DEI Jaarevent: Coopetition, samenwerken met de concurrentie

Datum/tijdstip: 27 juni 2024 12:00

Locatie: Lunteren, De Werelt

Type: Congres

Het Digital Ecosystems Institute DEI organiseert haar jaarevent voor iedereen die is geïnteresseerd in digitale business ecosystemen. DEI benadert samenwerken vanuit het idee dat nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen een ecosysteem van bedrijven, instituties en maatschappelijke beweging, versneld en vormgegeven door digitalisering van werk en kennis. Een concurrent wordt een zakenpartner waarmee intiem samengewerkt moet worden, over de grenzen van de eigen organisatie, ten dienste van ontwikkelingen groter dan het bedrijfsbelang. Vertrouwen speelt daarin een grote rol.

Thema is dit jaar: coopetition, oftewel samenwerken met de concurrentie. Heel gewoon in ecosystemisch verband, maar zeker niet vanzelfsprekend binnen de praktijk waarin concurrentie de ‘normale gang van zaken’ is.

In ecosystemen is samenwerken van essentieel belang om een gezamenlijke doelstelling te kunnen realiseren. Het probleem is dat het gezamenlijke belang lang niet altijd helemaal synchroon loopt met je eigen belang. Je moet dan in je eigen organisatie kunnen uitleggen waarom jouw eigen doelstelling gedeeltelijk op een zijspoor staat, omdat de gezamenlijke doelstelling op de langere termijn voordelen voor de eigen organisatie heeft.

In het plenaire programma horen we van experts en ervaringsdeskundigen hoe coopetition werkt en in de breakout bijeenkomsten gaan we verder uitwerken hoe organisaties ecosystemisch samenwerken, soms als wens, soms als realiteit.

Met o.a.

  • Bas van Abel, oprichter Fairphone en ondernemer
  • Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen – Nyenrode Business Universiteit
  • Maarten Jonker, CIO – UWV
  • Bart van der Linden, Directeur – Digital Ecosystems Institute

iBestuur is mediapartner van het DEI jaarevent