IBDS-Stelseldag 2024

Datum/tijdstip: 11 december 2024 09:30

Locatie: Media Plaza, Utrecht

Type: Congres

Van woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen bieden, zijn data onmisbaar. Maar er komt veel bij kijken om op het juiste moment over de juiste gegevens te kunnen beschikken: wie data wil gebruiken stuit vaak nog op technische, juridische of ethische knelpunten. Samen met Rijk, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en waterschappen werkt de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) aan deze uitdagingen.

Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld. Inschrijven kan al.