlenen aan kleinschalig denken en passen die vervolgens vaak klakkeloos toe op grootschalige situaties. Dat kan verklaren waarom grootschalige maatschappelijke krachtenvelden, zoals ketens, een moeilijk bestuurlijk terrein zijn. Dit vraagt om andere benaderingen en oplossingen..

Programma in het kort:

• 10.00 uur: Interesse in 130 jaar autohistorie? Bezoek gratis het museum.

• 12.00 uur: inlooplunch en netwerken

• 13.00 uur: Plenaire opening door dagvoorzitter prof. Jan Grijpink

• 13.15 uur: Prof. Paul Iske over leren van mislukken

• 14.00 uur: Theodor Kockelkoren over zaakgerichtwerken bij toezicht

• 14.45 uur: Pauze: Probeer de slimste dienstverlening uit op de innovatiemarkt

• 15.30 uur: Filippa Jennersjö over de digitale transformatie van het ‘Zweedse UWV

• 16.15 uur: Prof. Jan Grijpink over samenwerken in ketens

• 17.00 uur: Napraten en netwerken met borrel en hapjes

Deelname is kosteloos en uitsluitend bedoeld voor bestuurders en beslissers uit de publieke sector verantwoordelijk voor uitvoering, dienstverlening of bijvoorbeeld inspectie.

iBestuur organiseert dit symposium in samenwerking met DICTU, Pegasystems, Alfresco, EnterpriseDB, Red Hat en 1DigitalNL

Wilt u zeker zijn van deelname? Meld u dan vast aan via het inschrijfformulier

NB: vanuit sommige werkomgevingen is het online inschrijfformulier niet benaderbaar. Geen probleem: stuur ons dan een e-mail met uw naam, organisatie en functie.