zoeken binnen de website

30 mei: Symposium 'Eén gezin, één aanpak, één administratie?'

Complexiteitsreductie in het sociaal domein. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders? Met onder anderen Astrid Oosenbrug, Duco Stuurman, Martin Sitalsing en de gemeente Hamburg.

De decentralisaties geven gemeenten zeggenschap over praktisch het hele sociaal domein. Ze krijgen daar weliswaar minder geld voor, maar – zo is het idee – door het bundelen en efficiënter aanbieden van de ondersteuning en een optimalisering van de bedrijfsvoering kan de uitvoering niet alleen goedkoper maar ook beter.  Volgens het adagium ‘Eén gezin, één plan, één aanpak’. Dus ook één administratie? 


De werkelijkheid ziet er anders uit. Gemeenten, ketenpartners, zorgaanbieders én burgers zijn in een administratieve rompslomp terechtgekomen. Van de uitbetaling van de PGB’s tot de langjarige contractering in de gespecialiseerde jeugdzorg of bijvoorbeeld het vaststellen van de eigen bijdrage voor de thuiszorg: de ingewikkelde informatiestromen, complexe bekostigingsstructuren, het enorme aantal nieuwe relaties, de dwingende bureaucratie én tekortschietende IT zorgen voor een bedrijfsvoering waar nauwelijks vat op te krijgen is.

Complexiteitsreductie in het sociaal domein: daarover gaat dit iBestuur symposium in Nieuwspoort. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders?

iBestuur heeft dit symposium georganiseerd in samenwerking met IBM en Capgemini. Zij betreden gezamenlijk de Nederlandse markt met een oplossing voor het managen van contacten en contracten in het sociaal domein. De gemeente Hamburg gebruikt deze oplossing en vertelt op het symposium over haar ervaringen.


Programma:

Gespreksleiding: Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool.

14.30 ontvangst met koffie en thee.

15.00: de toon wordt gezet: de politieke aftrap door Astrid Oosenbrug, Tweede Kamer-lid PVDA.

15.15 uur: Duco Stuurman, lid directieraad gemeente Eindhoven en voorzitter Netwerk Directeuren Sociaal Domein. Het perspectief van de gemeente: overzicht in het sociaal domein en sturen op resultaat. (Lees hier een interview met Stuurman).

15.45 uur: Martin Sitalsing, bestuurder Lentis en FPC van Mesdag. Het perspectief van de netwerkpartner: de beloften en de praktijk van de drie decentralisaties. (Lees hier een interview met Sitalsing).

16.15 uur: de ervaringen van de gemeente Hamburg (Engelstalig)

16.45 uur: slotdiscussie en samenvatting door de moderator.

17.00 uur: afsluiting en borrel.