Dag

iBestuur nieuwsbrief 3 mei 2018

Eens zien, welke dag is het vandaag… de Dag van het Naakt-tuinieren? Nee, die is elke eerste zaterdag van mei. Logisch natuurlijk, door-de-weeks hebben we geen tijd om bloot door de tuin te hupsen. De Dag van de Brandweer dan? Nee, pas vrijdag zijn de spuitgasten aan de beurt. Dan is het trouwens ook Star Wars Dag, want er zijn zoveel dagen-van dat we er aan 365 helemaal niet genoeg hebben. Zo is 30 mei bijvoorbeeld zowel de Dag van de Otter als de Dag van het Bedplassen. Aardig was ook 27 april: toen was het zowel Koningsdag als de Dag van de Stilte (en Wereld Tapirdag, maar dat ter zijde).

Vandaag is het de Dag van de Persvrijheid. Gevaarlijk beroep, journalist. Deze week kwamen er nog negen om in Afghanistan. De persvrijheid daalt wereldwijd, ook in Europa. Als politiek bedrijven vooral het aanwakkeren van boosheid inhoudt, en nepnieuws daarbij onontbeerlijk is, dan vormt de onafhankelijke pers een directe bedreiging. In Slowakije en Malta zijn journalisten vermoord die onderzoek deden naar innige banden tussen politiek en maffia.

Maar niet alleen geweld en intimidatie bedreigen het functioneren van de onafhankelijke pers. De marketingbudgetten die het bedrijfsleven tot voor enkele jaren bij media in eigen land besteedde, verdwijnen nu voor een groot deel in de zakken van de aandeelhouders van Facebook en Google. Redacties, zeker die in de regio, moeten elk dubbeltje omdraaien.
Bedrijven en overheden lijken er niet echt mee te zitten. Het hoofd communicatie van een van onze universiteiten bijvoorbeeld verklaarde onlangs de ‘oude media’ passé. Zijn voorlichters zouden zelf het nieuws wel gaan brengen.

Overigens is het vandaag ook Jonge-Ambtenarendag. Maak er wat van!

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

podium

'ICT-architectuur is niet ethisch neutraal'

door: Anke van Gorp, 3 mei 2018
reacties: 1

digitale systemen

Bij het ontwerpen en inrichten van ICT-architectuur worden beslissingen genomen die als vanzelfsprekend worden gezien, maar die wel degelijk een keuze inhouden en ethisch relevant zijn. Anke van Gorp pleit ervoor dat ICT-architecten deze keuzes ter discussie durven te stellen.

lees meer

- - -

'Verouderde visie op IT kan digitale overheid blokkeren'

door: Michiel Steltman, 1 mei 2018
reacties: 1

sleutel toetsenbord

Als het gaat om de digitale overheid, dan zijn de ambities in het jongste regeerakkoord groot. Maar dat lukt niet als bestuur en politiek elkaar met verouderde visies op IT in een steeds dikker wordend dossier met onbestuurbare IT-problemen gevangen houden. Gelukkig is er ook goed nieuws. De sleutels om te ontsnappen liggen gewoon op tafel…

lees meer

- - -

'Doorbreek de open source barrière voor de overheid!'

door: Jaap-Willem Sjoukema, 30 april 2018
reacties: 2

Kadaster

Open source software en de overheid staan weer volop in de belangstelling. Niet geheel verwonderlijk. Het publiceren van open source software als overheid zorgt voor verschillende baten, maar er zit wel een addertje onder het gras. Het als overheid gratis publiceren van open source software is – strikt juridisch gezien – in strijd met de Wet Markt en Overheid. Hiermee is Nederland uniek in Europa.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Ketentransparantie

door: Walter van Holst, 3 mei 2018

Walter van Holst - PBLQ

Op 25 mei treedt de AVG in werking. Een al sinds de Wpr bestaande verplichting, die van transparantie, lijkt soms onderschat te worden. Want die is in ketens best lastig.

lees meer

- - -

Het algoritme heeft het gedaan

door: Marc van Opijnen, 2 mei 2018
reacties: 2

Marc van Opijnen

De schaduwzijden van automatisering, informatisering en dataficering heeft een naam gekregen: algoritme. Dát is de zondebok en verder wast iedereen zijn handen in onschuld.

lees meer

- - -

Valkuilen van digitale dienstverlening (I)

door: Willem Pieterson, 1 mei 2018
reacties: 2

Heb een visie, denk vanuit de klant en betrek medewerkers bij het vormgeven van beleid. Het klinkt simpel, maar voor veel organisaties is simpel nog te moeilijk. De eerste van tien tips.

lees meer

- - -

Secure multi-party computation

door: Thijs Veugen, 30 april 2018

Thijs Veugen

Een term om te te onthouden: secure multi-party computation. Het zorgt ervoor dat partijen data kunnen delen met behoud van privacy en bescherming van de belangen van betrokkenen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

nieuws

‘Oplossing ligt bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties’

Aanpak schuldenproblematiek vraagt om cultuuromslag

door: Frits de Jong, 2 mei 2018

Schulden

Het vraagt om een stukje ‘lef en ondeugendheid’, maar dan zijn er zeker resultaten te boeken bij het verminderen van de schuldenproblematiek. De oplossing moet vooral gevonden worden in een innige samenwerking tussen gemeenten en zes grote uitvoeringsorganisaties. Een verslag van de iBestuur rondetafel ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’.

