zoeken binnen de website

Symposium 'Goed opdrachtgeverschap' - 11 oktober 2017

Tijdens het iBestuur symposium ‘Goed opdrachtgeverschap op 11 oktober in het Auditorium bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de iBestuur Prijs voor de beste ICT-opdrachtgevers binnen de overheid uitgereikt! Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers.

Informatie is de grondstof van de overheid. Elk project in de publieke sector is eigenlijk ook een ICT-project. Grote ICT-projecten zijn complex en en er is veel publiek geld mee gemoeid. Kan een opdrachtgever bij een privaat project vooral op de ratio sturen, zijn publieke collega heeft te maken met politieke zijwind en ketens met ingewikkelde besluitvorming.

Wij willen met de prijs het belang van goed opdrachtgeverschap op een positieve manier benadrukken. Door goede opdrachtgevers in het zonnetje te zetten. En de discussie aan te gaan over wat goed opdrachtgeverschap inhoudt. Daarom reikte iBestuur op 11 oktober 2017 voor de eerste maal de iBestuur prijs voor goed opdrachtgeverschap uit.

De iBestuur Prijs is een gezamenlijk initiatief van iBestuur, Nederland ICT, PBLQ en de Adviesraad met (oud-) bestuurders: Maarten Hillenaar, Steven Luitjens, Nicole Stolk.

Over de iBestuur Prijs

Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers. Of beter: uit een intensief proces van het vaststellen van vragenlijsten en criteria en wegingen, en vele interviews en berekeningen, volgt een ranking op basis van de ervaringen van de ruim twintig belangrijkste ICT-leveranciers. Pakweg dertig grote publieke opdrachtgevende organisaties zijn beoordeeld. De prijzen worden toegekend aan organisaties, niet aan personen of projecten! Er worden prijzen uitgereikt in vier categorieën:

• Samenwerking, communicatie en organisatie;
• Opdrachtverstrekking, inkoopproces, planmatig werken en acceptati ecriteria;
• Capaciteit, deskundigheid en kwaliteit;
• Kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en audits.

Tijdens de prijsuitreiking aan de vier winnaars is uitgebreid ingegaan op de criteria en de wegingen en de kwaliteiten van de afzonderlijke winnaars. Ook de belangrijkste lessons learned uit het onderzoek zijn gedeeld! Het onderzoek heeft een half jaar in beslag genomen en een enorme hoeveelheid informatie en inzichten opgeleverd.

Uitkomsten onderzoeken de sterke punten van de prijswinnaars
Verslag symposium ‘Goed Opdrachtgeverschap’

Opdrachtgeverschap, of de kunst van het oesteren

Hoog tijd om de opdrachtgevers in het zonnetje te zetten met de iBestuur Prijs voor de beste opdrachtgevers. PBLQ deed daartoe uitputtend onderzoek en ondervroeg leveranciers over hun ervaringen met publieke opdrachtgevers. De benchmark biedt een belangwekkend kijkje in de overheidskeuken.

Lees verder

Profielschets: goede opdrachtgever

Giraffe in de boom De opdrachtgever van een groot ICT-overheidsproject moet met dynamiek kunnen omgaan, rust creëren, iets afweten van IT-architectuur, de complexiteit van uitvoeringsprojecten doorgronden, pijnlijke ingrepen durven doen en…vriendelijk blijven.

Lees verder

Cruciaal voor goed opdrachtgeverschap: nadenken en tegenspreken

Profielschets Voormalig directeur inkoopbeleid Rijksoverheid Siep Eilander geeft drie criteria voor goed opdrachtgeverschap bij ICT-projecten: interesse in de materie, bemoeienis met de inkoop en het organiseren van tegenspraak. “Het begint met nadenken.”

Lees verder