zoeken binnen de website

20 november: Symposium 'De Publieksgerichte Overheid'

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

groep mensen

  • iBestuur symposium ‘De Publieksgerichte Overheid’.
  • Woensdag 20 november in Louwman Museum, Den Haag.

Plenaire sprekers:

Paul Iske Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Universiteit Maastricht | oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen

Paul Iske gaat onder het motto ‘samen werken, samen mislukken, samen leren’ op een zeer interactieve wijze met alle aanwezigen aan de slag om te leren van briljante mislukkingen. “We doen altijd heel moeilijk als dingen misgaan, zeker bij de overheid. Dat noem ik faalkramp. Die wil ik wegmasseren.”

Theodore Kockelkoren Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen

Zaakgericht werken is een belangrijke randvoorwaarde voor effectief toezicht. Anderhalf jaar geleden introduceerde het Staatstoezicht op de Mijnen zaakgericht werken, met RijksZaak. Er is bewust voor gekozen om eerst dit systeem in te voeren en pas daarna de processen aan te passen.

Filippa Jennersjö Filippa Jennersjö, CIO Arbetsförmedlingen (het Zweedse UWV)

Van ‘unemployment agency’ naar ‘employment agency’. Door standaardisatie aan de achterkant heeft het Zweedse UWV een enorme omslag in dienstverlening gemaakt. Het zijn nog steeds losse organisaties, vergelijkbaar met de bedrijfsverenigingen in Nederland voor het ontstaan van het UWV. Maar hun dienstverlening is vergaand gemoderniseerd. Wat was er nodig voor deze digitale transformatie?

Jan Grijpink Jan Grijpink, emeritus hoogleraar Keteninformatisering, Universiteit Utrecht

Managers en bestuurders blijken hun kennis en inzichten doorgaans te ontlenen aan kleinschalig denken en passen die vervolgens vaak klakkeloos toe op grootschalige situaties. Dat kan verklaren waarom grootschalige maatschappelijke krachtenvelden, zoals ketens, een moeilijk bestuurlijk terrein zijn. Dit vraagt om andere benaderingen en oplossingen..

Verslag en achtergrond

De publieksgerichte overheid (verslag)
Radicale modernisering Zweedse UWV (achtergrond)

iBestuur heeft dit symposium georganiseerd in samenwerking met DICTU, Pegasystems, Alfresco, EnterpriseDB, Red Hat en 1DigitalNL