lees meer

- - -

 

- - - - -

magazine

Voorbij de paardenpoep

door: Sander Klous, 30 april 2018

Sander Klous

Ruim honderd jaar geleden hadden veel steden een probleem: een overdaad aan paardenpoep in de straten. De komst van de auto werd gezien als een welkome oplossing. Geen beleidsmaker dacht na over de nadelen – zoals vervuiling, lawaai en congestie. Die nadelen kennen we inmiddels. Congestie is de paardenpoep van de 21e eeuw. En er zijn natuurlijk ook andere problemen zoals een gebrekkige luchtkwaliteit.

lees meer

- - -

 

- - - - -

partners

WaarOverheid, de ‘Buienradar’ van de gemeenteraad

3 mei 2018

Open raadsinformatie

Een level playing field tussen overheid en burgers: welke gemeente heeft dat niet hoog op de wensenlijst staan? Maar dat ideaal kun je alleen bereiken als alle partijen toegang hebben tot dezelfde openbare informatie. Digitale én politieke transparantie dus.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

Neem verspillingen binnen het burgerzakenproces weg

door: Sanne van der Zanden, 2 mei 2018

Sanne van der Zanden

Binnen lean draait om het wegnemen van verspillingen. Het begon ooit bij de productieprocessen van Toyota, maar vandaag de dag kijken we zo naar elk proces. En ik weet zeker dat je ook met iBurgerzaken efficiënter kunt handelen wanneer je let op onderstaande 8 verspillingstypen. Ik daag je uit: bekijk je eigen werkzaamheden eens bewust voor minimaal één dag. Werk jij bij een gemeente die weinig tot geen verspillingen heeft, werk jij volgens de lean principes?

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

Sloop de digitale kooi met de AVG

2 mei 2018

AVG - PBLQ

De digitalisering van de overheid heeft grote voordelen, maar er zijn ook ongewenste neveneffecten die maar niet verdwijnen. Dat is kort samengevat de boodschap van het recent verschenen boek ‘De digitale kooi’ van Arjan Widlak en Rik Peeters. De auteurs formuleren tien beginselen van behoorlijke ICT om de problemen op te lossen. Die komen sterk overeen met beginselen en voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Wat kan de AVG betekenen om die hardnekkige problemen aan te pakken?

partnerpagina pblq

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Larissa Zegveld, Pascale Georgopoulou, Willem Pieterson (het tweede deel over de valkuilen van digitale dienstverlening) en Tom Kunzler.
  • Podiumbijdragen van Remco Pijpers (strategisch adviseur digitale geletterdheid bij stichting Kennisnet) over de rol van het onderwijs bij het dichten van de digitale kloof; Shirley Hooijmans (trainee informatiemanagement bij PBLQ) over de succesfactoren bij de adoptie van (ICT-)standaarden.
  • In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de nieuwsbrief komende week andermaal op woensdag (9 mei).
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

‘Transparant zijn, daar gaat het om’

1 mei 2018

Karel Kinders - Centric

Hebt u privacy goed geregeld in uw organisatie? Een van de speerpunten in de Europese privacywet AVG is het recht van burgers om te weten welke persoonsgegevens u van ze bewaart en wat er met die gegevens gebeurt. Karel Kinders, commercieel directeur van Centric Public Sector Solutions: “De Privacy Workspace helpt organisaties te voldoen aan de AVG.”

partnerpagina centric

lees meer

- - -

‘Gemeenten bepalen zelf het succes’

door: Frits de Jong, 30 april 2018

hardlopen

Als het gaat om Samen Organiseren, dan is de rol van VNG Realisatie er vooral eentje van verbinden en faciliteren. “Gemeenten bepalen en maken primair zelf het succes van Samen Organiseren. Wij kunnen en willen hen daar graag in ondersteunen.”

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

Hét Kenniscentrum Publiekszaken

door: Femke Rhouat-Van der Gouw, 30 april 2018

Femke Rhouat - Van der Gouw

We hebben de eerste 3 stappen richting hét Kenniscentrum Publiekszaken gezet. De frisse wind binnen de afdeling Services zorgt voor een duidelijke visie op dienstverlening: We willen gemeenten concreet helpen bij het verhogen van hun werkplezier en het verbeteren van hun dienstverleningsprocessen aan burgers en bedrijven. Daarbij richten we ons op de behoeften van mensen in plaats van de techniek. Want mensen staan centraal. Of het nu gaat om geboorte, huwelijk of verhuizen. Niets staat ons in de weg om onze dienstverlening aan gemeenten naar een hoger niveau te tillen: we presenteren aan jullie het “Kenniscentrum Publiekszaken”!

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

'Verouderde visie op IT kan digitale overheid blokkeren'

door: Michiel Steltman, 1 mei 2018 podium
reacties: 1

'Doorbreek de open source barrière voor de overheid!'

door: Jaap-Willem Sjoukema, 30 april 2018 podium
reacties: 2

'ICT-architectuur is niet ethisch neutraal'

door: Anke van Gorp, 3 mei 2018 podium
reacties: 1

Valkuilen van digitale dienstverlening (I)

door: Willem Pieterson, 1 mei 2018 weblog
reacties: 2

Het algoritme heeft het gedaan

door: Marc van Opijnen, 2 mei 2018 weblog
reacties: 2

- - - - -