zoeken binnen de website

8 september 2017: Symposium 'Innovaties in het DSO'

Helemaal bijgepraat én zelf uitgeprobeerd: wat innovatieve technologie en big data kunnen betekenen voor de Omgevingswet! Welke mogelijkheden bieden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties en hoe vinden die een plek in het DSO. Wat zijn dan de rollen van overheden en bedrijfsleven.

De Omgevingswet moet een impuls geven aan de economische, sociale en ecologisch duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Tegelijkertijd moet de wet er voor zorgen dat regeldruk afneemt en er meer beslissingsruimte komt op lokaal niveau waarbij burger, bedrijven en overheid een gelijkwaardige informatiepositie krijgen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet dat allemaal mogelijk maken.

De voorlopers onder de gemeenten kijken al met individuele leveranciers naar de uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen van systemen op weg naar het DSO. Maar als het gaat om de structurele verkenning en uitwerking van de informatievoorziening voor de Omgevingswet, dan doet de overheid dat vooral zelf.

Nieuwe technologieën – zelflerende systemen, blockchain, IoT, VR en AR – en slim gebruik maken van de steeds grotere datastromen – linked data, big data analyse – bieden volop kansen om de doelstellingen van de Omgevingswet te realiseren; in de toekomst maar ook al op korte termijn! Bij digitalisering van toezicht en handhaving, bijvoorbeeld, en bij het digitaliseren van planvorming en vergunningverlening. En natuurlijk bij de digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Tijdens het symposium op 8 september is met overheid en markt verkend welke mogelijkheden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties bieden en hoe die in het DSO een plek kunnen vinden en wat daarbij de rollen zijn van overheden en bedrijfsleven.


Programma:

• 9.30 uur – inloop met koffie en thee

• 10.00 uur – Sarah Ros, implementatieadviseur Omgevingswet:

De Omgevingswet, innovaties en de toekomstige ontwikkelingen in het fysieke domein van de overheid

• 10.30 uur – Peter Nooteboom, Capgemini:

Trends in de leefomgeving. Op basis van interviews met 16 bestuurders en verantwoordelijken voor RO binnen de overheid bracht Capgemini mogelijke innovatieve toepassingen binnen de leefomgeving in kaart.

• 11.00 uur – Paneldiscussie onder leiding van Mark Frequin, DG Bereikbaarheid, ministerie van IenM. Met:

  • Kristel Lammers, programma-manager Omgevingswet, VNG
  • Bert Uffen, programma-manager DSO, RWS
  • Peter Nooteboom, Capgemini
  • Bas Bijtelaar, ESRI

Waar staat het DSO nu en wat zijn de kansen voor innovatieve oplossingen?
Hoe kunnen die een plaats krijgen in het DSO?
Wat betekent dat voor de rollen van overheden en leveranciers?

• 12.00 – 13.00 uur – Lunch met de mogelijkheid om innovatieve technologie zelf uit te proberen!


Trendsrapport ‘Trends in Leefomgeving’
Verslag symposium ‘Innovaties in het DSO

Het symposium op 8 september 2017 in Nieuwspoort (Den Haag) werd georganiseerd door iBestuur, in samenwerking met iBestuur-partner Capgemini.


Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.