Boardroom

iBestuur nieuwsbrief 5 maart 2020

Uit onderzoek, in opdracht van het Nationaal Register, blijkt dat in de boardroom bestuurders (nog) weinig ophebben met digitalisering. Een derde van de respondenten geeft aan dat de strategie van de eigen organisatie niet inspeelt op de digitale ontwikkelingen. Robert Jansen de Witte dook de bestuurskamer in en heeft gekeken hoe die kloof te dichten is en wat de rol daarbij is van de toezichthouders.

Verder in deze nieuwsbrief: voor raadsleden staat er een hele kist met gereedschappen klaar die hen kunnen helpen bij hun werk, maar dan moeten ze die gereedschappen wél oppakken. En: is een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening een/de oplossing voor de problematiek die speelt bij grote projecten voor overheids-IT?

PODIUM

Hoe de digitaliseringskloof in de boardroom te overbruggen?

boardroom klein
In de Nederlandse boardroom is (te) weinig oog voor de strategische potentie van digitalisering. Bestuurders en commissarissen zien vooral bedreigingen en zien weinig kansen. Verder ontbreekt het vaak aan inzicht en ervaring op dit terrein. Hoe is de digitaliseringskloof in de boardroom te overbruggen, wetende dat er de komende jaren vele disruptieve innovaties aan komen die ons leven op de kop zetten?

lees meer

Meer Podium:

WEBLOGS

Gereedschapskist

Pascale Georgopoulou
Raadsleden hebben tal van gereedschappen die hen kunnen helpen bij hun werk, maar ze moeten die gereedschappen wel oppakken.

lees meer

Meer Weblogs:

NIEUWS

‘Richt een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening op’

Den Haag
Er moet een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening (RDD) komen. Dat is één van de belangrijksre aanbevelingen die Daan Rijsenbrij en Guido Bayens doen in het Manifest Ontwikkeling Digitale Overheid. Het manifest, dat aangeboden is aan Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib, komt voort uit de bijdragen die Rijsenbrij kreeg van meer dan honderd deskundigen op een oproep om oplossingen aan te dragen voor de problematiek die al jarenlang speelt bij grote projecten voor overheids-IT.

lees meer

PRAKTIJK

Hersenkrakers over de informatiehuishouding

Commissie advies informatiehuishouding
Een voorstel uit 1918 kan verrassend genoeg een antwoord geven op een prangend vraagstuk in de moderne informatiehuishouding, zo blijkt uit een gesprek met de Commissie advies informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

lees meer

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Jan Willem Boissevain, Jan-Willem Wesselink, Eddy Van der Stock, Pieter van Boheemen, Annemieke van Brunschot, Paul Oude Luttighuis, Marijke Abrahamse en Menno Weij.
  • Podium-artikelen van onder anderen Flores Bakker (Op weg naar een digitale samenleving) en Jan van Ginkel en Paul Strijp.


PARTNERS

Persbericht Pegasystems – Uitnodiging Even ter Zake 2020

Op donderdag 2 april wordt in Amsterdam (Johan Cruijff ArenA) de presentatie over RijksZaak gehouden, het innovatieve systeem dat overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt zaakgegevens, processen, dossiers én interactie in één systeem af te handelen.

lees meer


laatste reacties