iBestuur nieuwsbrief 1 mei 2020

Nieuws

iBestuur Thuisdebat #2 – ‘Als die app het antwoord is, wat is dan eigenlijk de vraag?’

Deelnemers thuisdebatDe reuring rond de ‘corona-tracking-app’ zal u niet ontgaan zijn. Ook de deelnemers aan het tweede iBestuur Thuisdebat niet. Pieter van Boheemen, onderzoeker bij het Rathenau Instituut en een van de deelnemers aan het debat, vroeg zich wel af wat eigenlijk de vraag is als de tracking-app het antwoord is.“Ik verwacht van de overheid dat het zorgsysteem goed werkt, dat er genoeg ic-capaciteit is, enzovoort. Een app is ook een mogelijkheid, maar dat ligt meer in de sfeer van wat mensen zelf kunnen doen. Voor de overheid zijn er nog zoveel andere mogelijkheden om deze crisis te bezweren.”

Naast Van Boheemen namen ook Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en voorzitter van de stichting Privacy by Design en Jan Willem Boissevain, client success manager Pegasystems, deel aan het debat op donderdag 30 april. Het debat stond onder leiding van Wouter Welling, coördinerend beleidsmedewerker digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees meer over het tweede thuisdebat


iBestuur Thuisdebat #3: digitale identiteit

Microfoon Het derde iBestuur Thuisdebat vindt plaats op donderdag 14 mei (10.30 uur – 11.00 uur). Onderwerp van dat debat is ‘digitale identiteit’. Deelnemers aan het debat worden binnenkort bekendgemaakt en aanmelden (als kijker/luisteraar) voor het online debat kan vanaf 7 mei.


Magazine

Peter van Schelven – Privacy van een andere planeet

wezens van een andere planeet De keurige en zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van u, mij en ieder ander gaat mij enorm aan het hart. Daarom moeten wij kunnen rekenen op een partij die met deskundigheid en groot feitelijk gezag toezicht houdt op naleving van de Europese en nationale privacywetgeving. “De AP is van een andere planeet. Met haar oorlogsverklaring aan het bedrijfsleven lijkt het er op dat de Autoriteit Persoonsgegevens kantoor houdt op Mars.”” lees meer


Podium

Maurits Kreijveld – ‘Design thinking creëert wél draagvlak’

puzzelstukjes Er is al veel geschreven over de appathon, dat als doel had om kennis te vergaren en draagvlak te creëren voor een corona-app. Het resultaat is bekend: experts waren met name kritisch over de aanpak van het ministerie. Waarom niet gebruikgemaakt van processen die al wél hun waarde hebben bewezen? Zoals design thinking. “Door aan de voorkant tijd te investeren en aan draagvlak te bouwen, kan weerstand later in het proces en bij de implementatie voorkomen worden, zoals nu gebeurd is.” lees meer


Weblogs

  • Bart Karstens – Doordachte onderwijsdigitalisering – De lockdown heeft zorgen zichtbaar gemaakt die gepaard gaan met de snelle overschakeling op afstandsonderwijs. lees meer
  • Hugo Aalders – Parallellen – Structuur en vrijheid blijken best samen te gaan, zo leren we in deze coronatijd. Zie daar een parallel met Common Ground. lees meer
  • Jan Willem Boissevain – Digitaal is het nieuwe normaal – De lockdown levert ook verrassingen op. Thuis Milaan-San Remo fietsen, onder het genot van de Matthäus-Passion. lees meer
  • Larissa Zegveld – Digitaal onderwijs blijft! – We willen graag dat iedereen meedoet aan de digitale samenleving. Laten we daar dan ook echt werk van maken. Juist nu. lees meer
  • Michiel Steltman – Gefaald, of Geleerd? – De uitkomst van de appathon toont dat we juist nu een unieke kans hebben om de iteratieve, lerende aanpak te organiseren. lees meer
  • Edo Plantinga – ‘Appathon’ was democratie in actie – Het idee achter de ‘appathon’ is een schoolvoorbeeld van een open democratisch proces dat absoluut navolging verdient. lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Indra Henneman, Jan-Willem Wesselink, Paul Oude Luttighuis, Paul Ruijgrok, Eddy Van der Stock en Willem Bantema.
  • Podium-artikelen van onder anderen Wouter Nieuwenhuizen (Universiteit Utrecht), Arnout de Vries (TNO) en Esther Keymolen (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society).


Partners

Imagem – Artikel: Rijkswaterstaat zoekt het hogerop

Oosterscheldebrug Kunstwerken (voor Rijkswaterstaat zijn dat viaducten, portalen, bruggen, et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig. Rijkswaterstaat gebruikt hiervoor niet alleen visuele inspecties, maar ook zogenoemde deformatiemetingen. “Deze nieuwe methode voor deformatiemetingen sluit wat mij betreft goed aan bij de koers van Rijkswaterstaat.” lees meer

PinkRoccade – Artikel: Met iGeboorte+ honderd procent digitaal

baby in de handen Met iGeboorte+ ben je als gemeente klaar voor de nieuwe wetgeving op het gebied van de volledige digitale geboorteaangifte. Het voorkomt fraude door een rechtstreekse bevestiging van de arts, verpleegkundige of verloskundige binnen de digitale aangifte. Veiligheid en gemak voor ouders en gemeente. Een van de kwartiermakergemeenten voor iGeboorte is Ede. Sinds 2007 kunnen ouders in het Edense Ziekenhuis Gelderse Vallei ter plekke aangifte doen van de geboorte van hun zoon of dochter. lees meer

Centric – Artikel: Lokale belastingen eerlijker met Data Science

Podcast Centric Data science en kunstmatige intelligentie (AI) bieden mogelijkheden om de gemeentelijke besluitvorming en dienstverlening aan burgers te verbeteren. Bij Centric werken we bijvoorbeeld met Amsterdam aan een innovatief project waarin algoritmes voor lerende modellen de medewerkers van de belastingafdeling ondersteunen met geautomatiseerd advies. Het resultaat: een eerlijker, efficiënter en transparanter belastingproces. Waar moet je rekening mee houden? lees meer


meest recente reacties