iBestuur nieuwsbrief 3 juli 2020

iBestuur Thuisdebat Special:
‘Het is zaak om de digitale versnelling vast te houden’

iBestuur Thuisdebat Special Als het aan de deelnemers van het iBestuur Thuisdebat Special ligt, heeft de coronacrisis niet alleen geleid tot veel (persoonlijk) leed, grote (financiele) schade en andere ellende, maar heeft het ook positieve dingen opgeleverd. Zoals de digitale versnelling binnen de samenleving en de overheid met name. Volgens de deelnemers aan het debat is het zaak nu niet terug te vallen in oude patronen, maar de versnelling vast te houden.

lees meer


Podium

Rudy van Belkom – ‘Ethiek moet geïntegreerd worden in het ontwerpproces van AI’

interieur van een zelfrijdende auto Binnen de ontwikkeling van AI is ethiek een hot topic. Naarmate AI steeds autonomer kan opereren, zullen we in steeds grotere mate de controle uit handen moeten gaan geven. Dit zorgt logischerwijs voor gevoelens van angst. Daarbij komt dat fictie steeds vaker wordt ingehaald door de realiteit. Zo crashte in 2016 een Tesla op de automatische piloot, waarbij de bestuurder om het leven kwam. Het volstaat niet langer om op afstand te filosoferen over wat goed of juist is. Ethiek is meer dan ooit praktische filosofie.

lees meer

Mark Elstgeest – Artificial Intelligence biedt kansen in de rechtspraak

Binnen de rechtspraak wordt her en der geëxperimenteerd met de inzet van kunstmatige intelligentie ( Artificial Intelligence). “Terecht”, aldus Mark Elstgeest, “want er liggen legio kansen en mogelijkheden.” Toch lijken sommige organisaties binnen de rechtspraak nog niet overtuigd. “De angst dat ‘de robotrechter de rechtspraak overneemt’ en demonisering van algoritmes zijn dan vaak de donkere wolken die geschetst worden.”

lees meer


Ontbijtbijeenkomst Future Lab
‘De waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur’

Debat in Nieuwspoort Woensdag 1 juli hielden iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI) in Den Haag (Nieuwspoort) een ontbijtbijeenkomst over het thema ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Bij de overheid is digitale informatie goud voor de organisatie zelf, maar ook voor de samenleving. Maar dan moet de informatiehuishouding hier wel op aangesloten zijn.

lees meer


Nieuws

Eén jaar Digicampus: ‘Er is een stevig fundament om op voort te bouwen’

Digicampus Digicampus bestaat één jaar. Vorig jaar werd het gelanceerd tijdens het iBestuur Congres. De founding partners blikken terug én vooruit. Een gesprek met Hans Verweij (ICTU), Marijn Janssen (TU Delft), Dirk de Groot (NLdigital) en Yvonne van der Brugge (Logius). “Het mooiste zou zijn als Digicampus over vijf jaar niet meer hoeft te bestaan. Omdat overheid, markt, wetenschap en samenleving elkaar vanzelf weten te vinden.”

lees meer


Binnenlands Bestuur congres ICT & Overheid; de praktijk van Common Ground

De praktijk van Common Ground Inmiddels zijn de Common Ground ontwikkelingen in volle gang. Diverse gemeenten hebben cases lopen die met de Common Ground principes werken. Maar wat zijn nu de lessen uit de praktijk? Hoe komen we tot invoer van Common Ground. Waar staan we nu en welke weg moeten we nog gaan? Sprekers op donderdag 8 oktober zijn onder anderen Cokky Hilhorst (Nyenrode Business Universiteit) en Jonn van Dijk (VNG Realisatie). Dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen.

lees meer


Weblogs

  • Rob van den Hoven – Sluipenderwijs naar Big Brother? – Gezichtsherkenning, oprukkende algoritmen, een noodwet die de privacy beperkt: we gaan aardig richting Big Brother. lees meer
  • Marc van Opijnen – Lijdensdruk én zelfinzicht – Het zijn onrustige tijden. Hoeveel stenen zijn er nodig om de spiegel van zelfgenoegzame ijdeltuiterij aan gruzelementen te slaan? lees meer
  • Pascale Georgopoulou – Ranking the raad! – Raadsleden beoordelen op aspecten zoals inhoud, opbouw en overtuigingskracht en scoren. Zou dat niet leerzaam zijn? lees meer
  • Indra Henneman – Waar zijn de grijstinten? – Of het nu gaat om corona, klimaatverandering of gegevensuitwisseling: luisteren we wel echt goed naar elkaar? lees meer
  • Christian Verhagen – Investeer in innovatie – Donkere wolken hangen boven de economie en dus moet nú geïnvesteerd worden in digitale innovaties binnen de overheid. lees meer
  • Walter van Holst – Gezichtsherkenning? – Wat doet de overheid wanneer zelfs grote techreuzen als IBM, Amazon en Microsoft op de gezichtsherkenningrem trappen? lees meer


Zomerfrequentie nieuwsbrief

Tot eind augustus hanteren wij de zomerfrequentie. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 juli.


Partners

TOPdesk – Artikel: TOPdesk brengt Justis nog beter in control

VOG Niet kunnen sturen op afspraken, dat ervaart Daan Stevens als een gemis. Dus toen hij in 2014 procesmanager informatievoorziening bij Justis werd, zocht hij direct naar wegen om dat (beter) te kunnen doen. De screeningsautoriteit werkte al met TOPdesk, Stevens breidde het gebruik ervan uit. Jongste loot aan de TOPdesk-stam bij Justis is de integratie van de mailafhandeling door het Klant Contact Center (KCC).

lees meer

Blueriq – Artikel: Als de klant het niet kan zien, ís het er niet

Blueriq Zet de mens centraal in het proces. De burger verlangt dat van alle organisaties, dus ook van overheidsinstanties. Dit vraagt een andere kijk op je IT, werkprocessen én medewerkers. Maar hoe pak je dat aan? Blueriq en Florius laten al twaalf jaar samen zien wat werkt. “Door de jaren heen is onze samenwerking veranderd, omdat de focus en de vraag van de markt en de consument zijn veranderd. En zo hoort het ook.”

lees meer

CGI – Persbericht: CGI versterkt positie in de pensioensector met nieuwe klant MPD

ouderemensenopstraat CGI is door Media Pensioen Diensten (MPD) geselecteerd als strategisch partner voor de uitbesteding van haar datacenter, voor de transformatie van de organisatie naar een nieuwe digitale werkplek en voor het leveren van cybersecurity diensten via het CGI Security Operations Center (SOC/SIEM). Hiervoor zijn beide partijen een 6-jarig contract aangegaan.

lees meer

IMAGEM – Blog: Hoe beheren en delen van ruimtelijke informatie voor gemeenten en waterschappen sneller kan

Beeld bij verhaal IMAGEM over ERDAS APOLLO Veel overheidsinstellingen hebben vaak te maken met grote hoeveelheden geografische informatie. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het integraal waterbeheer door middel van luchtfoto’s of bij gemeenten om hun basisregistraties op orde te krijgen. Zulke grote hoeveelheden data moeten regelmatig geüpdatete en verspreid worden, vaak over een verdeelde user base. Dit kost veel tijd en vereist een robuuste omgeving.

lees meer


meest recente reacties